Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rytmus Liberec, o.p.s. Agentura pro podporované zaměstnávání Antónia Dechťarová Monika Pietroszová září 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rytmus Liberec, o.p.s. Agentura pro podporované zaměstnávání Antónia Dechťarová Monika Pietroszová září 2008."— Transkript prezentace:

1 Rytmus Liberec, o.p.s. Agentura pro podporované zaměstnávání Antónia Dechťarová Monika Pietroszová září 2008

2 Rytmus Liberec Organizace založena v říjnu 2004 Organizační jednotka o.s. Rytmus Praha Říjen 2006 – otevření detašovaného pracoviště v Jablonci nad Nisou Leden 2008 – obecně prospěšná společnost

3 Poslání Posláním Rytmus Liberec, o.p.s. je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

4 Co je podporované zaměstnávání? Časově omezená služba – 2 roky (max. 3) Individuální podpora lidem znevýhodněným na trhu práce a jejich (potenciálním) zaměstnavatelům Podpora uchazeči o práci před nástupem do práce i po něm

5 Komu je podporované zaměstnávání určeno? Je určeno lidem se zdravotním postižením, kteří CHTĚJÍ získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí, na běžném trhu práce Převážně pro osoby s mentálním postižením, tělesným a kombinovaným, ale i pro duševně nemocné a další. Je pro lidi, kteří POTŘEBUJÍ individuální podporu a pomoc před nástupem do zaměstnání i po něm.

6 Cíl spolupráce s uživateli: Získat a udržet si placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Získat místo, které bude odpovídat schopnostem a možnostem člověka. Naučit se nové dovednosti potřebné k nalezení, získání a udržení si práce. se zaměstnavateli: Propojit potřeby a požadavky zaměstnavatelů s možnostmi uchazečů Vytvoření stabilního pracovního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem

7 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pokud jste společností, která má více jak 25 zaměstnanců, je Vaší povinností dle § 81 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4 % z celkového průměrného ročního počtu svých zaměstnanců. Existuje několik způsobů plnění, které se dají různě kombinovat:

8 Finanční problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením zaměstnávání osob se zdravotním postižením v pracovním poměru odebírání výrobků a služeb, či zadáváním zakázek společnostem, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, případně od dalších společností, které jsou blíže specifikovány v zákoně o zaměstnanosti placení odvodů do státního rozpočtu – za každého pracovníka se zdravotním postižením 2,5-násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. (V roce 2007 činila výše odvodu 52 797,50,- Kč a dle vývoje české ekonomiky lze předpokládat, že tento rok se ještě o něco zvýší)

9 Jaké finanční výhody můžete získat zaměstnáním osoby se zdravotním postižením? plnění zákonem stanoveného podílu bez placení odvodů do státního rozpočtu (tzn. za každého takového pracovníka ušetříte cca 50.000,- Kč). snížení roční daně (§35 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) v případě přímého zaměstnávání - za každého zaměstnance se zdravotním postižením o 18.000,- Kč (poživatel částečného invalidního důchodu nebo osoba se zdravotním znevýhodněním - za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením (poživatel plného invalidního důchodu) o 60.000,- Kč možnost obdržet příspěvky od úřadu práce: finanční příspěvek na společensky účelné pracovní místo, příspěvek na zapracování nebo příspěvek na dopravu zaměstnanců; jejich výši určuje příslušný úřad práce

10 Financování a legislativní zakotvení PZ Pracovní rehabilitace – dle zákona č. 435/2004 O zaměstnanosti Sociální rehabilitace – dle zákona č. 108/2006 O sociálních službách

11 Spolupráce Rytmus Liberec, o.p.s. s ÚP v rámci APZ v praxi Společensky účelné pracovní místo Poradenská činnost individuální poradenství (návrh IPPR předložený na ÚP, realizováno u 3 klientů) skupinové poradenství (nerealizováno) Pracovní rehabilitace Poradenská činnost zaměřená na volbu povolání - nácvik dovedností pro vyhledávání práce Příprava k práci - na pracovišti v chráněné dílně D.R.A.K. - specializovaný rekvalifikační kurz na PC realizovaný na Střední odborné škole obchodní Zprostředkování zaměstnání a udržení zaměstnání

12 Společensky účelné pracovní místo (SÚPM) Nově zřízené pracovní místo zaměstnavatelem Pracovní místo zřízené na základě dohody s ÚP, vyhrazené pro uchazeče vedeného v evidenci ÚP. Délka trvání SÚPM není zákonem omezená. Doporučeno je 6 – 24 měsíců. Příspěvek formou částečné nebo plné úhrady mzdových nákladů včetně pojistného.

13 Martin - 22 let, ČID Firma Žďárek– pomocné malířské práce, 2 týdny Kaufland – doplňování zboží v koloniálu, 2 týdny G-inter – pomocný natěrač, 1 měsíc Freezart Plus – lakýrník-natěrač, 1 rok a 7 měsíců, dosud 1 rok na SÚPM

14 Iveta - 23 let, PID c) Základní škola Jablonec nad Nisou – pomocná osobní asistence (Pracovní smlouva – SÚPM), 1 rok

15 Poradenská činnost Organizace dává na ÚP: - nabídku provedení poradenské činnosti - kalkulaci nákladů poradenské činnosti Uzavření Dohody o provedení poradenské činnosti s ÚP Poradenská činnost - individuální poradenství - návrh individuálního plánu pracovní rehabilitace Individuální plán pracovní rehabilitace (IP PR) Schválení Návrhu individuálního plánu pracovní rehabilitace odbornou pracovní skupinou Realizace IPPR - SÚPM - rekvalifikační kurzy - pracovní rehabilitace - jiné návrhy

