Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 Osa II Ing. Ivan Landa, CSc. 221 812 665.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 Osa II Ing. Ivan Landa, CSc. 221 812 665."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 Osa II Ing. Ivan Landa, CSc. ivan.landa@mze.cz 221 812 665

2 Osa II – zlepšování životního prostředí a krajiny Alokace celkových finančních prostředků/rok Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy   LFA (99 mil. EUR; cca 2,7 mld. Kč)   Natura 2000 na zemědělské půdě (8,6 mil EUR; cca 236,5 mil. Kč)   AEO (152 mil. EUR; cca 4,2 mld Kč) Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy   Zalesňování zemědělské půdy (9,88 mil EUR; cca 272 mil. Kč)   Natura 2000 v lesích* (1,75 mil EUR; cca 48 mil. Kč)   LEP* (2,25 mil. EUR; cca 62 mil. Kč)   Kalamity a NI* (110 mil. Kč) * zahájení v 1-2. Q 2008

3 LFA (Ing. Horvathová 221 812 207) Nařízení vlády č. 75/2007 Sb. 2007   10 332 přijatých žádostí   zažádáno na cca 2,79 mld. Kč   zažádáno na cca 761 tis. ha   rozhodnutí o poskytnutí dotace od 16. 10. 2007 2008   novelizace NV   žádosti do 15. 5.

4 Natura 2000 na ZP (Ing. Horvathová 221 812 207) Nařízení vlády č. 75/2007 Sb. 2007   182 přijatých žádostí   zažádáno na cca 8,5 mil. Kč   zažádáno na cca 2,8 tis. ha 2008   žádosti do 15. 5.

5 AEO (Ing. Vejvodová 221 812 405, Ing. Ohem 221 812 487) Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. 2007   3 525 přijatých žádostí o zařazení   zažádáno na cca 1,38 mld. Kč   zažádáno na cca 385 tis. ha 2008   novelizace NV   žádosti do 15. 5.

6 AEO (Ing. Vejvodová 221 812 405, Ing. Ohem 221 812 487) Způsoby vstupu do závazku podle NV 79/2007 Sb.   nový vstup   100 % čistý žadatel   žadatel se závazkem podle NV 242/2004 Sb. (kombinovatelnost)   transformace ze závazku podle NV 242/2004 Sb.   dobrovolnost   nutnost   navýšení nad 25 % původně zařazené výměry   jakékoliv navýšení v posledním roce závazku

7 Zalesňování zemědělské půdy (Ing. Kvasničková 221 812 218) Nařízení vlády č. 239/2007 Sb. 2007   účinnost 1. 10. 2007   příjem žádostí o dotaci na zalesnění do 30. 11.   ŽOD se podává po provedení zalesnění na pozemku vedeném na žadatele v LPIS (min. 0,5 ha) 2008   příjem žádostí o dotaci na péči a náhradu do 15. 5.

8 Další opatření na lesní půdě Natura 2000 v lesích (Ing. Kvasničková 221 812 218)   implementace formou NV   předpokládané spuštění opatření 2. Q 2008   zachování hospodářského souboru lesního porostu z předchozího produkčního cyklu   příjemce : SV/SSV nebo SV   výše dotace 60 EUR/LP – každoročně po dobu 20 let LEP (Ing. Kvasničková 221 812 218)   implementace formou NV   předpokládané spuštění opatření 1. Q 2008   zlepšování druhové skladby lesních porostů   výše dotace podle navýšení MZD – každoročně po dobu 20 let   příjemce dotace : subjekty hospodařící v lesích SV/SSV nebo v lesích obcí/SO

9 Další opatření na lesní půdě Kalamity a NI (Ing. Láznička 221 812 394) 2008   implementace formou pravidel   předpokládané spuštění opatření 1. Q 2008   obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření   zvyšování společenské hodnoty tj. : - posílení rekreační funkce lesa - usměrňování návštěvnosti - bezpečnost návštěvnosti lesa   příjemce : vlastník nebo nájemce a jejich sdružení   projekt (max. 5 mil. Kč/projekt)

10 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 Osa II Ing. Ivan Landa, CSc. 221 812 665."

Podobné prezentace


Reklamy Google