Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

První vlaštovka v Praze 12 „Zavádění kritérií zvýhodňující firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením v rámci vyhlašovaných výběrových řízení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "První vlaštovka v Praze 12 „Zavádění kritérií zvýhodňující firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením v rámci vyhlašovaných výběrových řízení."— Transkript prezentace:

1 První vlaštovka v Praze 12 „Zavádění kritérií zvýhodňující firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením v rámci vyhlašovaných výběrových řízení radnicí Prahy 12“ 27. března 2014

2 PRAHA 12 V ČÍSLECH  5 katastrálních území:  Cholupice  Kamýk  Komořany  Modřany  Točná  Celková rozloha: 2333 ha  Počet obyvatel 54 tisíc

3 IMPULS Na Kolokviu podporovaného zaměstnávání, které se uskutečnilo 7. prosince 2011 v prostorách Svazu Českých a Moravských Výrobních družstev Ing. Markéta Würtherlová (Fokus Praha, o.s.) věnovala přednášku sociálním firmám a použila následující definici: „Sociální firma je konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.“ Tím iniciovala následující kroky zastupitelek za Změnu pro Prahu 12 Ing. Evy Tylové (SZ) a PhDr. Daniely Rázkové (KDU-ČSL), jež získaly pro tyto aktivity podporu celé rady městské části

4 VÝCHODISKO  Východiskem byl Komunitní plán rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 pro léta 2006 - 2014  Opatření 6.2.7 Zlepšení vytváření podmínek zaměstnávání osob s postižením

5 OPATŘENÍ 6.2.7  Aktivity: zavedení kritérií zvýhodňující firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, např. v rámci výběrových řízení vyhlašovaných MČ Praha 12  Cíle: ekonomické, sociální a environmentální – koncept zadávání veřejných zakázek naplňující více cílů Zlepšení vytváření podmínek zaměstnávání osob s postižením PRVNÍ VLAŠTOVKOU JE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA na údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství městské části Prahy 12

6  Tomu předcházela zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu, kterou se vyhlásilo výběrové řízení na služby:  Na zpracovatele webu Portál Pomoc na dvanáctce  Zvláštní podmínky zadavatele  Zadavatel omezuje toto zadávací řízení s odkazem na § 101 zákona pouze na zvýhodněného dodavatele.  Zvýhodněným dodavatelem je dodavatel, na nějž se vztahuje program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  Splnění výše uvedené podmínky musí dodavatel prokázat v nabídce předložením potvrzení nebo příslušných rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, z nichž bude vyplývat překročení hranice 50 % osob se zdravotním postižením.  Výše uvedené skutečnosti nelze prokazovat prostřednictvím subdodavatele/ů. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

7 Hodnotící kritéria  Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.  Pro hodnocení nabídek je stanovena bodovací stupnice 0 – 100 bodů.  Dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy jsou: »nabídková cena v Kč včetně DPH (70 %, max. 70 bodů); »míra zabezpečení předmětu této veřejné zakázky osobami se zdravotním postižením v % (20 %, max. 20 bodů); »způsob realizace zakázky (popis procesů při její realizaci) s ohledem na zapojení osob se zdravotním postižením (10 %, max. 10 bodů). PORTÁL POMOC NA DVANÁCTCE

8 ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ A ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VE DVOU LOKALITÁCH MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 Další požadavky zadavatele  Zadavatel využívá svého práva dle § 101 zákona a omezuje toto zadávací řízení pouze na zvýhodněného dodavatele.  „Zvýhodněným dodavatelem“ je dodavatel:  který provozuje chráněnou pracovní dílnu dle § 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo  na nějž se vztahuje program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  Splnění předpokladu ad. a) musí dodavatel prokázat v nabídce předložením potvrzení úřadu práce nebo dohody s úřadem práce, z nichž bude zřejmé, že provozuje chráněnou dílnu v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.  Splnění předpokladu ad. b) musí dodavatel prokázat v nabídce předložením potvrzení nebo příslušných rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení, z nichž bude vyplývat překročení hranice 50 % osob se zdravotním postižením.  Při použití těchto ustanovení je vyloučeno prokazovat výše uvedené skutečnosti prostřednictvím jiných osob (subdodavatelů).

9 Na nadlimitní zakázce na úklid a údržbu zeleně spolupracují  Odborný poradce: Mgr. Alena Zieglerová vedoucí oddělení řízení a koordinace Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Úřad vlády České republiky  Úřad vlády poskytl Příručky pro obce, která je k dispozici zde: http://www.socialni-zaclenovani.cz/04%20- %20Zamestnanost/04_04.pdf  Krátkou reportáž se zkušenostmi z Mostu naleznete zde: http://www.youtube.com/watch?v=IMZRtLFD-i8 SPOLUPRÁCE S ÚŘADEM VLÁDY ČR

10 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky 1. nabídková cena bez DPH - váha 60%  Zadavatel bude hodnotit nabídkovou cenu uchazeče bodovací metodou. Nabídková cena uchazeče bude hodnocena podle její absolutní výše v korunách českých včetně DPH.  Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH. 2. podíl realizace veřejné zakázky osobami se zdravotním postižením – váha 20 %  V rámci tohoto subkritéria uchazeč stanoví finanční objem činností vykonávaných OZP v procentech u každé položky předmětu veřejné zakázky zvlášť, který bude odpovídat činnostem zabezpečovaným osobami se zdravotním postižením, a tento finanční objem náležitě zdůvodní konkrétním popisem činností, které budou, příp. nebudou fakticky při plnění veřejné zakázky vykonávat osoby se zdravotním postižením.  Zadavatel stanovuje minimální podíl rozsahu faktického plnění osobami se zdravotním postižením na 30 %; pokud uchazeč nabídne podíl menší, bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč následně vyloučen ze zadávacího řízení. 3. způsob realizace veřejné zakázky – váha 20 % Uchazeč zpracuje metodiku řešení veřejné zakázky; vzhledem k vyhrazení zakázky podle § 101 ZVZ též se zaměřením na OZP.

11 HLEDÁNÍ DEFINICE ZADÁNÍ Sociální přínos v souvislosti s podporou zaměstnanosti a sociální soudržnosti, tzn. že uchazeč o veřejnou zakázku je sociální firmou (tj. podnikatelským subjektem, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a zaměstnává minimálně 25% těchto znevýhodněných osob z celkového počtu pracovníků) či se sociálními firmami při své činnosti spolupracuje např. při zajišťování subdodávek nebo využívá při zaměstnávání lidí institutu veřejně prospěšných prací a veřejné služby.

12 CO ŘÍCI NA ZÁVĚR Veřejné zakázky se sociálním aspektem jsou možné díky politické vůli – samosprávy a spolupráci státní správy a neziskové sféry, které se u nás potkaly v rámci komunitního plánování. Jinak to prostě nejde!


Stáhnout ppt "První vlaštovka v Praze 12 „Zavádění kritérií zvýhodňující firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením v rámci vyhlašovaných výběrových řízení."

Podobné prezentace


Reklamy Google