Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/21.1538:III/2 VY_12_INOVACE_05 - 18 ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA I. STUPNI ZV-LMP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/21.1538:III/2 VY_12_INOVACE_05 - 18 ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA I. STUPNI ZV-LMP."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/21.1538:III/2 VY_12_INOVACE_05 - 18 ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA I. STUPNI ZV-LMP (ČaS/I) Téma: Jehličnaté stromy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Přírodověda Ročník: 4., 5. Jméno autora: Mgr. Kateřina Jáklová Vytvořeno dne: 18.01.2014

2 Anotace: Žák by měl poznat základní druhy listnatých a jehličnatých stromů a uvést základní význam stromů pro člověka. Podporuje práci s informacemi a aktivitu žáka. Metodický popis: V materiálu se žák seznámí se základními druhy jehličnatých stromů, s jejich plody a s významem stromů pro člověka. Na konci materiálu jsou získané informace ověřovány kontrolními otázkami vztahujícími se k textu. Součástí materiálu jsou i správné odpovědi na otázky. Poznámka pro učitele: U tisu červeného je uvedeno, že je celá rostlina jedovatá. Ve skutečnosti jediné červené oplodí je jedlé, ale semena v něm jsou opět jedovatá, tudíž při náhodném zkoumání jedlosti některými zvídavými žáky by mohlo hrozit nebezpečí vážné otravy. Proto nechávám na učitelích, aby sami zvážili, zda jedlost oplodí svým žákům sdělí, nebo zda je raději nechají u malé mystifikace. Klíčová slova: les, jehličnaté stromy, význam stromů Materiál má návaznost na:  učivo přírodovědy 4. a 5. ročníku  vycházku do lesa a poznávání stromů  pracovní vyučování – druhy dřeva a jejich využití  přírodovědnou soutěž „Poznávání přírodnin“

3 JEHLIČNATÉ STROMY

4  jehličnaté stromy mají listy přeměněná na jehlice  jsou většinou stálezelené, jehličí na zimu neopadává  jehličí se však v průběhu života stromu obměňuje, ale ne naráz, jako je tomu u listů u stromů listnatých  nemají květy, jejich květenstvím je šištice; opylují se větrem  plodem běžných jehličnanů je šiška  nejstarší jehličnany rostly už v období pravěku

5 SMRK ZTEPILÝ  jeden z nejrozšířenějších jehličnatých stromů u nás (spolu s borovicí)  je vysoký, dorůstá až 50 metrů, má kuželovitý tvar  jehlice má krátké  šišky jsou podlouhlé, rostou směrem dolů – jsou oblíbenou potravou veverek  kůru má v mládí hladkou a hnědou, starší stromy ji mají šedohnědou až červenohnědou, šupinatě rozpukanou  smrk má mělké krátké kořeny, proto se při vichřicích často vyvrátí i s kořeny

6 SMRK ZTEPILÝ smrková větev s jehlicemi nové přírůstky na větvích (světle zelené)

7 SMRK ZTEPILÝ kůra mladého smrkukůra staršího smrku

8 SMRK ZTEPILÝ smrková šiška šišky okousané od veverek

9 SMRK ZTEPILÝ polom po vichřici vyvrácené smrky i s kořeny

10 SMRK ZTEPILÝ VYUŽITÍ SMRKU:  mladé vzrostlé stromky se používají jako vánoční stromečky  z větviček se dělají věnce a další vánoční a zimní dekorace  smrkové dřevo se používá na výrobu nábytku  dřevo nevhodné na nábytek se používá jako palivové dřevo  šišky se také mohou používat na topení

11 SMRK – DALŠÍ DRUHY smrk pichlavý - u nás je vysazovaný jako okrasný druh, bývá také používán jako vánoční stromeček - jehlice jsou špičaté, bodavé a mají matně zelenou až stříbřitou barvu (bývá také nazýván „stříbrný smrk“)

12 BOROVICE LESNÍ  jeden z nejrozšířenějších stromů u nás (spolu se smrkem)  dorůstá výšky až 40 metrů  nenáročná na půdu, proto roste i na skalách, písčitých půdách a v horách; potřebuje akorát více světla  má jeden dlouhý hlavní kořen, proto se při vichřici nevyvrací, ale láme  jehlice má delší než smrk, asi 4 – 8 cm  šišky má menší, kulaté  kůre je dole na kmenu je šedohnědá rozpukaná, v horní části kmene rezavá

13 BOROVICE LESNÍ borovice lesní – detail větve borovice lesní - šišky

14 BOROVICE LESNÍ borovice lesní – kůra v dolní části kmenu borovice lesní – kůra v horní části kmenu

15 BOROVICE LESNÍ VYUŽITÍ BOROVICE:  mladé stromky se používají jako vánoční stromečky  borovice má dřevo s výraznými letokruhy, proto je oblíbené jako materiál pro výrobu nábytku a podlah  dřevo borovice je měkké a pružné, proto se používá na zpevňování dolů, na výrobu pražců a je vhodné i na stavbu lodí  vysazováno ke zpevnění písečných půd a sutí dřevo borovice lesní

