Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OD KORUPCE K INTEGRITĚ Plnění protikorupční strategie v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu Lenka Matějková Odbor pro koordinaci boje s korupcí Úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OD KORUPCE K INTEGRITĚ Plnění protikorupční strategie v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu Lenka Matějková Odbor pro koordinaci boje s korupcí Úřad."— Transkript prezentace:

1 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Plnění protikorupční strategie v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu Lenka Matějková Odbor pro koordinaci boje s korupcí Úřad vlády ČR

2 problematika řešena v HZ za léta 2010-2011 upozorněno na postup UOHS, který vykonává dohledovou působnost pouze ve vztahu k podlimitním a nadlimitním VZ rozsudek NSS 2 Afs 132/2009-275, ze dne 26. 1. 2011 novelou č. 55/2012 Sb. došlo k úpravě § 112 odst. 1 ZVZ, z něhož v kontextu s ustanovením § 17 písm. m) a § 18 odst. 5 vyplývá, že UOHS nevykonává dohled nad VZMR legislativně nedořešená působnost  absence dostatečného či zřetelně vymezeného kontrolního mechanismu OD KORUPCE K INTEGRITĚ Dohled nad zadáváním VZMR

3 OD KORUPCE K INTEGRITĚ pracovní jednání 26. 11. 2012 za účasti MV, MF, MMR, ÚV a UOHS  Stanovisko ODK č. 1/2013: –kontrola vnitřní prováděná samotnými zadavateli např. dle § 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vykonávané ÚSC po celý rok, nebo pověřením kontrolních či finančních výborů ÚSC, –kontrola v rámci přezkoumání hospodaření (zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC) KÚ, auditorskou spol. nebo auditorem (pouze) za předcházející kalendářní rok, –kontrola výkonu samostatné působnosti prováděná MV (pouze z hlediska dostatečné pravomoci a příslušnosti jednotlivých orgánů ÚSC při rozhodování o VZ nikoli kontrola hospodárnosti či procesu zadávání) –v rámci OČTŘ při obdržení oznámení na podezření ze spáchání TČ

4 Úkol 3. 2. Veřejné zakázky malého rozsahu 3.2.1. Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Gestor: Ministerstvo pro místní rozvoj Způsob plnění úkolu: Zpracování metodiky zadávání VZMR a aktualizace Metodiky zadávání VZ OD KORUPCE K INTEGRITĚ Strategie vlády v boji s korupcí na období let 213 a 2014

5 OD KORUPCE K INTEGRITĚ 3.2.1. Metodika pro zadávání VZMR Termín – indikátor plnění: 30. červen 2013 30. září 2013 - zpracovat metodiku a výklad zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uveřejnit ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Protikorupční efekt: Poskytnutí odborného výkladu k oblasti zadávání VZMR zadavatelům veřejných zakázek jako prevence v boji s korupcí. Odůvodnění: Příčinou chyb v ZŘ nemusí být vždy korupční prvek, poměrně často jí může být nedostatek odborných znalostí a dovedností zadavatelů VZ. Schází metodický návod postupu pro zadávání VZMR. Přehledná pravidla, k zadávání VZMR mohou být praktická zvláště pro menší zadavatele.

6 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Stav plnění úkolu za I.Q.2013 Úkol plněn. Práce na metodice zadávání VZMR započaty v závěru roku 2012. Vyhodnocovány jednotlivé odborné názory a témata souvisejí s VZMR, včetně průniku témat mezi ZVZ a ostatními souvisejícími zákony. Metodika zadávání VZMR bude formálně zachována jako součást Metodiky zadávání veřejných zakázek (dále jen „velká metodika“), a to zejména pro využití odkazů v rámci jednoho dokumentu.

7 OD KORUPCE K INTEGRITĚ V rámci přípravy metodiky zadávání VZMR jsou vyhodnocovány a upravovány jednotlivé kapitoly „velké metodiky“ tak, aby odpovídaly i očekáváním čtenářů; jednotlivé kapitoly jsou aktualizovány s ohledem na rozhodovací a výkladovou praxi a dotazy, které jsou směřovány na MMR jakožto gestora ZVZ.

8 OD KORUPCE K INTEGRITĚ S ohledem na gesční provázanost právní úpravy VZMR je nutné průřezové kapitoly dostatečně konzultovat s gestory příslušných zákonů, aby při výkladu nedocházelo k nežádoucím odlišnostem a metodika zadávání VZMR tím mohla požívat dostatečné autority. Dodržení původně navrhovaného termínu by neumožňovalo dostatečnou diskuzi s ostatními gestory zákonů, ohrožena by byla i kvalita a propracovanost dokumentu. Odůvodnění prodloužení termínu

9 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Stav plnění úkolu za 2.Q.2013 Úkol plněn. Odůvodnění: Probíhá syntéza jednotlivých kapitol metodiky VZMR dle navržené osnovy a současně interní diskuse nad těmito kapitolami. Průřezové kapitoly budou po interní diskusi předloženy ke stanovisku gestorům souvisejících zákonů. Předložení metodiky vládě se předpokládá v navrženém termínu.

10 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Aktuální stav metodiky VZMR Metodika byla vypracována - schválena na úrovni MMR Bez klasického MPŘ Vládě nebyla (a nebude?) předložena ke schválení Zveřejněna na webu MMR v rámci „velké“ metodiky k VZ (od str. 318 – 331) http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych- zakazek/Metodiky-stanoviskahttp://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych- zakazek/Metodiky-stanoviska

11 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Děkuji za pozornost Lenka Matějková matejkova.lenka@vlada.cz


Stáhnout ppt "OD KORUPCE K INTEGRITĚ Plnění protikorupční strategie v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu Lenka Matějková Odbor pro koordinaci boje s korupcí Úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google