Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technology Assessment a projekt PACITA v České republice Seminář NTC 20. listopadu 2012, ZČU Plzeň Lenka Hebáková Oddělení strategických studií Technologické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technology Assessment a projekt PACITA v České republice Seminář NTC 20. listopadu 2012, ZČU Plzeň Lenka Hebáková Oddělení strategických studií Technologické."— Transkript prezentace:

1 Technology Assessment a projekt PACITA v České republice Seminář NTC 20. listopadu 2012, ZČU Plzeň Lenka Hebáková Oddělení strategických studií Technologické centrum AV ČR

2 2 Struktura prezentace TC AV ČR Technology Assessment Projekt PACITA, jeho aktivity a výstupy Potenciál pro rozvoj TA v ČR

3 3 TC AV ČR: Základní informace Technologické centrum AV ČR: od r. 1994 klíčovým národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a provádí orientovaný výzkum v oblasti VTI 4 oddělení – NICER, ORP, CZELO, STRAST (15). STRAST: analytické a koncepční podklady pro strategické rozhodování v oblasti VaVaI na všech úrovních Projekty: MŠMT od 2004 (STRAST, CZERA) + ÚV (AKCENT) mezinárodní projekty (Erawatch, TrendChart, ObservatoryNANO, iKnow, PACITA..) Spolupráce: 1)MŠMT, MPO, RVVI, MMR, TA ČR; 2)EK – JRC (IPTS) + DG RTD, UNIDO, OECD, Technopolis, ETEPS,.. Technologické centrum AV ČR: potenciál iniciovat/realizovat vytvoření české TA jednotky ve střednědobém horizontu (manažerská zkušenost z oblasti VTI: NPV I-III, NP VaVaI, NIS, Priority2030,..)

4 4 Technology Assessment: Koncept Technology Assessment (TA) je vědecký, interaktivní a komunikační proces, který má za cíl přispět k utváření veřejných a politických názorů na nové technologie a výsledky výzkumu a vývoje TA jako druh politických studií, které systematicky zkoumají možné budoucí dopady implementace nové technologie na společnost Formy TA Expertní Participativní Konstruktivní Parlamentní

5 Technology Assessment: Cíle Obecné cíle Podpora tvorby legislativy Podpora rozhodování o alokaci prostředků na VaV Předcházení možných konfliktů souvisejících s novými technologiemi Přispívání ke společenské akceptaci nových technologií Specifické cíle Poskytování nezávislých interdisciplinárních analýz Iniciace veřejné debaty Vytvoření platformy pro vícestranný dialog Posílení odpovědnosti za rozhodování v oblasti implementace nových technologií a výsledků VaV 5

6 Technology Assessment: Proces 6 Definice možné problémové oblasti implementace nové technologie Popis technologie a předpověď možných dopadů její implementace Popis společenského kontextu implementace technologie Identifikace dopadů nové technologie Analýza Vyhodnocení Doporučení pro politické rozhodování Komunikace výsledků TA

7 7 Technology Assessment: Přínosy Expertní podklady pro tvorbu politik, legislativy Posilování důvěry mezi politickou, společenskou a výzkumnou sférou TA jako mediátor při konfliktech společnosti, výzkumné sféry a veřejné správy v oblasti technologií Prevence sociálních a politických konfliktů spojených s technologiemi a zaváděním výsledkům VaV do praxe Identifikace možných problémů, nalezení nejlepších možných řešení, komunikace napříč jednotlivými sférami

8 8 PACITA: Základní informace Cíle: Posílit využití výsledků vědy a výzkumu jakožto podkladu pro politické rozhodování (science based policy-making) Zvýšit zájem veřejnosti o vědu a technologie PACITA = Parliaments and Civil Society in Technology Assessment FP7, MML, Věda ve společnosti, téma (P)TA 15 partnerů pod vedením DBT (8 členů EPTA); 4/11-3/15 Politika Věda a technologie Široká veřejnost Zintenzívnit dvoustrannou komunikaci mezi vědci a rozhodovací sférou. Zahrnout společenské aspekty a etiku do výzkumu a vývoje nových technologií.

