Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 23. 5. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_10_Systém.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 23. 5. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_10_Systém."— Transkript prezentace:

1 Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 23. 5. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_10_Systém ryb- kostnatí Téma:ZOOLOGIE STRUNATCŮ – Kostnaté ryby Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0816

2 ANOTACE Materiál obsahuje výkladovou prezentaci k tématu ZOOLOGIE STRUNATCŮ – KOSTNATÉ RYBY. Je zařazen do výuky biologie pro 2. ročník čtyřletého gymnázia nebo odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Materiál navazuje na DUMy: VY_32_INOVACE_01B_08_Charakteristika ryb VY_32_INOVACE_01B_09_Systém ryb-primitivní skupiny Materiál je doplněn kontrolními otázkami pro zpětnou vazbu učitele, v uzavřených úlohách volí žáci z nabídky odpovědí pomocí elektronického pera, na otevřené otázky mohou odpovídat ústně nebo písemně. Součástí materiálu je pracovní list / test, který lze využít pro samostatnou práci, pro domácí přípravu nebo pro ověření zvládnutí učiva při testování. Pracovní list je vhodné zařadit na konec hodiny k opakování a upevnění znalostí. Je vytvořeno autorské řešení testu. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 KOSTNATÉ RYBY (Teleostei) Obr. 1

4 ZAŘAZENÍ DO SYSTÉMU: tř. RYBY -podtř. paprskoploutví (Actinopterygii) -nadř. násadcoploutví (Brachiopterygii, Polypterini) -ř. bichiři (Polypteriformes) -nadř. chrupavčití (Chondrostei) -ř. jeseteři (Acipenseriformes) -nadř. mnohokostnatí (Holostei) -ř. kostlíni (Lepisosteiformes) -ř. kaprouni (Amiiformes) -nadř. kostnatí (Teleostei) -podtř. nozdratí (Choanichthyes, Sarcopterygii) -nadř. dvojdyšní (Dipnoi, Dipneusta) -nadř. lalokoploutví (Crossopterygii)

5 -nejmladší, od třetihor nejpočetnější nadřád -nemají rostrum -homocerkní ocasní ploutev -cykloidní nebo ktenoidní šupiny, někdy lysé -kostěná kostra kapr obecný Obr. 2

6 1. řád BEZOSTNÍ -všechny paprsky ploutví měkké -cykloidní šupiny -krátká postranní čára -převážně mořské čeleď: sleďovití – sleď, sardinka, šprot – hospodářský význam Obr. 3 - sleď obecný Obr. 4 – sardinka obecná Obr. 5 – šprot obecný

7 čeleď: sardelovití – moře - sardel obecná čeleď lososovití – tuková ploutvička (nevyztužená), dravé, hospodářský význam; losos obecný, pstruh obecný, hlavatka podunajská, siven Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 – pstruh obecný

8 čeleď: lipanovití – lipan podhorní – tuk. ploutvička, velká hřbetní ploutev čeleď: štikovití – štika obecná – dravá, široká tlama, zuby Obr. 9| Obr. 10

9 2. řád: MÁLOOSTNÍ -měkké ploutevní paprsky, u některých 1 – 2 tvrdé paprsky -malé, cykloidní šupiny -přes 5000 druhů čeleď: kaprovití – kapr obecný – 4 vousky na horním pysku, karas obecný - bezvousý obr. 11 Obr. 12

10 Obr. 13 - lín obecný Obr. 14 – parma obecná obr. 15 – cejn velký

11 Obr. 16 – jelec tloušť Obr. 17 – bolen dravý Obr. 18 – plotice obecnáObr. 19 – střevle potoční

12 čeleď: sekavcovití – protáhlé, štíhlé, lysé, vousky u úst – mřenka mramorovaná, piskoř, sekavec Obr. 20 Obr. 21 – piskoř páskovaný Obr. 22 – sekavec písečný

13 3. řád: HOLOBŘIŠÍ -štíhlé, hadovité tělo, bez břišních ploutví (někdy i bez hrudních) -hřbetní + ocasní + řitní → ploutevní lem -lysé tělo nebo drobné šupiny čeleď: úhořovití – hadovité tělo, drobné šupiny, u nás jen úhoř říční Obr. 23 – 1 – 1,5m, hladký šupiny zakrnělé

