Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AUTOR: Mgr. Alena Bartoňková NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_03_A7_Bartonkova TÉMA: SVOMPT OBSAH: SVOMPT ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.4.00/21.2364.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AUTOR: Mgr. Alena Bartoňková NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_03_A7_Bartonkova TÉMA: SVOMPT OBSAH: SVOMPT ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.4.00/21.2364."— Transkript prezentace:

1 AUTOR: Mgr. Alena Bartoňková NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_03_A7_Bartonkova TÉMA: SVOMPT OBSAH: SVOMPT ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.4.00/21.2364

2  V hodině se žáci seznamují s anglickým slovosledem. Na názorném příkladu je jim ukázáno, jak se od sebe anglický a český slovosled liší. Cvičení obsažená v této hodině slouží k procvičování probraného učiva. Hodina je strukturována tak, aby byla odučena v multimediální nebo počítačové učebně. Na konci hodiny mohou žáci rovněž využít přiložených hypertextových odkazů, které jim umožňují zjistit, zdali učivo pochopili či nikoliv. Výhodou této hodiny rovněž je, že v případě nezvládnutí učiva žáky se učitel může ke gramatickému jevu opětovně vrátit.

3 ČESKÝ SLOVOSLED  je volný a pružný  v češtině používáme skloňování a časování  Pokuste se změnit pořadí slov ve větě Petr hrál včera odpoledne fotbal s přáteli. S přáteli hrál Petr fotbal včera odpoledne. Včera odpoledne hrál s přáteli fotbal Petr. Včera odpoledne hrál Petr s přáteli fotbal. Petr hrál fotbal s přáteli včera odpoledne.

4 ANGLICKÝ SLOVOSLED  angličtina je jazyk analytický  v angličtině neskloňujeme ani nečasujeme  její slovosled je pevný  při jeho změně může dojít ke změně významu věty

5  S = subject - podmět (Kdo?)  V = verb – sloveso (Dělá?)  O = object – předmět (Co?)  M = manner – způsob (Jak?)  P = place – místo (Kde?)  T = time – čas (Kdy?) V ANGLIČTINĚ MUSÍ BÝT PODMĚT VŽDY VYJÁDŘEN !!!

6 FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE  ve větě se píší před hlavním významovým slovesem  např. Jane usually wears jeans to school. I often go to the cinema  pokud je ve větě sloveso BÝT, stojí příslovce až za ním  např. I am never late for school. We are sometimes tired on Friday.

7  NEJČASTĚJŠÍ FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE  always  very often  often  usually  sometimes  seldom  rarely  never stále velmi často často obvykle někdy, občas zřídka, málokdy zřídka, výjimečně nikdy

8  gets / at / Tom / o´clock / always / up / 7  Tom always gets up at o´clock.  go / school / my / Jane / usually/ I / to / with / friend  I usually go to school with my friend Jane.  our / on / We / go / Sundays / Granny´s / sometimes / to  We sometimes go to our Granny´s on Sundays.  in / Mary / the / always / afternoon / tennis / play  Mary always plays tennis in the afternoon.  never / He / before / o´clock / 9 / to / goes / bed  He never goes to bed before 9 o´clock.  seldom / TV / Paul / in / watches / evening / the  Paul seldom watches TV in the evening.

9  I get up at 7 always.  I always get up at 7.  Paul never is late for school.  Paul is never late for school.  How do you often watch TV?  How often do you watch TV?  They usually play tennis at the weekends.  It´s correct.  I watch the news sometimes in the evening.  I sometimes watch the news in the evening.  Judy goes for a walk with her dog once a day.  It´s correct.

10  always  very often  often  usually  sometimes  seldom  rarely  never

11

12 1. you/your/in/write/Do/homework/the/?/afternoon 2. help/Daddy/the/in/garden/./my/I 3. TV/the/watch/You/in/evening/. 4. with/sister/?/your/play/Do/you 5. walk/the/in/on/Sundays/you/Do/?/wood 6. a/for/kite/every/sister/make/I/autumn/./my 7. is/me/My sister/younger/than/./ 8. live/the/I/Czech/in/Republic/./ 9. school/must/go/I/to/./ 10. picture/She/likes/that/./

13  VÍT, Marek. Anglický slovosled - oznamovací věty [online]. [cit. 30.10.2012]. Dostupný na WWW: http://www.helpforenglish.cz/article/2006081501-anglicky-slovosled-oznamovaci-vety http://www.helpforenglish.cz/article/2006081501-anglicky-slovosled-oznamovaci-vety  NAVRÁTILOVÁ, Helena. ANGLIČTINA cvičebnice středoškolské gramatiky. Třebíč: Petra Velanová, 2009, ISBN 978-80-86873-08- 4.  KOCIÁNOVÁ, Mgr. Zdeňka; KOCIÁN, Mgr. Petr. New English for You - workbook. Nový Jičín: EDUCI, 2004, ISBN 80-86381-15-3.  KOCIÁNOVÁ, Mgr. Zdeňka; KOCIÁN, Mgr. Petr. New English for You - Pupil´s book. Nový Jičín: EDUCI, 2004, ISBN 80-86381-14- 5.  Ilustrace : Kliparty Office


Stáhnout ppt "AUTOR: Mgr. Alena Bartoňková NÁZEV: VY_32_INOVACE_13_03_A7_Bartonkova TÉMA: SVOMPT OBSAH: SVOMPT ČÍSLO PROJEKTU : CZ.1.07/1.4.00/21.2364."

Podobné prezentace


Reklamy Google