16 BOROVICE – DALŠÍ DRUHY BOROVICE ČERNÁ  statný stálezelený strom  výskyt podobně jako borovice lesní, ale je více náročná na teplo  má delší jehlice 8 – 15 cm  u nás je to nepůvodní strom, ale v současné době v teplejších oblastech republiky vytlačuje původní borovici lesní  vysazuje se jako okrasný strom v parcích a sadech

17 BOROVICE – DALŠÍ DRUHY BOROVICE VEJMUTOVKA  mohutný stálezelený strom  rozšířená po celém světě; u nás se hojně vyskytuje v oblasti Královéhradecka a Českého Švýcarska  má tenčí větve než borovice lesní  jehličí je dlouhé, ale tenké a jemné  šišky jsou delší. protáhlé  vysazována jako okrasný strom  v lesích, kde hojně roste se používá jako zdroj dřeva  dřevo se lehce obrábí, vhodné jako modelářské dřevo

18 JEDLE BĚLOKORÁ  vysoký stálezelený jehličnatý strom, dorůstá výšky až 65 metrů  roste v horských a podhorských oblastech  u nás v 60. – 80. letech téměř vymizela, v současné době je opět vysazována a stává se součástí horských a podhorských lesů  má krátké ploché jehlice, na vrchní straně lesklé tmavě zelené, na spodní straně mají 2 bílé proužky  šišky rostou směrem nahoru a rozpadají se přímo na stromě (proto je nenajdeme pod stromem, jako u ostatních jehličnatých stromů  kůra je hladká, většinou světle šedá, ve stáří tmavší

19 JEDLE BĚLOKORÁ jedle bělokorá – vrchní strana jehličí jedle bělokorá – detail spodní strany jehličí

20 JEDLE BĚLOKORÁ jedle bělokorá – větev se šiškami jedle bělokorá - kůra

21 JEDLE BĚLOKORÁ VYUŽITÍ JEDLE:  dřevo jedle je měkké, pevné a poměrně odolné proti vodě  dřevo je bílé až bílošedé  v zahraničí se využívá ke stavebnictví a vodním stavbám (jezy, čluny)  u nás je jedle poměrně málo rozšířená, proto se její dřevo těží minimálně; využívá se při rekonstrukci krovů historických budov a dřevěných staveb dřevo jedle bělokoré

22 MODŘÍN OPADAVÝ  jehličnatý strom, který však na zimu opadává (proto název „opadavý)  je 20 – 50 metrů vysoký  roste ve světlých horských lesích  má nepravidelné postranní větve, které vytvářejí štíhlou řídkou korunu  jehlice jsou krátké, měkké, vyrůstá jich několik ve svazečku, na zimu opadávají  šišky jsou malé kulovité  kůra je hrubá, rozpraskaná, navrchu šedá, na řezu červenohnědá

23 MODŘÍN OPADAVÝ modřín v létě modřín v zimě

24 MODŘÍN OPADAVÝ modřín – větev se šiškami modřín - kůra

25 MODŘÍN OPADAVÝ VYUŽITÍ MODŘÍNU:  dřevo modřínu je velmi ceněné – je měkké, ale tvrdší než dřevo našich běžných jehličnanů, je poměrně pružné a trvanlivé  používá se na výrobu nábytku, obkladů stěn nebo jako stavební dřevo  dříve se používal na výrobu beden a kol k vozům  modřín se také vysazuje v parcích jako okrasný strom modřín – řez kmenem

26 TIS ČERVENÝ  stálezelený jehličnatý keř nebo nižší strom  má rád stinná místa  tmavě zelené ploché jehlice  semena jsou obalena v červeném oplodí  kůra je v mládí červenohnědá a hladká, ve stáří se mění na červenohnědošedočernou a odlupuje se v plátech  !!! CELÁ ROSTLINA JE PRUDCE JEDOVATÁ!!! JED ZPŮSOBUJE ZÁSTAVU SRDCE A PŮSOBÍ VELMI RYCHLE (BĚHEM PÁR MINUT)!!!

27 TIS ČERVENÝ tis – větev s červenými plody tis - kůra

28 TIS ČERVENÝ VYUŽITÍ TISU:  dřevo tisu patří k nejtěžším z českých domácích dřevin  dřevo je taktéž jedovaté, proto odolává škůdcům  má krásnou barvu, dříve se používalo na výrobu vzácného nábytku a vyřezávaných šperků  dřevo je také pružné, proto se dříve používalo na výrobu luků; jed z rostliny se používal na otrávení hrotů šípů  v současnosti je pěstován jako okrasný keř či strom v parcích a zahradách tis – řez kmenem

29 KONTROLNÍ OTÁZKY 1.Vyjmenuj naše nejznámější jehličnaté stromy. 2.Jaký je rozdíl mezi smrkem a borovicí, když přijde vichřice? 3.Podle čeho poznáme jedli (2 základní poznávací znaky)? 4.Který jehličnatý strom na zimu opadává? 5.K čemu se využívá smrkové a borové dřevo? 6.Který jehličnatý strom je jedovatý? 7.Jakou barvu mají plody tisu? 8.Je u nás jedle hojně rozšířená?