14 4. řád: JEHLICE -jehlice – až 90cm, Španělsko, lov pro maso -letoun – asi 30cm, „létají“ – až 200m, 4m vysoko – - únik před dravci Obr. 24 Obr. 25

15 5. řád: LALŮČKOŽÁBŘÍ -bizarní tvary, krunýř z kostěných destiček, trubičkovitá ústa bez zubů, tropy -jehla mořská, koníček mořský Obr. 26 Obr. 27

16 6. řád: MĚKKOPLOUTVÍ -břišní ploutve posunuty před hrudní, pouze měkké paprsky -tresky, mník jednovousý Obr. 28 – treska obecná Obr. 29 – mník jednovousý

17 7. řád: OSTNOPLOUTVÍ -ktenoidní šupiny, 2dílná hřbetní i řitní ploutev – v přední části tvrdé paprsky -nejpočetnější čád (asi 120 čeledí) čeleď: okounovití – okraj skřelí s trnem - okoun říční, candát obecný Obr. 30 Obr. 31

18 čeledi: makrelovití (makrela ob.), tuňákovití (tuňák ob.) Obr. 32 Obr. 33

19 8. řád: ROPUŠNICE - ropušnice, vranka, koljuška tříostná Obr. 34 Obr. 35 – vranka obecná Obr. 36 koljuška tříostná

20 9. řád: PLATÝSOVÉ - při dně, zploštělí, dospělci - asymetrie Obr. 37 – platýs velký

21 OTÁZKY 1)Které evolučně pokročilé znaky se vyskytují u kostnatých ryb – vyberte: a. homocerkní ocasní ploutev b. plně vyvinutá chorda po celý život c. ganoidní šupiny d. nemají rostrum e. cykloidní nebo ktenoidní šupiny 2)U které skupiny ryb se vyskytují výhradně měkké ploutevní paprsky? SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

22 OTÁZKY 3) Vyberte řád, do kterého náleží tito zástupci: a. lipan podhorní: bezostní / měkkoploutví b. plotice obecná: holobřiší / máloostní c. koníček mořský: jehlice / lalůčkožábří d. okoun říční: máloostní / ostnoploutví 4) Zařaďte zástupce do řádů: a. makrela obecná b. úhoř říční c. štika obecná d. mník jednovousý SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

23 OTÁZKY 5) Pokuste se pojmenovat zástupce na obrázku: a. b. SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: Obr. 10 Obr. 8

24 OTÁZKY 6) Jaké znaky nacházíme u řádu holobřiší? Jmenujte jejich jediného zástupce žijícího v ČR. 7) Charakterizujte řád lalůčkožábrých. Jmenujte některé zástupce: SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:

25 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 1)Které evolučně pokročilé znaky se vyskytují u kostnatých ryb – vyberte: a. homocerkní ocasní ploutev b. plně vyvinutá chorda po celý život c. ganoidní šupiny d. nemají rostrum e. cykloidní nebo ktenoidní šupiny 2)U které skupiny ryb se vyskytují výhradně měkké ploutevní paprsky? - u řádu bezostných PŘEJÍT NA DALŠÍ OTÁZKY: ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZEK

26 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 3) Vyberte řád, do kterého náleží tito zástupci: a. lipan podhorní: bezostní / měkkoploutví b. plotice obecná: holobřiší / máloostní c. koníček mořský: jehlice / lalůčkožábří d. okoun říční: máloostní / ostnoploutví 4) Zařaďte zástupce do řádů: a. makrela obecná - ostnoploutví b. úhoř říční- holobřiší c. štika obecná- bezostní d. mník jednovousý- měkkoploutví ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZEK PŘEJÍT NA DALŠÍ OTÁZKY

27 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 5) Pokuste se pojmenovat zástupce na obrázku: a. b. PŘEJÍT NA DALŠÍ OTÁZKY Obr. 10 Obr. 8 ŠTIKA OBECNÁPSTRUH OBECNÝ ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZKY

