Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Plzeň 11.2.2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Plzeň 11.2.2016."— Transkript prezentace:

1 Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Plzeň 11.2.2016

2 ZADAVATEL – Město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně příspěvková organizace města

3 PROČ PRÁCE ZADAT SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝM LIDEM? ZPŮSOB ZADÁNÍ ZAKÁZKY VE VAZBĚ NA ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK CO JE ODLIŠNÉ OD BĚŽNÝCH FIREM?

4 POVINNOST SPOLEČNOSTI POSTARAT SE O SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ NASTOLIT POCIT UŽITEČNOSTI PRO SPOLEČNOST KDO SI „HRAJE“ NEZLOBÍ

5 Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. Zásady pro zadávání veřejných zakázek Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

6 LIMITY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK pro rok 2016 a 2017 – podle výše předpokládané hodnoty (bez DPH) VZ malého rozsahu na dodávkyod 500.000,- Kčdo 2 000 000,- Kč na službyod 500.000,- Kčdo 2 000 000,- Kč na stav. práceod 500.000,- Kčdo 6 000 000,- Kč Podlimitní VZ na dodávkyod 2.000.000,- Kčdo 5.706.000,- Kč na službyod 2.000.000,- Kčdo 5.706.000,- Kč na stav. práceod 6.000.000,- Kčdo 142.668.000,- Kč Pozn.: Podlimitní VZ zadáváme ve zjednodušeném podlimitním řízení. Výjimka u stavebních prací: Zjednodušené podlimitní řízení lze na stavební práce použít od 6.000.000 do 10.000.000 včetně. Nad limit 10.000.000 zadáváme v otevřeném řízení.

7 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PODMÍNEK PLNĚNÍ Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je úklid parkových ploch ve vybraných lokalitách v Plzni v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Přesný rozsah prací a lokalit je uveden v příloze č. 4 a 5 této zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo zvýhodnit dodavatele zaměstnávající osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k této podmínce se může tohoto zadávacího řízení účastnit pouze dodavatel, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením podle zvláštního právního předpisu, z celkového počtu zaměstnanců dodavatele.

8 Tato akce zahrnuje zejména tyto činnosti: 1.úklid odpadků podél cest, z ploch zeleně, na dětských hřištích a pískovištích a jejich bezprostředním okolí, 2.vysypávání odpadkových košů včetně odvozu a uložení odpadu na skládce, 3.doplnění pytlů na odpad do košů a sáčků na psí exkrementy na stojany. Práce budou prováděny v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, dle obecně závazných předpisů a doporučených předpisů a metodik. Práce budou prováděny v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

9 Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky stanovuje, že se zadávacího řízení může zúčastnit pouze dodavatel zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (dále jen „Zvýhodněný dodavatel“). Zvýhodněný dodavatel je dodavatel, který zaměstnává více, než 50% osob se zdravotním postižením. Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více, než 50% osob se zdravotním postižením uchazeč v nabídce doloží potvrzením Úřadu práce České republiky – krajské pobočky nebo s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením. Doklad, kterým uchazeč prokazuje, že zaměstnává více, než 50% osob se zdravotním postižením nesmí být starší 30 dnů ke dni podání nabídky.

10 POHLED ZADAVATELE Práce nebude lacinější!!! nutný stálý dohled častější komunikace větší trpělivost – práce trvá déle Veřejností ve velmi kladně hodnoceno VŽDY kladné reakce ze strany pracujících zaměstnanců

11 DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Hana Hrdličková SVSMP, odd. urbanistické zeleně hrdlickova@plzen.eu


Stáhnout ppt "Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Plzeň 11.2.2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google