Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3colorsofcommunity.org Christian A. Schwarz Tři barvy společenství Three Colors of Community I. část – podzim.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3colorsofcommunity.org Christian A. Schwarz Tři barvy společenství Three Colors of Community I. část – podzim."— Transkript prezentace:

1 3colorsofcommunity.org Christian A. Schwarz Tři barvy společenství Three Colors of Community I. část – podzim

2 3colorsofcommunity.org Zaslíbení z Matouše 18,20 Kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu tam jsem já uprostřed nich malé skupiny celostné Kristova přítomnost / nebe = milovat Pána celou myslí, srdcem i silami Celostné malé skupiny = shromáždění v Ježíšově jménu = okno do nebe

3 Nejhlubší rovina Trojičního kompasu Nejhlubší rovina Trojičního kompasu 3colorsofcommunity.org Bůh je

4 Co dělá malé skupiny „celostnými“? 3colorsofcommunity.org celostné malé skupiny Co si myslíš? Jak se cítíš? Co chceš dělat?

5 Co dělá malé skupiny „celostnými“? S l u ž b a z a l o ž e n á n a d a r e c h N a p o t ř e b y z a m ě ř e n é s v ě d e c t v í L á s k y p l n é o s o b n í v z t a h y V á š n i v á o s o b n í s p i r i t u a l i t a I n s p i r u j í c í s p o l e č n é u c t í v á n í Ú č i n n é p o d p ů r n é s t r u k t u r y 3colorsofcommunity.org

6 Co dělá malé skupiny „celostnými“? 3colorsofcommunity.org S l u ž b a z a l o ž e n á n a d a r e c h N a p o t ř e b y z a m ě ř e n é s v ě d e c t v í L á s k y p l n é o s o b n í v z t a h y V á š n i v á o s o b n í s p i r i t u a l i t a I n s p i r u j í c í s p o l e č n é u c t í v á n í Ú č i n n é p o d p ů r n é s t r u k t u r y

7 Christian A. Schwarz Tři barvy společenství Three Colors of Community II. část – postní doba

8 Hřích – narušení společenství 3colorsofcommunity.org Lukáš 10,27

9 Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství 3colorsofcommunity.org Na darech založená služba Na potřeby zaměřené svědectví Láskyplné osobní vztahy Vášnivá osobní spiritualita Inspirující společné uctívání Účinné podpůrné struktury

10 Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství 3colorsofcommunity.org Na darech založená služba Na potřeby zaměřené svědectví Láskyplné osobní vztahy Vášnivá osobní spiritualita Inspirující společné uctívání Účinné podpůrné struktury pýcha smilstvo lenivost hněvivost lakomství závist nestřídmost

11 Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství 3colorsofcommunity.org pýcha smilstvo lenivost hněvivost lakomství závist nestřídmost

12 Sedm hlavních hříchů a křesťanské společenství 3colorsofcommunity.org

13 Východní a západní pojetí hříchu 3colorsofcommunity.org Západní paradigma hřích=porušení zákona opatření: trest církev jako soudní síň Východní paradigma hřích=nemoc opatření: léčba církev jako nemocnice

14 Východní a západní pojetí hříchu 3colorsofcommunity.org ZLEM protikladem DOBRA důraz západní tradice SMRTÍ protikladem ŽIVOTA důraz východní tradice & Dílo Kristovo: vítězství nad ústící do DOBRÉHOŽIVOTA

15 Využití energií v pozadí hlavních hříchů 3colorsofcommunity.org Očisti se! Nasaď se! Uklidni se! Zřekni se! Přizpůsob se! Posti se! Podřiď se! Cesta kompromisu Cesta popření Hřích Energie autorita potěšení identita zajištění spravedlnost obnova pýcha intimita nestřídmost závist lakomství hněvivost lenivost smilstvo autoritarismus konzumerismus egalitrismus materialismus kriticismus estrádismus permisivismus

16 Nepřesměrovaná energie hlavních hříchů 3colorsofcommunity.org KOMUNITNÍ KVALITA HŘÍCH povede tě k hříchu ENERGIE

17 Využití přesměrované energie v pozadí hlavních hříchů 3colorsofcommunity.org KOMUNITNÍ KVALITA HŘÍCH dodá ti energii pro ENERGIE

18 Využití přesměrované energie v pozadí hlavních hříchů 3colorsofcommunity.org KOMUNITNÍ KVALITA HŘÍCH dodá ti energii pro povede tě k hříchu ENERGIE