28 SPRÁVNÉ ODPOVĚDI: 6) Jaké znaky nacházíme u řádu holobřiší? Jmenujte jejich jediného zástupce žijícího v ČR. - štíhlé, hadovité tělo - nemají břišní ploutve, někdy chybí i hrudní pl. - nepárové ploutve tvoří ploutevní lem - lysé tělo nebo drobné šupiny - u nás jen úhoř říční 7) Charakterizujte řád lalůčkožábrých. Jmenujte některé zástupce: - bizarní tvary, krunýř z kostěných destiček - trubičkovitá ústa, nemají zuby - žijí v tropech - př. jehla mořská, koníček mořský PŘEJÍT NA TEST ZPĚT NA ZADÁNÍ OTÁZEK

29 PRACOVNÍ LIST / TEST Téma: ZOOLOGIE STRUNATCŮ – KOSTNATÉ RYBY 1)Vyjmenujte nadřády paprskoploutvých ryb a označte z nich ten, který považujeme za vývojově nejpokročilejší. 2)Mezi zástupce kostnatých ryb nepatří (lze vybrat i více možností): a. úhořib. bichiři c. kaprounid. lososi e. okounif. jeseteři g. treskyh. letouni 3)Mezi dravé ryby patří (lze vybrat i více možností): a. bolenb. štika c. kaprd. losos

30 4) Popište základní znaky máloostných ryb: 5) Co víte o řádu platýsů? 6) Mezi znaky ostnoploutvých ryb nepatří: a. dvoudílná hřbetní ploutev b. vyztužení tvrdými ploutevními paprsky c. cykloidní šupiny d. homocerkní ocasní ploutev 7) V jakém prostředí nacházíme zástupce lalůčkožábrých ryb? Jaké jsou jejich charakteristické znaky?

31 PRACOVNÍ LIST / TEST ŘEŠENÍ 1)Vyjmenujte nadřády paprskoploutvých ryb a označte z nich ten, který považujeme za vývojově nejpokročilejší. - násadcoploutví - chrupavčití - mnohostnatí - kostnatí – vývojově nejpokročilejší 2)Mezi zástupce kostnatých ryb nepatří (lze vybrat i více možností): a. úhořib. bichiři c. kaprounid. lososi e. okounif. jeseteři g. treskyh. letouni 3)Mezi dravé ryby patří (lze vybrat i více možností): a. bolenb. štika c. kaprd. losos

32 4) Popište základní znaky máloostných ryb: - převážně měkké ploutevní paprsky, pouze 1 – 2 tvrdé paprsky; malé cykloidní šupiny; přes 5 000 druhů 5) Co víte o řádu platýsů? - žijí při dně, jsou asymetričtí, zploštělí, oči se přesunují na jednu stranu těla; larvy jsou symetrické 6) Mezi znaky ostnoploutvých ryb nepatří: a. dvoudílná hřbetní ploutev b. vyztužení tvrdými ploutevními paprsky c. cykloidní šupiny d. homocerkní ocasní ploutev 7) V jakém prostředí nacházíme zástupce lalůčkožábrých ryb? Jaké jsou jejich charakteristické znaky? - bizarní tvary, krunýř z kostěných destiček, trubičkovitá ústa bez zubů; výskyt v tropech

33 LITERÁRNÍ ZDROJE: PAPÁČEK, Miroslav a kol. Zoologie. Praha: Scientia, 1994, ISBN 80- 85827-57-3. ROSYPAL, Stanislav a kol. Přehled biologie. 2. vydání (1. vydání ve Scientia).Praha: Scientia, 1994, ISBN 80-85827-32-8. ZRZAVÝ, Jan. Fylogeneze živočišné říše. Praha: Scientia, 2006, ISBN 80-86960-08-0. ZICHÁČEK, Vladimír; JELÍNEK, Jan. Biologie pro gymnázia. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN 80-71820-70-9. GAISLER, Jiří. Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 1983, 21-079- 83. SIGMUND, Leo; HANÁK, Vladimír; PRAVDA, Oldřich. Zoologie strunatců. Praha: Karolinum, 1994, ISBN 80-7066-531-9.