16 Pracovní rehabilitace Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 69 - § 74 Vyhláška č. 518/2004 Sb. § 1 - § 5 - činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, zabezpečují ji úřady práce a hradí náklady s ní spojené Probíhá na základě žádosti o pracovní rehabilitaci podepsané uchazečem. Realizaci pracovní rehabilitace předchází poradenská činnost Uchazeč podepíše IPPR Agentura uzavře Dohodu o zabezpečení pracovní rehabilitace s ÚP. Dohoda vychází z obsahu IPPR Poradenská činnost a realizace IPPR je (může být) pro agenturu jedním ze zdrojů financí

17 Prováděné služby agenturou PZ v rámci pracovní rehabilitace Poradenská činnost zaměřená na volbu povolání - zjištění motivace k práci, orientace ve vlastních zájmech, možnostech, orientace v aktuálních možnostech trhu práce Teoretická příprava - orientace v inzerci, zpracování informací z inzerce, přípravy a použití životopisu a motivačního dopisu, Job kluby Praktická příprava - cestování, plánování času, nácvik dovedností souvisejících s prací, Job kluby

18 Prováděné služby agenturou PZ v rámci pracovní rehabilitace Zprostředkování zaměstnání - vyhledávání a kontaktování zaměstnavatele, analýza pracoviště a pracovních činností, doprovázení na pohovor, podpora před podepsáním pracovněprávního vztahu, pomoc a doprovod při vyřizování úředních záležitostí souvisejících s prací Udržení zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání - asistence na pracovišti, konzultace o průběhu zaměstnání se zaměstnancem i zaměstnavatelem, vytipování osoby poskytující zaměstnanci přirozenou podporu na pracovišti

19 Pavel – 23 let, PID a) Poradenská činnost zaměřená na volbu povolání Příprava k práci - na pracovišti v chráněné dílně D.R.A.K., 1 měsíc - specializovaný rekvalifikační kurz na PC realizovaný na Střední odborné škole obchodní, 2 týdny Zprostředkování zaměstnání a udržení zaměstnání, poradenství - asistence na pracovišti

20 Staňte se společensky odpovědnou firmou a zaměstnávejte osoby se zdravotním postižením Co můžeme nabídnout? poradenství v legislativních otázkách zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním a pomoc s vyřizováním administrativních záležitostí při přijímání těchto zaměstnanců kontakty na potenciální zaměstnance, vytipování vhodných pracovníků na pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním informace o praktických zkušenostech s prací s lidmi se zdravotním znevýhodněním pracovního asistenta, který bude pracovníkovi k dispozici na pracovišti a bude mu poskytovat nezbytnou podporu při zaučení; zároveň může pomáhat při jeho začlenění mezi pracovníky, případně pomáhat ostatním zaměstnancům v navázání vztahu a komunikaci s novým spolupracovníkem pomoc při vytváření pracovních pozic pro osoby se zdravotním znevýhodněním a tím efektivnější využití kvalifikovaných pracovníků motivované zaměstnance možnost účastnit se odborných seminářů a školení

21 Příklady uživatelů, kteří službu využili

22 Pavel – 28 let, ČID OD Tesco Liberec – doplňování zboží, 2 měsíce Sipadan – úklid v Hotelu Babylon, 8 měsíců ISS Facility Services – úklid prodejny Baumax, 2 roky, dosud

23 Pavel – 23 let, ČID Krajská vědecká knihovna – pomocné práce, 1 měsíc, praxe Podještědské knihkupectví – prodavač, 3 měsíce OD Tesco Liberec – kontrola cen, 1 měsíc McDonald´s – prodavač na pokladně v McDrive, 1 rok a 5 měsíců, dosud

24 Tibor – 35 let, ČID Baumax – doplňování zboží v oddělení nářadí, 1 měsíc OBI – doplňování zboží v oddělení elektro, 1 rok a 2 měsíce

25 Mirek - 41 let, PID McDonald´s – úklidové práce v restauraci, 1 rok, dosud

26 Jana – 44 let, PID Komunitní práce Liberec, o.p.s. – úklid v domě s pečovatelskou službou, 2 měsíce, dosud

27 Nová zaměstnání Jana – 22 let, ČID Krajský úřad Libereckého kraje – servis v zasedacích místnostech hejtmana, skartace, péče o zeleň DPP na dobu 1 měsíce, později pravděpodobně DPČ. Veronika – 22 let, PID b) „D“ o.s. – asistentka, administrativní práce, dobrovolnická smlouva, zvažuje se vytvoření SÚPM

28 Příklady ze zahraničí Portugalsko RUMO S.E. - Barreiro Organizace, která pracuje převážně s lidmi s mentálním postižením, ale i jiným zdravotním znevýhodněním.

29 Prádelna

30 Sklenářství

31 Region působnosti Rumo

32 AEIPS S.E. – Lisboa Organizace, která pracuje s lidmi s duševním onemocněním

33 Sklad v nemocnici

34 Děkuji za pozornost Kontakt: Palachova 504/7 E. Floriánové 1736/8 460 01 Liberec 1 466 00 Jablonec nad Nisou tel: 485 100 626 tel: 483 356 226 mobil: 777 228 661 E-mail: liberec@rytmus.orgliberec@rytmus.org www.rytmus.orgwww.rytmus.org, www.liberec.rytmus.orgwww.liberec.rytmus.org


Stáhnout ppt "Rytmus Liberec, o.p.s. Agentura pro podporované zaměstnávání Antónia Dechťarová Monika Pietroszová září 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google