30 KONTROLNÍ ODPOVĚDI 1.Smrk ztepilý, borovice lesní, jedle bělokorá, modřín opadavý, tis červený. 2.Smrk má mělké kořeny, proto se při vichřici vyvrací s celým kořenovým systémem. Borovice má kořeny hluboké, proto se při vichřici láme. 3.Jedle bělokorá má 2 bílé proužky na spodní straně jehličí. Druhým rozdílem jsou šišky, které rostou směrem nahoru a navíc je nenajdeme pod stromem, protože se rozpadají přímo na stromě. 4.Jediný opadavý jehličnatý strom je modřín opadavý. 5.Smrkové a borové dřevo se používá jako dřevo stavební a na výrobu nábytku. Borové dřevo je navíc měkké a pružné, proto se používá na důlní konstrukce, pražce a je vhodné i na stavbu lodí. 6.Prudce jedovatý je tis červený – celá rostlina. 7.Plody tisu jsou červené. 8.V současné době je u nás jedle méně rozšířená, ale pracuje se na jejím návratu zpět do lesů, kde bývala běžnou dřevinou.

31 Použité zdroje textu a obrázků TEXT: cs.wikipedia.org vlastní poznámky autora OBRÁZKY: les: VINCENTZ, Frank. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_abies_05_ies.jpg jehličnaté stromy: ORFÈVRE, Jean-Emmanuel. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_nigra_var_corsicana_Corsica_1.jpg smrk: UNREIFEKIRSCHE. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nadelbaum_am_Farrenberg.jpg větvička smrk: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norway_Spruce_buds.jpg strom s novými přírůstky (smrk): RASBAK. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spar_jong_lot.jpg kůra1 (smrk): ELSNER, Gerhard. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rinde-fichte-jung.jpg kůra2 (smrk): NOVA. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_abies_bark.jpg šiška (smrk): GASPERL, Michael. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea-Abies-Zapfen.jpg šiška okousaná veverkou (smrk): NOVA. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_abies_cones.jpg polom (smrk): MIREK256. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wald_nach_Kyrill.JPG

32 vánoční stromek: FRETTIE. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christmas_tree_in_Czech_Republic.jpg?uselang=cs adventní věnec: galerie Microsoft office smrk pichlavý: USDA-NRCS PLANTS DATABASE / HERMAN, D.E. ET AL. 1996. NORTH DAKOTA TREE HANDBOOK. USDA NRCS ND STATE SOIL CONSERVATION COMMITTEE; NDSU EXTENSION AND WESTERN AREA POWER ADMIN., BISMARCK, ND.. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_pungens_tree.jpg detail větve smrku pichlavého: OPIOŁA, Jerzy. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picea_pungens_%60Glauca_globosa%60a1.jpg borovice: CRUSIER. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_sylvestris_Beskid_%C5%BBywiecki.JPG borovice- větvička: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ScotsPine_shoot.jpg větvička se šiškami (borovice): HASLAM, John. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pine_cones_-_Scots_Pine.jpg kůra borovice1: NAKISA, Ramin. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PinusSylvestrisBole.jpg kůra borovice2: ELSNER, Gerhard. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinussylvestris-spiegelrinde.jpg borové dřevo: ZINGER, Philipp. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_sylvestris_wood2.jpg borovice černá: KUNEV, Georgi. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_nigra_young_tree_Bulgaria.jpg borovice černá_větev: LINÉ1. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_nigra_laricio_leaves_01_by_Line1.JPG borovice vejmutovka: CRUSIER. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wejmutka_odm._Tortuosa.JPG borovice vejmutovka – detail: KANOTI, Keith. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinus_strobus_Cone.jpg

33 jedle bělokorá: CRUSIER. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_Slovakia.jpg jedle bělokorá – větev: PASTILLETES ON FLICKR. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_foliage.jpg jedle – detail jehličí: GERRIET, Olivier. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_3.jpg jedle – šišky: OPIOŁA, Jerzy. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_P26.jpg jedle – kůra: CRUSIER. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abies_alba_bark.JPG jedle – dřevo: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Furnier_tanne.jpg modřín opadavý: SORRENTO, Antony. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua_autumn.JPG modřín opadavý2: CRUSIER. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua_%C5%BBywiec.JPG modřín v zimě: BBB. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StGertraud_UrLaerchen.jpg modřín větev: AUTOR NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua0.jpg modřín kůra: MONEDULA. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bark_of_Larix_decidua.jpg modřín dřevo: LUMBAR. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Larix_decidua_crosssection.jpg tis červený: LINÉ1. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxus_baccata01_by_Line1.jpg tis větev s plody: VINCENTZ, Frank. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxus_baccata_01_ies.jpg

34 tis kůra: MIŁACZEWSKI, Daniel. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxus_02.jpg tis dřevo: MPF. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 18.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxus_wood.jpg


Stáhnout ppt "Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem EU-OPVK-CZ.1.07/1.4.00/21.1538:III/2 VY_12_INOVACE_05 - 18 ČLOVĚK A JEHO SVĚT NA I. STUPNI ZV-LMP."

Podobné prezentace


Reklamy Google