34 OBRÁZKY: 1 - KUBINA, Jeff. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Group_of_Pterophyllum_Altum.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Group_of_Pterophyllum_Altum.jpg 2 - CADA, Robbie. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cycar_u0.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cycar_u0.gif 3 - KILS, Uwe. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Herringadultkils.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Herringadultkils.jpg 4 - CITRON. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sardina_pilchardus_2011.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sardina_pilchardus_2011.jpg 5 - HILLEWAERT, Hans. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sprattus_sprattus.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sprattus_sprattus.jpg 6 - KULAC, Kurt. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Box_of_Engraulis_encrasicholus.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Box_of_Engraulis_encrasicholus.jpg 7 - AUTOR NEUVEDEN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salmo_salar_GLERL_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salmo_salar_GLERL_1.jpg 8 - MAIER, Christian. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bachforelle.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bachforelle.jpg 9 - ERIMOUCHE. en.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ombres.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Ombres.jpg 10 - KARELJ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Esox_lucius_Prague_Vltava_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Esox_lucius_Prague_Vltava_1.jpg 11 - RAVER, Duane. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Common_carp.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Common_carp.jpg 12 - VIRIDIFLAVUS. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CarassiusCarassius8.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CarassiusCarassius8.JPG

35 13 - KARELJ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tinca_tinca_Prague_Vltava_3.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tinca_tinca_Prague_Vltava_3.jpg 14 - BAUM, Christian. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barbus_barbus.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barbus_barbus.jpg 15 - AUTOR NEUVEDEN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braxen,_Iduns_kokbok.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braxen,_Iduns_kokbok.jpg 16 - KARELJ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Squalius_cephalus_Prague_Vltava_2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Squalius_cephalus_Prague_Vltava_2.jpg 17 - KARELJ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aspius_aspius_Prague_Vltava_1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aspius_aspius_Prague_Vltava_1.jpg 18 - KARELJ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rutilus_rutilus_Prague_Vltava_2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rutilus_rutilus_Prague_Vltava_2.jpg 19 - KARELJ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phoxinus_phoxinus_Prague_Vltava1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phoxinus_phoxinus_Prague_Vltava1.jpg 20 - MÁRTON, Zsoldos. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barbatula_barbatula_k%C3%B6vi_cs%C3%ADk.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Barbatula_barbatula_k%C3%B6vi_cs%C3%ADk.jpg 21 - CHERNILEVSKY, George. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Misgurnus_fossilis_2009_G1.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Misgurnus_fossilis_2009_G1.jpg 22 - HARF, J.C.. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steinbeisser_001.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steinbeisser_001.jpg 23 - OFFERMANS, Ron. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anguilla_anguilla.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anguilla_anguilla.jpg 24 - KRÜGER. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belone_belone1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belone_belone1.jpg

36 25 - CADA, Robbie. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Exvol_u0.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Exvol_u0.gif 26 - DE MARTINO, Massimiliano. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hippocampus_guttulatus.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hippocampus_guttulatus.jpg 27 - GERVAIS ET BOULART. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syngnathus_acus_Gervais.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Syngnathus_acus_Gervais.jpg 28 - FJELD, Hans-Petter. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gadus_morhua-Cod-2-Atlanterhavsparken-Norway.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gadus_morhua-Cod-2-Atlanterhavsparken-Norway.JPG 29 - SCHLOEFFEL, Achim R.. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tr%C3%BCsche_Walchensee.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tr%C3%BCsche_Walchensee.jpg 30 - KARELJ. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perca_fluviatilis_Prague_Vltava_2.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perca_fluviatilis_Prague_Vltava_2.jpg 31 - AUTOR NEUVEDEN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:G%C3%B6s,_Iduns_kokbok.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:G%C3%B6s,_Iduns_kokbok.jpg 32 - HILLEWAERT, Hans. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Scomber_scombrus.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Scomber_scombrus.jpg 33 - AUTOR NEUVEDEN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bluefin-big.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bluefin-big.jpg 34 - KONSTANTINOV, Dmitriy. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scorpaena-porcus1.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scorpaena-porcus1.jpg 35 - HILLEWAERT, Hans. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cottus_gobio_(in_situ).jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cottus_gobio_(in_situ).jpg 36 - OFFERMANS, Ron. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gasterosteus_aculeatus.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gasterosteus_aculeatus.jpg 37 - CADA, Robbie. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 23.5.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pleuronectes_platessa.gif http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pleuronectes_platessa.gif


Stáhnout ppt "Název školy:Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová 23. 5. 2013 Název:VY_32_INOVACE_01B_10_Systém."

Podobné prezentace


Reklamy Google