Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šoky nebo česká zemědělská politika? Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šoky nebo česká zemědělská politika? Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc."— Transkript prezentace:

1 Šoky nebo česká zemědělská politika? Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc. linhart@pef.czu.cz

2 Program  Příklady šoků  Kalibrace na logiku britské zemědělské politiky  Příklady řešení mezi trhy a politikou v Čechách

3 1. Příklady šoků a výdělků pro investory  První pozemková reforma: Ne více, než 50 ha na farmu! Parcelace velkostatků  Kolektivizace: Výstavba areálů u každé vesnice. Rozpad zemědělské vybavenosti rodinných farem  Slučování: Rozpad vesnických a výstavba centrálních areálů zemědělských podniků  Transformace zemědělských družstev 1992-3: Převod majetku na jiné osoby (právnické, fyzické, odečet transakčních nákladů)  Náhrada české zemědělské politiky světovým trhem a cenou  Dotace společné zemědělské politiky EU  Návrh snížení dotací velkým podnikům v EU po roce 2013  USA zrušily dotace a přešly na pojištění–12.10.11

4 agriregionieuropa 2. Proč usilovat o prosazen í „dokazov á n í “ do politiky pro venkov a zemědělstv í : Náhled UK na provázání výzkumu a politiky Louise Shaxson Director, Delta Partnership 122 nd European Association of Agricultural Economists Seminar Evidence-Based Agricultural and Rural Policy Making Methodological and Empirical Challenges of Policy Evaluation February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) associazioneAlessandroBartola studi e ricerche di economia e di politica agraria Centro Studi Sulle Politiche Economiche, Rurali e Ambientali Università Politecnica delle Marche

5 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) O čem je řeč?  Tvůrci politiky uvádí 3 typy politiky, ale jak si poradí se „zlými“ a složitými problémy?  Co rozumíme „tvorbou politiky“ dokazováním?  4 archetypy politických překážek; dle toho, jak jsou sporné nebo zavedené  Praktická doporučení na zvýšení vlivu zemědělskou ekonomikou na politiku

6 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) Skutečně existují tři typy politiky?  Velká, která nikdy nekončí  Penze, politikaření, vzdělání, zdravotnictví, klima: konstantní role centrální vlády  Krize  Slintavka a kulhavka, prasečí chřipka, seznamy čekajících u praktického lékaře : přerušovaná role centrální vlády  Operativní politika dodávkového typu  Dodávka prostřednictvím partnerství, například křížový souhlas, dodávka služeb ekosystémům, podpora živobytí na venkově : dle k oali ce je zde role centrální vlády velmi malá (pokud vůbec nějaká) Avšak všechny tyto politiky obsahují prvky, které jsou „zlé“ ( složité, neomezené a bez jednoduchého optimálního řešení )

7 agriregionieuropa Co je vhodný mix intensifikace a extensifikace, který dodá ziskovější produkci a sníží emise skleníkových plynů ze zemědělství? …a větší biodiverzitu na farmách …a větší diverzitu příjmu farem …a sníží emise fosfátů a nitrátů …a lepší krajinu …a jaký mix politických pák to nejlépe vyřeší… …v situaci zvýšených dovozů potravin ze zemí BRIC … …a supermarkety zvyšující cenový tlak na dodavatele? …a zvýšené náklady na ochranu čistoty vod… Zlá politická otázka …?

8 agriregionieuropa Výroba politiky z důkazů Proces informativních rozhodnutí o tom, jak dodat lepší výstupy pro občany při využití nejlepších dostupných poznatků k dodání řešení s nízkými náklady

9 agriregionieuropa Výroba politiky z důkazů Proces informativních rozhodnutí o tom, jak dodat lepší výstupy pro občany při využití nejlepších dostupných poznatků k dodání řešení s nízkými náklady Jaké výstupy? Jaké poznatky?

