Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Rozvoj školských poradenských pracovišť v číslech Analýza měsíčních výkazů o činnosti školních psychologů/speciálních pedagogů a pracovníků Poradenské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Rozvoj školských poradenských pracovišť v číslech Analýza měsíčních výkazů o činnosti školních psychologů/speciálních pedagogů a pracovníků Poradenské."— Transkript prezentace:

1 Projekt Rozvoj školských poradenských pracovišť v číslech Analýza měsíčních výkazů o činnosti školních psychologů/speciálních pedagogů a pracovníků Poradenské linky

2 Projekt RŠPP V rámci projektu působí již na více jak 170 školách školní psychologové a školní speciální pedagogové, kteří spolu s výchovnými poradci, školními metodiky prevence a konzultačními týmy pedagogů tvoří školní poradenská pracoviště (ŠPP). Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenských služeb žákům a učitelům škol; tyto služby jsou zaměřeny na práci s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Profily činností školních psychologů a školních speciálních pedagogů zahrnují: individuální práci se žáky (diagnostika, jednorázové konzultace i opakované intervenční činnosti) skupinové práci se žáky (diagnostika, práci se třídou, vzdělávání) komunikaci s rodiči žáků práci s pedagogickými pracovníky (třídními učiteli, výchovnými poradci, školními metodiky prevence a ostatními učiteli, případně asistenty pedagoga).

3 Zapojené školy V projektu je na konci tohoto monitorovacího období zapojeno 175 škol do projektu je zapojeno 202 odborníků (údaje k 31.5.2011) na 22 školách je souběh školního psychologa se školním speciálním pedagogem, dvou školních psychologů nebo dvou školních speciálních pedagogů Struktura žáků zapojených škol podle mezinárodní klasifikace vzdělávání ISCED (International Standard Classification of Education) k 30.4.2011 ISCED 0: 1 666 ISCED 1: 33 448 ISCED 2: 28 388 ISCED 3: 24 322 Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a hraničních žáků: Zdravotně postižení: 2 490 Sociokulturně znevýhodnění: 3 318 Nadaní: 533 Žáci s poruchami učení: 6 800 Žáci s poruchami chování: 1 154 Jiné diagnózy: 1 614 Hraniční žáci: 2 549 (žáci s potřebou podpůrných opatření, u kterých nebyla doporučena integrace)

4 Školní psychologové (ŠP) září 2010 - červen 2011 Počet podpořených žáků (za celé sledované období) Počet podpořených dětí předškolního věku Počet podpořených rodičů Počet podpořených učitelů Počet podpořených ostatních osob 123 5002 53813 85621 49595 439,5 Počet zapojených školních psychologů: 121 (stav k 31.5.2011) Počet úvazků: 82 (stav k 31.5.2011)

5 Školní spec. pedagogové (ŠSPG) září 2010 - červen 2011 Počet podpořených žáků Počet podpořených dětí předškolního věku Počet podpořených rodičů Počet podpořených učitelů Počet podpořených ostatních osob 49 7404182783615 7153464 Počet zapojených školních speciálních pedagogů: 81 (stav k 31.5.2011) Počet úvazků : 56,75 (stav k 31.5.2011)

6 Školní psychologové – přehled převažujících činností se žáky v průběhu školního roku Září: v přímé práci se žáky v tomto měsíci dominovala práce s třídními kolektivy (oblast mezilidských vztahů), prevence, jiné skupinové aktivity (dle administrátorů projektu se jednalo například o představování služeb ŠPP žákům), individuální práce zaměřená na osobní a rodinné problémy žáka, individuální terapeutická práce zaměřená na osobní problémy. Říjen: převažovalo zaměření na vztahy ve třídě a preventivní práce s třídními kolektivy. V individuální práci se jednalo zejména o práci s osobními a rodinnými problémy, krizové intervence, kariérové poradenství. Listopad: ve zvýšené míře se objevovala systematická terapie zaměřená na osobní a rodinné problémy žáka a zejména kariérové poradenství a dále aktivity v oblasti prevence, diagnostická činnost zaměřená na vztahovou oblast, práce s neprospívajícími žáky, terapie SPU. Prosinec: odborníci se věnovali převážně individuální práci se žáky, jednalo se zejména o terapii zaměřenou na osobní a rodinné problémy žáků a kariérové poradenství. Ve skupinové práci opět dominovala práce s třídními kolektivy zaměřená na vztahovou oblast. Leden odborníci se ve zvýšené míře zaměřovali mimo individuálních konzultací se zaměřením na osobní a rodinné problémy a skupinových aktivit se zaměřením na mezilidské vztahy také kariérovému poradenství. Únor v počtu hodin přímé práce se žáky v tomto měsíci dominovaly opakované kontakty/poradenství se zaměřením na osobní a rodinné problémy žáků. Ve zvýšené míře se objevovala práce s neprospívajícími žáky. Březen: převažoval počet hodin práce u opakovaných konzultací/terapeutického vedení, zejména se zaměřením na osobní problémy žáků a neprospěch. Psychologové se, podobně jako v předchozích sledovaných obdobích též ve zvýšené míře věnovali kariérovému poradenství. Duben: ŠP se věnovali v individuální práci osobním a rodinným problémům žáků a ve skupinové práci mezilidským vztahům, prevenci, práci s neprospívajícími studenty a kariérovému poradenství. V komunikaci s pedagogickými pracovníky převažovaly po celé monitorované období konzultace s třídními učiteli, zaměřené zejména na oblast chování žáků, méně často pak zaměřené na prospěch a konzultace s ostatními pedagogy a výchovnými poradci. Konzultace s rodiči žáků probíhaly zejména formou jednorázových konzultací.


Stáhnout ppt "Projekt Rozvoj školských poradenských pracovišť v číslech Analýza měsíčních výkazů o činnosti školních psychologů/speciálních pedagogů a pracovníků Poradenské."

Podobné prezentace


Reklamy Google