9 9 PACITA: Konsorcium Organizace v projektu Země 1. Danish Board of Technology (DBT) – koordinátor Dánsko 2. Karlsruhe institute of Technology (KIT) Německo 3. Rathenau Institute Holandsko 4. Norwegian Board of Technology (NBT) Norsko 5. TA Institut (OeAW-ITA) Rakousko 6. Applied Research and Communications Fund (ARC Fund) Bulharsko 7. Institute of Technology of Biology and Chemistry (ITQB) Portugalsko 8. Institute Society and Technology (IST) Flandry Be 9. Catalan Institution Foundation for Research Support (FCRI) Španělsko 10. Swiss Centre for Technology Assessment (TA-SWISS) Švýcarsko 11. Knowledge Economy Forum (KEF) Litva 12. Technologické centrum AV ČR ČR 13. University of Liège, SPIRAL Research Centre (SPIRAL) Valonsko Be 14. University College Cork (UCC) Irsko 15. Hungarian Academy of Sciences (HAS-SEC) Maďarsko

10 10 PACITA: MML Akční plán

11 11 PACITA: Dokumentace TA Existující praxe v PTA institucích (8 PTA zemí – studie) Popis / Srovnání PTA institucí (studie) a hledání vhodných modelů pro další evropské země (7 non-PTA zemí) Publikace o TA

12 12 PACITA: Školení TA 2 Letní školy pro uživatele a aktéry 4 TA „Practitioners trainings“ –Rozsah a rámec –Metodologie –Networking and impact creation –Komunikace TA Portal – www.technology-assessment.info –Bude spuštěn ITA 22. října 2012 –Evropská dimenze (nad PACITA) –TA instituce, experti, projekty, publikace

13 13 PACITA: Diskuze o TA Rozšíření TA prostoru –Non-PTA countries Analýza –Non-PTA countries Diskuze 2 Parlamentní debaty –EU 27 a dále – Relevantní komise –1: Dokumentování TA praxí –2: Rozšíření TA 2 Evropské TA konference 8 čísel TA Newsletteru VOLTA – k dispozici na oficiálním webu projektu www.pacitaproject.eu

14 14 PACITA: Cílové skupiny (P)TA v ČR není institucionalizován = „non-PTA country“ Cílové skupiny: Relevantní výbory PČR, Úřad vlády (RVVI), MŠMT a MPO = klíčové instituce – exekutivní partneři pro TA VVI – AV ČR – 53 ústavů a cca 7tis. zaměstnanců // univerzity.. + AVO, IA Soukromý VaV - Škoda Auto, Siemens, Zentiva.. Organizace občanské společnosti / NGOs (NVF, ČvT, ČIŽP, HK, SPD..) (Odborná) média a široká/odborná veřejnost

15 15 PACITA: Hlavní aktivity TC v projektu – I. Zastoupení v Management Committee (MAC) projektu Zastoupení v redakční radě časopisu VOLTA Evaluace projektu – spolupráce s Technopolis (task leader) Řízené rozhovory o TA v Německu – spolupráce s KIT-ITAS Řízené rozhovory o TA potenciálu v ČR – spolupráce s IST 2 národní semináře 2012 (duben, září) Národní studie o potenciálu pro využití TA v ČR Diskuzní platforma o institucionalizaci TA v ČR

16 16 PACITA: Hlavní aktivity TC v projektu – II. 1. Evropská konference v Praze 2013 Diskuzní panely ke genomice veř. zdraví, stárnutí populace a udržitelné spotřebě – pilotní projekty Školící aktivity – propagace a zajištění účasti ČR (letní škola, parlamentní debata, školení praktiků TA, seminář o srovnání TA v Evropě..) Diseminace výsledků projektu a problematiky TA – český web PACITA, data za ČR pro evropský TA Portal, propagační a informační materiály..