10 agriregionieuropa Známé-jednoduché Příčinně-důsledkový vztah je znám : průvodce nejlepší praxí je možné rovnou tisknout. Doména odpovědí na otázky ano/ne … Myslíte si, že výstup politiky je...... Myslíte si, že poznatek je... spornýzavedený sporný zavedený Problémy jsou poznatelné a je možné je zkoumat: příčinně- důsledkový vztah může být založen. Dom éna expert ních znalostí, otázky mohou být zodpovězeny zkoumatelné. Chaotic ké. Problémy jsou chaotické – nové důkazy působí zmatek spíš, než vyjasnění. Příčinně-důsledkový vztah není vidět. Příčina a účinek jsou viditelné pouze zpětně a neopakují se. Nikdo není expertem. Dokonce si nejsme jisti, zda máme správnou otázku, natož odpověď. Složité, rodící se. Stru kturování politických problémů Pestré výklady

11 agriregionieuropa Známé-jednoduché Příčinně-důsledkový vztah je znám: průvodce nejlepší praxí je možné rovnou tisknout. Doména odpovědí na otázky ano/ne … Myslíte, že výstup politiky je......Myslíte si, že poznatek je... Sporný ? Zavedený ? Sporný ? zavedený? Problémy jsou poznatelné a je možné je zkoumat: příčinně- důsledkový vztah může být založen. Doména expertních znalostí, otázky mohou být zodpovězeny ssprávnou informací. Poznatelné - zkoumatelné. Chaotické. Problémy jsou chaotické – nové důkazy působí zmatek spíš, než vyjasnění. Příčinně-důsledkový vztah není vidět. Příčina a účinek jsou viditelné pouze zpětně a neopakují se. Nikdo není expertem. Dokonce si nejsme jisti, zda máme správnou otázku, natož odpověď. Složité, rodící se. Strukturalizace politických problémů Pestré výklady ZLÉ PROBLÉMY ZKROCENÉ PROBLÉMY

12 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) Tento rámec pomáhá porozumět vhodným politickým odpovědím : Známé- jednoduché Poznatelné-zkoumatelné Složité-vznikající Chaotic ké Regulační odpověď (na krizi) Technokratická odpověď Decentralizační odpověď ( Vláda nenávidí chaos ) Pestré výklady

13 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) ‘ Jednoduché ’ probl émy  Málo politických problémů je skutečně jednoduchých  Proto jen málo odborníků povede politiku: dají jasný návod na to, co dělat tam, kde jsou problémy jednoduché  Nastavení standardů, určení pokut a stimulů k dostižení nejlepší praxe  (ačkoliv toto mohou spíš dělat konzultanti, než akademici: například pracovat na platbách za agro- environmentální schémata)  Výzkum může mít přímý vliv na politiku

14 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) Poznatelné – zkoumatelné problémy  Zde se uchylujeme k hledání vztahu mezi politikou a výzkumem: Politici potřebují odborníky, aby přinesli odpovědi na palčivé otázky a posunuli hranice známého.  Všimněte si důrazu na zodpovězení otázek politiky; ujištění, že jsou skutečně zodpověditelné by bylo možná potřebnější  Patří sem výzkum, rady expertů, posudky kolegů, vývoj indikátorů nebo nových technik, například uznání hodnoty biodiversity  Výzkum může přispět politice přímo (například Šetřením v síti sledovaných podniků), ale nejvíce se tak děje nepřímo obohacováním tělesa znalostí

15 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) Chaotic ké probl émy  Nově vznikající důkazy (například první roky klimatické změny, nanotechnologií nebo GMO) nebo krize (eg slintavka a kulhavka, náhlá odúmrť dubů): politické debaty nezachytily důkazy a nové důkazy mohou způsobit paniku  Technika výběrových řízení může stimulovat myšlení (udělalo se dost v ekonomice mezinárodní epidemiologie?)  Politika reaguje nepředvídatelně na nové důkazy  Není možné předpovědět dopad výzkumu na politiku

16 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) Složité, vznikající problémy  Právě zde existuje nejvíce politických problémů: nové důkazy vyzývají přijatou moudrost ohledně problémů, ale není jasné, co je správné udělat. Odborné agendy jsou částí rozvíjející složité debaty o ekosystémech  Vstupte do debat na všech úrovních: národní a strategické, ale stále více – místní (například plány povodí)  Interdisciplinarita a transdisciplinarita - nutnost spolupracovat s jinými disciplinami  Zaostřit na komunikaci s ne-specialisty (universalisty, či experty)  Vliv výzkumu je obtížné jasně vidět protože …