19 Komunitní kvality Přesměrování energií Velikost skrze službu Co nám prospívá? Každý je zapotřebí Rozmnožování skrze dávání Horlivost pro Boží věc Nalezení odpočinku přijetím jha Vztažení citů k Ježíši Zmocňující vedení Účinné podpůrné struktury Na darech založená služba Na potřeby zaměřené svědectví Láskyplné osobní vztahy Vášnivá osobní spiritualita Inspirující společné uctívání Proč nestačí říci hříchu „ne“? 3colorsofcommunity.org Pomazání hříšnice Lukáš 7,36-39 Odpočinek unaveným Matouš 11,28-30 Vyčistění chrámu Jan 2,13-17 Nasycení pěti tisíců Marek 6,32-44 Jedno tělo, mnoho částí 1 Korintským12,14-27 Svoboda věřícího 1 Korintským10,23-33 Žádost Jakuba a Jana Marek10,35-45 Biblický model Hřích Energie autorita potěšení identita zajištění spravedlnost obnova intimita pýcha nestřídmost závist lakomství hněvivost lenivost smilstvo

20 Křesťanští konzumenti nebo učedníci? 3colorsofcommunity.org reklamní prodej pomocí sexu wellness místo tréninku kultura morálního rozhořčení fascinace hodnotou akcií glorifikace průměrnosti průmyslová živočišná výroba symboly společenského postavení Strukturální přítomnost hříchu Hřích Energie autorita potěšení identita zajištění spravedlnost obnova intimita pýcha nestřídmost závist lakomství hněvivost lenivost smilstvo

21 Komunitní test 3colorsofcommunity.org intimacy intimita obnova spravedlnost zajištění identita potěšení autorita Zranitelnost: Pýcha Energie pro: Zmocňující vedení Zranitelnost: Nestřídmost Energie pro: Účinné podpůrné struktury Zranitelnost: Závist Energie pro: Na darech založená služba Zranitelnost: Lakomství Energie pro: Na potřeby zaměřené svědectví Zranitelnost: Hněvivost Energie pro: Láskyplné osobní vztahy Zranitelnost: Lenivost Energie pro: Vášnivá osobní spiritualita Zranitelnost: Smilstvo Energie pro: Inspirující společné uctívání Vždy začni zaměřením se na svoji nejsilnější energii

22 3colorsofcommunity.org Christian A. Schwarz Tři barvy společenství Three Colors of Community III. část – velikonoční doba

23 Od pýchy ke zmocnění pro službu 3colorsofcommunity.org

24 Od pýchy ke zmocňující službě 3colorsofcommunity.org ZMOCŇUJÍCÍ VEDENÍ PÝCHA povede tě k pýše Touha po AUTORITĚ

25 Od pýchy ke zmocňující službě 3colorsofcommunity.org ZMOCŇUJÍCÍ VEDENÍ PÝCHA dodá ti energii pro Touha po AUTORITĚ

26 Od pýchy ke zmocňující službě 3colorsofcommunity.org ZMOCŇUJÍCÍ VEDENÍ PÝCHA dodá ti energii pro povede tě k pýše Touha po AUTORITĚ

27 Od nestřídmosti ke svobodnému potěšení 3colorsofcommunity.org

28 Od nestřídmosti ke svobodnému potěšení 3colorsofcommunity.org ÚČINNÉ PODPŮRNÉ STRUKTURY NESTŘÍDMOST povede tě k nestřídmosti Touha po POTĚŠENÍ

29 Od nestřídmosti ke svobodnému potěšení 3colorsofcommunity.org ÚČINNÉ PODPŮRNÉ STRUKTURY NESTŘÍDMOST Touha po POTĚŠENÍ dodá ti energii pro

30 Od nestřídmosti ke svobodnému potěšení 3colorsofcommunity.org ÚČINNÉ PODPŮRNÉ STRUKTURY NESTŘÍDMOST povede tě k nestřídmosti Touha po POTĚŠENÍ dodá ti energii pro

31 Od závisti k přijetí vlastních obdarování 3colorsofcommunity.org

32 Od závisti k přijetí vlastních obdarování 3colorsofcommunity.org NA DARECH ZALOŽENÁ SLUŽBA ZÁVIST povede tě k závisti Touha po odkrytí IDENTITY