17 17 PACITA: 1. Evropská konference o TA v Praze „TA and policy areas of great transitions“ TC ve spolupráci s KIT-ITAS Organizační výbor / Planning Committee – 10 předních odborníků v oblasti TA z celé Evropy a USA (setkání v Praze 15.2.2012) 13. - 15. března 2013 v NTK Výzva pro podávání příspěvků květen – září 2012 Evaluace abstraktů, upřesnění programu – říjen 2012 Využití sociálních sítí (FB, Twitter) Web konference včetně předběžného programu v angličtině: http://pacita.strast.cz/en/conference http://pacita.strast.cz/en/conference

18 18 PACITA: 1. Evropská konference o TA v Praze Plánované tematické sekce konference: - Zdravotní péče a stárnutí populace - Energetika - Klimatické změny -Transport / Mobilita -Trvale udržitelná spotřeba - Nové technologie - ICT a jejich vliv na společnost - TA a politické rozhodování - Metody participace -Etika -Foresight -Výzkum a inovace -Kulatý stůl studentů a absolventů – zapojení NTC

19 19 Cíle národní studie Analýza institucionálního prostředí pro TA Analýza stávajících kapacit pro TA Popis bariér a příležitostí pro TA Návrh dalších kroků pro rozvoj TA Případová studie

20 20 Potenciál pro Technology Assessment Bariéry 1)Politická úroveň Systém řízení VaVaI/úloha vlády a parlamentu Legislativní proces Koordinace politik na národní a evropské úrovni Otevřenost politické sféry k přijímání výsledků nezávislých expertních analýz 2) Institucionální úroveň Absence silných vazeb mezi výzkumnou, aplikační, politickou sférou a veřejností Problematika možného financování TA aktivit 3) Společenská úroveň Možnost zapojení veřejnosti do politického rozhodování Nízký zájem veřejnosti o aktivní účast na řešení problémů technologického rozvoje

21 21 Potenciál pro Technology Assessment Příležitosti Teoretické a metodologické zkušenosti z oblasti TA Existence aktivit souvisejících s TA  Environmental Impact Assessment  Health Technology Assessment  Regulatory Impact Assessment  Etická komise RVVI  Foresight  Rozvoj hodnocení výsledků VaV

22 22 Potenciál pro Technology Assessment Výzvy Rychlost technologických změn Vyšší informační podpora rozhodovací a politické sféry a podpora legitimizace VaVaI politik Včasná analýza dopadů nových technologií na společnost Podpora aplikovaného výzkumu a vznik velkých výzkumných infrastruktur Posilování vlivu veřejnosti na rozhodování o nových technologiích

23 Kancelář pro TA – výzkumná organizace Interaktivní model – výzkumná organizace Itálie Francie Finsko Německo Velká Británie Rakousko Švýcarsko Nizozemsko Dánsko Norsko Potenciál pro Technology Assessment Modely institucionalizace TA 23 Vláda/ Parlament Výzkumná sféra Zapojování veřejnosti Parlamentní komise

24 Potenciál pro Technology Assessment 24 TA instituce Výzkumná sféra Řídící výbor (RVVI,…) Parlament ČR/Vláda/Parlamentní výbory Média Veřejná sféra Externí výzkumná organizace Možnosti institucionálního prostředí pro TA v ČR

25 Potenciál pro Technology Assessment Další kroky Rozhodnutí o způsobu institucionalizace TA Nastavení vhodného mechanismu pro zapojení výsledků TA do rozhodovacího procesu Zapojení odborné i laické veřejnosti do rozhodování v oblasti nových technologií Rozvíjení vztahů mezi experty a rozhodovací/politickou sférou Prohlubování metodik TA Využívání dobrých praxí TA v zemích EU 25

26 26 Otázky? Mgr. Lenka Hebáková (hebakova@tc.cz)hebakova@tc.cz Odd. strategických studií TC AV ČR http://pacita.strast.cz http://www.pacitaproject.eu http://www.technology-assessment.info Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Technology Assessment a projekt PACITA v České republice Seminář NTC 20. listopadu 2012, ZČU Plzeň Lenka Hebáková Oddělení strategických studií Technologické."

Podobné prezentace


Reklamy Google