Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název:VY_32_INOVACE_VVP_8A_17F Škola:Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Autor:Mgr. Helena Židová Ročník:8.r. Tematický okruh,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název:VY_32_INOVACE_VVP_8A_17F Škola:Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Autor:Mgr. Helena Židová Ročník:8.r. Tematický okruh,"— Transkript prezentace:

1 Název:VY_32_INOVACE_VVP_8A_17F Škola:Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Autor:Mgr. Helena Židová Ročník:8.r. Tematický okruh, předmět: Využívání informační a komunikační technologie (PC, dataprojektor) Výchova k volbě povolání Téma: Evropské úrovně - ve znalosti a užití cizích jazyků Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.2336 Datum:27.1.2013 Anotace: Žáci se seznámí s průběhem a formami pohovoru v cizím jazyce. Zkusí si v modelových situacích klást otázky či odpovídat na ně. V prezentaci použity zdroje: CEF – Společný evropský referenční rámec pro jazyky

2 Evropské úrovně – ve znalosti a užívání cizího jazyka Mezi nejvýznamnější zjištění vyplývající ze studie patří fakt, že ve většině evropských zemí se snižuje věk, ve kterém se žáci začínají cizí jazyky učit. V současné době většina dětí začíná ve věku šest až devět let. Ve většině zemí je výuka alespoň jednoho cizího jazyka povinná již na primární úrovni vzdělávání. Výuka druhého jazyka se obvykle zahajuje později, většinou na nižší sekundární úrovni. Nikoho nejspíše nepřekvapí zjištění, že nejčastěji vyučovaným cizím jazykem je ve většině zemí angličtina, kterou se učí stále větší počet dětí. To platí i pro Českou republiku, kde se ve školním roce 2009/10 angličtinu učilo 61,6 % žáků již na primární úrovni vzdělávání. Dalšími nejčastěji vyučovanými jazyky jsou němčina a francouzština, následuje španělština a v menším počtu zemí také italština nebo ruština. http://kariera.ihned.cz/c3-59088430-q00000_d-59088430-vyuka-jazyku-v-evrope

3 Úroveň A1 POROZUMĚNÍ Poslech – rozumí známým slovům, základním frázím Čtení – rozumí známým slovům a jednoduchým větám (vývěsky, plakáty, katalogy…) MLUVENÍ Ústní interakce – jednoduchým pomalým způsobem se domluví, klade nebo odpovídá na jednoduché otázky (základní potřeby, věci, vlastní osoba, rodina…) Samostatný ústní projev – jednoduchými frázemi popíše svůj život, rodinu, známé lidi, místo bydliště… PSANÍ Písemný projev – napíše stručný jednoduchý text (přání, pozdrav…), vyplní formulář (osobní údaje, adresu…) Samostat.úkol: připrav si jednoduchou prezentaci své osoby před „přijímací komisí“

4 Úroveň A 2 POROZUMĚNÍ Poslech – rozumí běžné slovní zásobě a frázím (vlastní osoba – rodina, práce…) - porozumí jednoduchým zprávám a hlášením Čtení – rozumí krátkým textům a jednoduchým větám, informacím (inzeráty, jídelní lístky, jízdní řády …), jednoduchým dopisům MLUVENÍ Ústní interakce – jednoduchým způsobem komunikuje v běžných životních situacích, vyměňuje si informace o známých tématech a činnostech, zvládne jednoduchou společenskou konverzaci Samostatný ústní projev - používá základní fráze v popisu své osoby (vlastní rodiny, vzdělání, zájmů, zaměstnání, životních podmínek… ) PSANÍ Písemný projev – krátké poznámky a zprávy o svých základních potřebách (žádost…) napíše jednoduchý osobní dopis (poděkování…)

5 Úroveň B 1 POROZUMĚNÍ Poslech – rozumí hlavním myšlenkám o běžných tématech (práce, škola, zájmy… ) - porozumí smyslu tiskových a rozhlasových zpráv (pomalu, spisovně) Čtení – rozumí textům a jednoduchým větám o běžném každodenním životě - rozumí popisu událostí, pocitům a přáním v osobních dopisech MLUVENÍ Ústní interakce – poradí si v komunikaci s lidmi mluvícími tímto jazykem při cestování, zapojí se do hovoru o běžných tématech Samostatný ústní projev - spojuje základní fráze v popisu vlastních pocitů, zážitků, názorů a plánů; umí vyprávět příběh, obsah knihy nebo filmu PSANÍ Písemný projev – napíše jednoduchý souvislý text s oblíbeným či známým tématem, napíše osobní dopis o svých prožitých událostech a pocitech Domácí úkol: napiš krátký dopis známé osobnosti (žádost o fotografii a něco málo o sobě)

6 Úroveň B 2 POROZUMĚNÍ Poslech – rozumí delším proslovům a přednáškám, sleduje složitější výměnu názorů, rozumí smyslu televizních zpráv a filmů, textu písní Čtení – rozumí článkům a zprávám o aktuálních problémech i textům současné prózy MLUVENÍ Ústní interakce – účastní se rozhovoru plynule a spontánně i s rodilým mluvčím - aktivně se zapojí do diskuze, vysvětlí a obhájí své názory Samostatný ústní projev – dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat z oblasti svých zájmů, umí vysvětlit svá stanoviska k aktuálním otázkám, uvést výhody a nevýhody různých řešení PSANÍ Písemný projev – umí napsat srozumitelné a podrobné texty s různými tématy, umí napsat zprávu, předat informaci, obhájit či vyvrátit určitý názor, umí vysvětlit a zdůraznit důležitost události či zážitku

7 Úroveň C 1 POROZUMĚNÍ Poslech – rozumí delším promluvám bez jasné struktury, stavby, s náznaky - rozumí bez problému televizním programům či filmům Čtení – rozumí dlouhým složitým i odborným textům (faktografie, beletrie…), technickým i technologickým popisům MLUVENÍ Ústní interakce – umí se vyjadřovat plynule, pohotově bez hledání správných výrazů, umí použít jazyk pro společenské a pracovní účely, formuluje své myšlenky a názory Samostatný ústní projev – jasně a podrobně popíše či vysvětlí složitá témata, rozvíjí je o další vedlejší, umí svou řeč zakončit vhodným závěrem PSANÍ Písemný projev – umí se jasně a srozumitelně písemně vyjádřit, píše podrobné dopisy, pojednání či zprávy o složitých problémech; použije správný styl a formu textu pro příslušné čtenáře

8 Úroveň C 2 POROZUMĚNÍ Poslech – bez potíží rozumí jakémukoli druhu mluveného projevu (živého či vysílaného), rozumí i rychle mluvenému či čteném slovu Čtení – snadno čte všechny formy písemného projevu (různé stavby,obsahu,určení) MLUVENÍ Ústní interakce – zapojí se do jakékoli konverzace nebo diskuze, zná různé neobvyklé či hovorové výrazy, umí se plynule vyjadřovat, používat různé obraty Samostatný ústní projev – umí poskytnout jasný plynulý popis problému, přeformulovat jej tak, aby všichni posluchači porozuměli PSANÍ Písemný projev – umí napsat jasný plynulý text vhodným stylem, napíše složitější dopisy, zprávy nebo texty na logickém základě srozumitelném pro čtenáře, umí psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací Otázka: znáš někoho takového ve svém okolí ?


Stáhnout ppt "Název:VY_32_INOVACE_VVP_8A_17F Škola:Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Autor:Mgr. Helena Židová Ročník:8.r. Tematický okruh,"

Podobné prezentace


Reklamy Google