33 Od závisti k přijetí vlastních obdarování 3colorsofcommunity.org NA DARECH ZALOŽENÁ SLUŽBA ZÁVIST Touha po odkrytí IDENTITY dodá ti energii pro

34 Od závisti k přijetí vlastních obdarování 3colorsofcommunity.org NA DARECH ZALOŽENÁ SLUŽBA ZÁVIST povede tě k závisti Touha po odkrytí IDENTITY dodá ti energii pro

35 Od lakomství ke štědrému bohatství 3colorsofcommunity.org

36 Od lakomství ke štědrému bohatství 3colorsofcommunity.org NA POTŘEBY ZAMĚŘENÉ SVĚDECTVÍ LAKOMSTVÍ povede tě k lakomství Touha po ZAJISTĚNÍ

37 Od lakomství ke štědrému bohatství 3colorsofcommunity.org NA POTŘEBY ZAMĚŘENÉ SVĚDECTVÍ LAKOMSTVÍ Touha po ZAJISTĚNÍ dodá ti energii pro

38 Od lakomství ke štědrému bohatství 3colorsofcommunity.org NA POTŘEBY ZAMĚŘENÉ SVĚDECTVÍ LAKOMSTVÍ povede tě k lakomství Touha po ZAJISTĚNÍ dodá ti energii pro

39 Od hněvivosti k horlivosti pro Boží věc 3colorsofcommunity.org

40 Od hněvivosti k horlivosti pro Boží věc 3colorsofcommunity.org LÁSKYPLNÉ OSOBNÍ VZTAHY HNĚVIVOST povede tě k hněvivosti Touha po SPRAVEDLNOSTI

41 Od hněvivosti k horlivosti pro Boží věc 3colorsofcommunity.org LÁSKYPLNÉ OSOBNÍ VZTAHY HNĚVIVOST Touha po SPRAVEDLNOSTI dodá ti energii pro

42 Od hněvivosti k horlivosti pro Boží věc 3colorsofcommunity.org LÁSKYPLNÉ OSOBNÍ VZTAHY HNĚVIVOST povede tě k hněvivosti Touha po SPRAVEDLNOSTI dodá ti energii pro

43 Od lenivosti k obnově sil v Boží náruči 3colorsofcommunity.org

44 Od lenivosti k obnově sil v Boží náruči 3colorsofcommunity.org VÁŠNIVÁ OSOBNÍ SPIRITUALITA LENIVOST povede tě k lenivosti Touha po OBNOVĚ

45 Od lenivosti k obnově sil v Boží náruči 3colorsofcommunity.org VÁŠNIVÁ OSOBNÍ SPIRITUALITA LENIVOST Touha po OBNOVĚ dodá ti energii pro

46 Od lenivosti k obnově sil v Boží náruči 3colorsofcommunity.org VÁŠNIVÁ OSOBNÍ SPIRITUALITA LENIVOST povede tě k lenivosti Touha po OBNOVĚ dodá ti energii pro

47 Od smilstva k důvěryplným vztahům 3colorsofcommunity.org

48 Od smilstva k důvěryplným vztahům 3colorsofcommunity.org INSPIRUJÍCÍ SPOLEČNÉ UCTÍVÁNÍ SMILSTVO povede tě ke smilstvu Touha po INTIMITĚ

49 Od smilstva k důvěryplným vztahům 3colorsofcommunity.org INSPIRUJÍCÍ SPOLEČNÉ UCTÍVÁNÍ SMILSTVO Touha po INTIMITĚ dodá ti energii pro

50 Od smilstva k důvěryplným vztahům 3colorsofcommunity.org INSPIRUJÍCÍ SPOLEČNÉ UCTÍVÁNÍ SMILSTVO povede tě ke smilstvu Touha po INTIMITĚ dodá ti energii pro

51 3colorsofcommunity.org Christian A. Schwarz Tři barvy společenství Three Colors of Community IV. část – mezidobí

52 Čtvrtá část prezentace bude k dispozici členům malých společenství nebo ji najdete v této knize. 3colorsofcommunity.org Na uvedené webové adrese je možné si objednat výtisk celé knihy nebo si zde udělat on-line verzi komunitního testu. See the web site for details.


Stáhnout ppt "3colorsofcommunity.org Christian A. Schwarz Tři barvy společenství Three Colors of Community I. část – podzim."

Podobné prezentace


Reklamy Google