Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do daňové problematiky Konstrukční prvky daně I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do daňové problematiky Konstrukční prvky daně I."— Transkript prezentace:

1 Úvod do daňové problematiky Konstrukční prvky daně I

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-19-17_Úvod do daňové problematiky_Konstrukční prvky daně I Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: I. Datum tvorby: 08.04.2014 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková.

3 Konstrukční prvky daně ? Klíčová slova Základní konstrukční prvky daně, daňový subjekt, předmět daně, osvobození od daně, základ daně a zdaňovací období, odpočty od základu daně, sazba daně, slevy na dani

4 Základní konstrukční prvky daně Základní konstrukční prvky daně, které rozhodují o tom, v jaké míře budou na jednotlivé subjekty daně dopadat, jsou:  Daňový subjekt  Předmět daně  Osvobození od daně  Základ daně a zdaňovací období  Odpočty od základu daně  Sazba daně  Slevy na dani.

5 Daňový subjekt Daňový subjekt je podle zákona osoba povinná strpět, odvádět nebo platit daň. a) Poplatník daně – daňový subjekt, jehož předmět (zejména příjem nebo majetek) je dani podroben. b) Plátce daně – daňový subjekt, který je ze zákona povinen odvést do veřejného rozpočtu daň vybranou od jiných subjektů nebo sraženou jiným poplatníkům pod svou majetkovou odpovědností.

6 Předmět daně Předmětem zdanění rozumíme veličinu, ze které se daň vybírá. Předmětem (objektem) zdanění je:  Hlava – osoba (komunální odpad)  Majetek – většinou viditelný, např. nemovitosti  Důchod - příjmy  Spotřeba – clo, spotřeba zatěžuje životní prostředí, ekologické daně, daň z užívání – silniční daň

7 Osvobození od daně Osvobození od daně definuje část předmětu, ze které se daň nevybírá, resp. kterou daňový subjekt není povinen zahrnout do základu daně. Např. vyjmenované druhy příležitostných příjmů

8 Základ daně = předmět daně vyjádřený v měrných jednotkách a upravený podle zákonných pravidel  Fyzikální jednotky – ks, t, hl,…  Hodnotové jednotky - Kč

9 Zdaňovací období = pravidelný časový interval, za který nebo na který se základ daně stanoví a daň vybírá

10 Odpočty od základu daně Odpočty od základu daně snižují základ daně o předem stanovené pevné částky, jestliže daňový subjekt splní podmínky, na které se uplatnění odpočtu váže. Např. invalidita zohledňuje sociální postavení poplatníka, dary na veřejně prospěšné účely, úroky z úvěrů na bytovou potřebu,…

11 Sazba daně = algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví základní částka daně.

12 Slevy na dani Slevy na dani = možnost snížení částky daně za stanovených podmínek, odečítají se od vypočtené daně Např. sleva na poplatníka, sleva při zaměstnávání převahy osob se zdravotním postižením, daňový bonus

13 Anotace: Prezentace obsahuje výklad jednotlivých konstrukčních prvků daně. Daně jsou předmětem každodenního zájmu podnikatelů, neboť při znalosti této problematiky je možné uplatňovat optimalizaci daňové povinnosti. Prezentace je určena k výkladu do hodiny a k praktickému procvičení učiva. Použité zdroje: PREISLEROVÁ, Ing. Dagmar. Ekonomika: Slovník ekonomických pojmů. Brno, Moldavská 11: MC nakladatelství, 1998. ČISTÁ, Ing. Lydia. Ekonomika: pro střední odborná učiliště a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-922-X. MACH, CSC., Ing. Josef. Ekonomika: pro střední odborná učiliště. 3. díl. Praha: Fotruna, 2000. ISBN 80-7168-729-4. VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR 2012. 11. aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, 368 s. Ekonomie (1. VOX). ISBN 978- 80-87480-05-2. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Úvod do daňové problematiky Konstrukční prvky daně I."

Podobné prezentace


Reklamy Google