Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od výzkumného problému k jeho řešení (výzkumu) Problém: Co tvoří základ interakce zdravotní sestry s pacientem, která má povahu ošetřovatelské péče?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od výzkumného problému k jeho řešení (výzkumu) Problém: Co tvoří základ interakce zdravotní sestry s pacientem, která má povahu ošetřovatelské péče?"— Transkript prezentace:

1 Od výzkumného problému k jeho řešení (výzkumu) Problém: Co tvoří základ interakce zdravotní sestry s pacientem, která má povahu ošetřovatelské péče?

2 Jaký druh výzkumu zvolit a proč? Kvantitativní? Kvalitativní? Smíšený?

3 Cíl výzkumu Prozkoumat fenomén péče o pacienta tak, že se od něho získají popisy interakce se zdravotní sestrou, naplňované, ale i nenaplňované péčí.

4 Jakou zvolit výzkumnou metodu?

5 Polostrukturovaný rozhovor Otázky pro pacienty: 1.Popište vaši interakci se zdravotní sestrou, o které si myslíte, že byla naplněna péčí? 2.Pokuste se popsat, jak jste se v této interakci cítili? 3.Popište vaši interakci se zdravotní sestrou, o které si myslíte, že nebyla naplněna péčí?

6 Pokračování rozhovoru 4.Pokuste se popsat, jak jste se cítili v této interakci. 5.Pokračujte prosím ve vyprávění, dokud nebudete mít pocit, že jste popsali co nejúplněji všechny svoje pocity. Rozhovor nahráván, jeho délka 20 – 50 minut.

7 Výzkumný vzorek 10 pacientů – výzkumník je vyhledal a zeptal se jich, zda jsou ochotni spolupracovat při výzkumu. Souhlas byl potvrzen písemně, a to zvlášť pro rozhovor a zvlášť pro jeho nahrávání. Pacienti byli informováni, že nahrávání mohou kdykoliv přerušit a že mají právo jej i nedokončit.

8 Zpracování dat 1.Všechny popisy si výzkumník důkladně přečetl. 2.Z každého popisu abstrahoval signifikantní výroky – které měly vztah ke zkoumanému fenoménu. Opakující se a podobné výroky byly vyloučeny. 3.Stanovil význam každého signifikantního výroku. Formulace vyjadřovaly skryté významy téhož fenoménu v různých situacích.

9 Příklady signifikantních výroků- interakce naplněná péčí Chápavá. Zajímala se o mne jako o člověka. Držela mne za ruku. Přišla se zeptat, jestli něco nepotřebuji. Cítila jsem se uvolněně. Chtěla jsem pro ni udělat něco pěkného. Věnovala pozornost tomu, co říkám.

10 Příklady signifikantních výroků- interakce nenaplněná péčí Byla náladová a nevypočitatelná. Nepodívala se mi do očí. Znervózňovala mne. Slibovala ano, ano, ale nepřišla. Nepřišla mi pomoci. Plakala jsem. Nezacházela se mnou jako s člověkem.

11 Příklady formulace významů – interakce naplněná péčí Sestra naslouchala tomu, co pacient říkal, reflektovala jedinečnost pacienta. Fyzická přítomnost sestry – sedění, rozhovor,přímý oční kontakt, držení za ruku… vytvářeli předpoklad pro otevřený rozhovor pacienta. Interakce naplněná péčí způsobující, že se pacient cítil jako vážená lidská bytost a ne jako nemohoucí objekt.

12 Příklady formulace významů – interakce nenaplněná péčí Nedostatek zájmu sestry o pacienta jako důsledek toho, že chápe svoji činnost jako odvedení práce. Sestra neustále spěchala, neměla čas upřímně pohovořit s pacientem… Činnost a chování sestry, které znevažovaly pacienta. Činnost sestry charakterizovaná jako neosobní, strohá, neposkytování vysvětlení…

13 Zpracování dat 4. Formulace významů integroval do témat. Témata vztahoval k původním popisům – tím se validizovaly. 5. Podobně postupoval při zpracování popisu interakcí, které neměly charakter péče. 6. Po zpracování dat výzkumník nechal pacienty vyjádřit k tomu, zda formulované významy odpovídají jejich zkušenostem, vyjádřeným v popisech interakcí.

14 Společná témata: interakce naplněná péčí o pacienta 1.Existenciální přítomnost sestry 2.Jedinečnost pacienta. 3.Důsledky: To, že sestra vnímá pacienta jako individualitu, v něm vyvolává pocit bezpečí, klidu a uvolněnosti.

15 Společná témata: interakce nenaplněná péčí o pacienta 1.Přítomnost sestry - sestra je tu na to, aby odvedla svoji práci, je fyzicky přítomná jen velmi krátce… 2.Jedinečnost pacienta – sestra neuznává jedinečnost pacienta, jednání sestry pacienta ponižuje… 3.Důsledky: Sestra se nezajímá o pacienta, což vyvolává jeho frustraci, strach, obavy, hněv a nervozitu.

16 Úplný popis interakce, která je naplněná péčí o pacienta V interakci, která je naplněná péčí, pacient vnímá existenciální přítomnost sestry více než její fyzickou přítomnost. Jedním z aspektů je odevzdávání se sestry pacientovi. Může to být formou reakce na pacientovo přání, ale spíše je to dobrovolný akt nevyvolaný pacientem. …Pacient pociťuje úlevu, klid a uvolnění, což pociťuje fyzicky, ale i duševně…


Stáhnout ppt "Od výzkumného problému k jeho řešení (výzkumu) Problém: Co tvoří základ interakce zdravotní sestry s pacientem, která má povahu ošetřovatelské péče?"

Podobné prezentace


Reklamy Google