17 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) Složité, vznikající problémy  Vliv výzkumu není lineární: děje se v síti aktérů.  Musíme přijít s novými způsoby stanovení vlivu

18 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) Odborníci mohou (1)… K o-ordin ovat napříč Evropou : politika slyší Váš hlas jako útržek Udržujte dlouhodobé schopnosti (například Data v souboru sledovaných podniků) a pracujte na zlepšení výtěžnosti současných souborů dat Ko-ordinujte modelování nových oblastí se zaostřením na politiku (například mezinárodní bio-bezpečnost) Spolupracujte s ostatními disciplinami – viz síť, přes kterou je možné uplatňovat vliv Vezměte v úvahu důsledky úpadku akademické základny (v UK): mohl by lépe koordinovaný evropský přístup umožnit větší specializaci a vést k většímu vlivu odbornosti na politiku? Nebo se v politice prosadí …???

19 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) Přidejte hodnotu Vašemu výzkumu zapojením se a komunikováním KRÁTKÝCH zpráv s politickým účinkem (600  25  3  1 strana) Nejlepší odhady + stanovení rizik jsou lepší, než žádné odhady: budujte konsensus kolem vysoce / středně / málo důvěryhodných s ohledem na jejich výskyt a důsledky Budujte v médiích politický zájem dodávkou rychlých a konzistentních odpovědí ke vznikajícím problémům (opakovaně prohlédněte staré zprávy, protože budou asi stále důležité) Nikdy neříkejte politikům, co „by měli dělat“ Odborníci mohou (2)…

20 agriregionieuropa 122 nd EAAE Seminar, February 17 th – 18 th, 2011, Ancona (Italy) Politika by mohla … Panuje názor, že přístup obecné ekonomiky je pro politiku užitečnější, než přístup specializované, například na zemědělství / zdrojové ekonomiky. Je důležité, že : Otevírání modelů vnitřních vztahů akademikům zajišťuje pokračování debaty a vnějšího zabezpečení jakosti Udržuje a posiluje pozici ekonomů v politických týmech, zvlášť v oblastech, kde historicky dominovali přírodní vědy. To zlepšují kombinované metody, například ke stanovení rizika I práce s ekonomy životního prostředí, či dalšími (?) na porozumění tomu, odkud a s čím přijde další generace ekonomů s původní specializací na zemědělství

21 agriregionieuropa Thank you

22 3. Příklady řešení mezi trhy a politikou v Čechách  A. Trhy  B. Akvizice politiky

23 3.A: Trhy: Prostředníků, komodit, inzerce

24 Kontrola / aktivita N á v š těvy 2.-15.1.11 N á v š těvy 14.-27.8.2011 Celkem inzer á tů Zpr á vy z trhu 10174 Komodita/ČetnostPopt á vka Nab í dka Popt á vkaNab í dka Popt á vka Nab í dka % P š enice krmn á 61641692,41202,421 P š enice potravin á řsk á 53156693,21441,630 Řepka ozim á 04243,2707,341 Ječmen krmný0032,4621,630 Ječmen sladovnický04322,4564,021 Žito0038,1562,430 Hr á ch krmný 0020,82 22

25 agriregionieuropa 3.B: Akvizice politiky  Osoby: Bárta, Roman, … Babiš?  Případy důsledků manažerských postupů: Lehman Brothers, Enron, Řecko  Podstata argumentů manažerů: Zajišťovací fondy  Postoj soudů  Postoj soudních znalců  Demonstranti: My jsme těch 99%

