Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast."— Transkript prezentace:

1 1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání 2.výzva Ústí n.L. 21.7. 2010

2 2 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Řídící orgán : MŠMT – Odbor řízení OPVK Zprostředkující subjekt pro Ústecký kraj : Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Oddělení grantů EU pro vzdělávání 5. patro – budova „A“ KÚ e-mail: opvk@kr-ustecky.czopvk@kr-ustecky.cz www :http://opvk.kr-ustecky.czhttp://opvk.kr-ustecky.cz Realizace GG 3.2 v Ústeckém kraji

3 3 Základní dokumenty  Text 2.výzvy OP 3.2  Příručka pro žadatele OPVK (verze 6 z 21.10. 2009)  Příručka pro přímce OPVK (verze 3, z 21.10. 2009)  Metodický dopis č. 13  Prováděcí dokument OPVK (z 9.6. 2010) Dokumenty ke stažení na webu OPVK ÚK nebo na stránkách MŠMT : http://opvk.kr-ustecky.cz/ http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vpk-obdobi-2007-2013 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

4 4 2. výzva Ústeckého kraje – OP 3.2 Text výzvy včetně příloh: http://opvk.kr-ustecky.czhttp://opvk.kr-ustecky.cz  Termíny výzvy Vyhlášení: 8.7. 2010 Příjem žádostí:18.8. 2010 Ukončení: 27.8. 2010  Finanční limity Alokace : 80 000 000,- Kč min. výše finanční podpory na GP: 1 000 000,- Kč max. výše finanční podpory na GP: 6 000 000,- Kč TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

5 5 Oprávnění žadatelé vzdělávací instituce vysoké školy nestátní neziskové organizace města, obce, svazky obcí hospodářská komora doklad o právní subjektivitě žadatele (výpis z OR, stanovy, zřizovací listiny, ŽR, zakladatelská smlouva, doklad o přidělení IČ, …) - NE starší 3 měsíců, ověřené nebo originál - minimální 2 letá historie společnosti - s předmětem činnosti v oblasti vzdělávání - nebýt v úpadku - bezdlužnosti vůči zdravotním pojišťovnám a veřejné správě

6 6 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Cílové skupiny  Lektoři dalšího vzdělávání  Poradci dalšího vzdělávání  Účastníci dalšího vzdělávání (ekonomicky aktivní obyvatelstvo 16-64 let, trvalý pobyt na území ČR)

7 77 Podporované aktivity pro 2. výzvu 1.Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů. 2.Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích. 3.Vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

8 88 Podporované aktivity pro 2. výzvu TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 4.Rozvoj sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdělávání a poradenství. 5.Poradenství a metodická pomoc při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod (pro organizace působící v oblasti specializačního a dalšího vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj).

9 9 1.Aktivity projektu reflektují lokální specifika různých oblastí kraje 2.Aktivity projektu podporují rozvoj spolupráce institucí různého typu v rámci dalšího vzdělávání 3.Aktivity projektu jsou zaměřeny na implementaci inovativních prvků s důrazem na zvyšování kvality vzdělávací činnosti a s respektováním aktuálních požadavků trhu práce při vytváření nových vzdělávacích produktů 4.Aktivity projektu jsou zaměřeny na přenos aktuálních a ověřených zkušeností ze zahraničí v souvislosti s aktuálními požadavky trhu práce do stávajících, nebo nově vytvářených vzdělávacích produktů Specifické požadavky pro 2. výzvu TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

10 10 5.Synergie aktivit projektu s ROP NUTS2 Severozápad nebo s jinými OP  Kritérium „Synergie“ IPRM – příloha potvrzení města + 10% bonifikace z dosaženého bodového ohodnocení (nad 65 bodů) Specifické požadavky pro 2. výzvu TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

11 11 Monitorovací indikátory TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kód indikátoruI n d i k á t o r 07.41.00 Počet podpořených osob – celkem 07.41.01 z toho Počet podpořených osob – muži 07.41.02 Počet podpořených osob – ženy 07.46.00 Počet úspěšně podpořených osob 07.46.01 z toho Počet úspěšně podpořených osob – muži 07.46.02 Počet úspěšně podpořených osob –ženy 06.43.10 Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů 06.43.12 z toho počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ŽP 06.43.13 počet nově vytvořených/ inovovaných produktů s komponentou ICT

12 12 Monitorovací indikátory Nově vytvořeným inovovaným produktem není: Webové stránky informující o projektu Nakoupené pomůcky a učebnice Akreditace Powerpointová prezentace, která vychází z nově vytvořeného /inovovaného produktu Vyučovací hodina Podrobné informace: Metodika monitorovacích indikátorů TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

13 13 Monitorovací indikátory  Výběr relevantních monitorovacích indikátorů  Sledování naplňování MI v monitorovacích zprávách  Sankce za nenaplnění jakéhokoliv indikátoru  15% a méně = vrácení 5%  15% - 50% = vrácení 30%  50% a více = vrácení 100%, odstoupení od smlouvy TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

14 14 „Český přechodný rámec“ Podpora do výše max. 500 000 EUR pro jeden subjekt V období od 1.1.2008 nesmí výše poskytnuté podpory + další podpory v režimu de minimis + všechny ostatní podpory poskytnuté dle „Českého přechodného rámce“ přesáhnout pro daný subjekt mezní částku 500 000 EUR. Tento limit se vztahuje na příjemce i každého partnera samostatně. Je možno veřejnou podporu rozdělit mezi příjemce a partnera. Až 100 % všech způsobilých výdajů projektu. Veřejná podpora TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

15 15 - Nepřímé náklady není třeba prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady - nesmí být zahrnuty v rozpočtu Výše podpory ≤ 4 mil. Kč 18 % nepřímých nákladů > 4 mil. Kč ≤ 6 mil. Kč 16 % nepřímých nákladů Nepřímé náklady TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

16 16 Jakákoliv právnická osoba na území ČR, se vztahem k aktivitám projektu Může být z jiného kraje, ale CS/dopad projektu musí být v ÚK Příjemce spolu s partnery musí realizovat více jak 51% aktivit projektu NE vztah dodavatelský Příjemce realizuje podstatnou část aktivit projektu Podepisují spolu se žadatelem čestné prohlášení v žádosti Uzavřena smlouva o partnerství  S finančním příspěvkem Na realizaci projektových aktivit přijímá část finanční podpory Součástí smlouvy je rozpočet partnera, podíl na indikátorech  Bez finančního příspěvku Poskytuje partnerovi např. konzultace Odborný garant Partnerství TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

17 17 Děkuji za pozornost Mgr. Roman Kovář kovar.r@kr-ustecky.czovar.r@kr-ustecky.cz 475 657 967 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "1 TATO PREZENTACE JE FINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast."

Podobné prezentace


Reklamy Google