Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 11/18 Název materiálu: Symfonická báseň Zpracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 11/18 Název materiálu: Symfonická báseň Zpracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík."— Transkript prezentace:

1 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 11/18 Název materiálu: Symfonická báseň Zpracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík

2 ANOTACE Škola :Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Vypracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík Období vzniku materiálu: školní rok 2011/2012 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 11/18 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Ročník: VI., VII. ročník Klíčová slova: hudební forma – symfonická báseň – základní znaky a stavba - skladatelé Předpokládané cíle vedoucí ke klíčovým kompetencím: žák charakterizuje pojem symfonická báseň, orientuje se v základních znacích této formy, sluchem rozpoznává základní skladby této formy Použité výukové metody: frontální výuka, skupinová práce Předpokládané pomůcky: notebook, interaktivní tabule Popis prezentace materiálu: Prezentace Power Point Způsob hodnocení: ústní Bibliografie:

3 S YMFONICKÁ BÁSEŇ

4 = skladba pro symfonický orchestr - Je to dílo tzv. „programní“ – má od svého skladatele určen NEHUDEBNÍ program, který je určen v názvu, popř. dalšími poznámkami v notovém zápisu - Skladatel se v takovémto díle snaží hudbou vylíčit určitý příběh, popsat přírodu, vyjádřit obraz, který ho zaujal atp.

5 Předlohou pro symfonickou báseň je nějaké literární dílo (pohádka, pověst…), obraz, příroda Symfonická báseň je většinou jednovětá Je-li za sebou řazeno více symfonických básní, mluvíme o CYKLU SYMFONICKÝCH BÁSNÍ

6 B EDŘICH S METANA : M Á VLAST Jeden z nejvýznamnějších cyklů symfonických básní Obsahuje 6 symfonických básní: 1. Vyšehrad 2. Vltava 3. Šárka 4. Z českých luhů a hájů 5. Tábor 6. Blaník

7 Smetana hudbou líčí historii, pověsti a přírodu české země Toto dílo vytvořil v letech 1874 – 1879 v době, kdy už byl zcela hluchý „ Skladby tyto věnovati chci slavnému městu Praze..., poněvadž zde nabyl jsem hudebního vzdělání, zde dlouhá léta jsem veřejně účinkoval a zde stihla mne i nemoc pro hudebníka nejstrašnější.“ (B.Smetana)

8 Obsah jednotlivých symfonický básní Smetana nevyjádřil pouze v názvu, ale ke každé také zanechal další komentář

9 1. Vyšehrad „Harfy věštců začnou; zpěv věštců o dějích na Vyšehradě o slávě, lesku, turnajích, bojích až konečné úpadku a zříceninách. Skladba končí v elegickém tónu...“ (B.Smetana) V této symfonické básni zachycuje slávu Vyšehradu i jeho zničení husity

10

11 2. Vltava „Skladba líčí běh Vltavy, začínaje od prvních obou praménků, chladná a teplá Vltava, spojení obou potůčků do jednoho proudu; pak tok Vltavy v hájích a po lučinách, krajinami, kde zrovna se slaví veselé hody; při noční záři lůny rej rusalek; na blízkých skalách vypínají se pyšně hrady, zámky a zříceniny, Vltava víří v proudech Svatojánských; teče v širokém toku dále ku Praze. Vyšehrad se objeví, konečně mizí v dálce v majestátním toku svém v Labi. “

12

13 3. Šárka „V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada s jeho zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek (ač lstivý) přivázané dívky u stromu, při pohledu na ni obdivuje Ctirad krásu její – zahoří milostnými city pro ni, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada tak zbrojnoše až k spánku. – Na dané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu, hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky – toť konec skladby.“

14 4. Z českých luhů a hájů „Toť všeobecné kreslení citů při pohledu na českou zem. Ze všech stran tu zazní zpěv plno vroucnosti, jak veselý tak melancholický z hájů a luhů. Lesní kraje v sólech hornistů – a vesele ourodné nížiny labské a jiné a jiné, vše se tu opěvuje. Každý může ze skladby té si vykreslit, co mu libo – básník má volnou cestu před sebou, arciť musí skladbu v jednotlivostech sledovat.“

15 5. Tábor „Motto: Kdož jste boží bojovníci! Z této velebné písně pozůstává celá stavba skladby. V sídle hlavním – v Táboře – zazněl tento zpěv zajisté nejmohutněji a nejčastěji. Skladba líčí též pevnou vůli, vítězné boje a vytrvalost, a tvrdošíjnou neústupnost, kterou skladba též také končí. Do detailu se nedá rozdrobit, nýbrž zahrne všeobecnou slávu a chválu husitských bojů a nezlomnost povahy husitův.“

16

17 6. Blaník „Jest pokračování předešlé skladby: Tábor. Po přemožení reků husitských skryli se tito v Blaníku a čekají v těžkém spánku na okamžik, kde vlasti mají přijíti na pomoc. Tedy ty samé motivy jako v Táboře slouží v Blaníku za podklad stavby: 'Kdo jste boží bojovníci'. Na podkladě této melodie (tohoto hus. principu) se vyvine vzkříšení národa českého, budoucí štěstí a sláva! kterým vítězným hymnusem, v podobě pochodu, skončí skladba a tak celá řada symf. básní „Vlasť“. Co malé intermezzo zazní v této skladbě též kratinká idyla: kresba polohy Blaníku, malý pastucha si huláká a hraje a ozvěna mu odpovídá.“

18

19 I NTERNETOVÉ ZDROJE http://.cs.wikipedie.org http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cerny-Jirasek.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vysehrad_as_seen_over_t he_Vltava_from_Cisarska_louka_732.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:M%C3%A1_vlast_- _plak%C3%A1t_k_prvn%C3%ADmu_p%C5%99edstaven%C3 %AD.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bed%C5%99ich_Smetana, _tituln%C3%AD_strana_k_T%C3%A1boru.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Partitura,_Vltava.jpg


Stáhnout ppt "Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 11/18 Název materiálu: Symfonická báseň Zpracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík."

Podobné prezentace


Reklamy Google