26 Zajišťovací nebo zapomenuté fondy?

27 Známé-jednoduché Příčinně-důsledkový vztah je znám : průvodce nejlepší praxí je možné rovnou tisknout. Doména odpovědí na otázky ano/ne Viz TRESTNÍ ZÁKONÍK … Je výstup politiky... ?... Je poznatek... sporný zavedený sporný zavedený Společné, poznatelné - REGULACE Problémy jsou poznatelné a je možné je zkoumat: příčinně- důsledkový vztah může být založen. Dom éna expert ních znalostí, otázky mohou být zodpovězeny správnou informací – viz VÝZKUMNÉ AGENTURY Chao s: Soutěž jednotlivců Problémy jsou chaotické – nové důkazy působí zmatek spíš, než vyjasnění. Příčinně- důsledkový vztah není vidět viz TRH A MARKETING. Příčina a účinek jsou viditelné pouze zpětně a neopakují se. Nikdo není expertem. Dokonce si nejsme jisti, zda máme správnou otázku, natož odpověď. Neznámé, rodící se –PLÁNY PROGNOSTIKŮ V PROJEKTECH Prognózování zrodu SEBEPROSAZOVÁNÍPODVODY VÝLETY, EXKUZE, SEBEHONDOCENÍ, METODY DOTAZOVACÍ PRINCIP PROGRAMOVÁNÍ

28 Známé-jednoduché Příčinně-důsledkový vztah je znám : průvodce nejlepší praxí je možné rovnou tisknout. Doména odpovědí na otázky ano/ne Viz TRESTNÍ ZÁKONÍK … Je výstup politiky... ?... Je poznatek... sporný zavedený sporný zavedený Společné, poznatelné - REGULACE Problémy jsou poznatelné a je možné je zkoumat: příčinně- důsledkový vztah může být založen. Dom éna expert ních znalostí, otázky mohou být zodpovězeny správnou informací – viz VÝZKUMNÉ AGENTURY Chao s: Soutěž jednotlivců Problémy jsou chaotické – nové důkazy působí zmatek spíš, než vyjasnění. Příčinně- důsledkový vztah není vidět viz TRH A MARKETING. Příčina a účinek jsou viditelné pouze zpětně a neopakují se. Nikdo není expertem. Dokonce si nejsme jisti, zda máme správnou otázku, natož odpověď. Neznámé, rodící se –PLÁNY PROGNOSTIKŮ V PROJEKTECH Odvozování plánů z témat Trestný čin, přečin, morálka Biodiverzita, diverzita příjmů, emise, krajina, supermarkety, etika, společná zemědělská politika Značky, produkty na míru, nepochopené city, umění Hierarchie struktur, experti: inter a transdisciplinární, šampióni manažeři Můj plán Plány ostatních

29 Známé-jednoduché Příčinně-důsledkový vztah je znám. DOMÉNA STROJŮ … Je výstup politiky... ?... Je poznatek... sporný zavedený sporný zavedený Společné, poznatelné - REGULACE Problémy je možné zkoumat: příčinně-důsledkový vztah může být založen. Biodiverzita, diverzita příjmů, emise, krajina, supermarkety, etika, společná zemědělská politika VÝZKUMNÉ AGENTURY Chao s: Soutěž jednotlivců Nové důkazy působí zmatek spíš, než vyjasnění. Příčinně- důsledkový vztah není vidět. Trestný čin, přečin, morálka TRH A MARKETING. Nejsem si jist, zda mám správnou otázku, natož odpověď. Neznámé, rodící se –TEST PROMĚNNÉ PLÁNU PROTI NÁLEZU PROGNÓZY A OCHOTĚ PARTNERŮ V PROJEKTU Odvozování plánů ze stavu ekonomického cyklu Značky, produkty na míru, nepochopené city, umění Hierarchie struktur, experti: inter a transdisciplinární, šampióni manažeři Můj plán Plány ostatních

30 Známý vývojový bod … Je výstup politiky... ?... Je poznatek... sporný zavedený sporný zavedený Skupinová ko-regulace Sebeprosazování Neznámý vývojový bod Změna osobních cílů (zájmů a prostoru působení) podle stavu ekonomického cyklu Okruh působnosti Okruh zájmu Okruh působnosti Okruh zájmu Okruh zájmů Okruh působnosti (reakcí na neočekávané a důsledky výše uvedeného)

31 Děkuji za pozornost  linhart@pef.czu.cz


Stáhnout ppt "Šoky nebo česká zemědělská politika? Doc. Ing. Zdeněk Linhart, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google