Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X Informace pro prezidenta republiky Praha, 7. října 2014 Závazný systém zjišťování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X Informace pro prezidenta republiky Praha, 7. října 2014 Závazný systém zjišťování."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X Informace pro prezidenta republiky Praha, 7. října 2014 Závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb

2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz2 Historie volebního zpracování v ČSÚ Typ voleb PočetRealizace v letech Prezident republiky12013 PS PČR 6 1996, 1998, 2002, 2006, 2010, 2013 Senát PČR9 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 Zastupitelstva krajů42000, 2004, 2008, 2012 Zastupitelstva obcí 6 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 Evropský parlament32004, 2009, 2014 ČNR21990, 1992 Sněmovna lidu FS21990, 1992 Sněmovna národů FS21990, 1992 Referendum o přistoupení ČR k EU12003

3 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz3 Působnost ČSÚ Je určena v zákoně č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a konkretizována příslušným volebním zákonem (pro SE č. 247/1995 Sb. § 11, pro ZO č. 491/2001 Sb. § 9) a spočívá zejména: 1.ve vypracování závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, 2.ve vyhotovení příslušného programového vybavení pro zpracování a poskytování výsledků voleb.

4 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz4 ČSÚ vykonává dále zejména tyto činnosti 1.Technicky zajišťuje systém zpracování výsledků voleb. 2.Vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících volebních stran. 3.Školí členy okrskových volebních komisí (OVK) v systému zjišťování a zpracování volebních výsledků. 4.Přebírá výsledky od okrskových volebních komisí, zpracovává celkové výsledky a vyhotovuje příslušné zápisy o výsledku voleb za volební území a sestavuje podklady pro zápis Státní volební komise. 5.Zveřejňuje průběžné a celkové výsledky, vč. otevřených dat 6.Předává souhrnné výsledky za volební území kandidujícím volebním stranám.

5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz5 Zásady systému zjišťování a zpracování volebních výsledků 1.Jednotná metodika, transparentnost zpracování. 2.Kontrola na každém místě zpracování. (okrsek, PM, centrální zpracování, VM, zveřejnění) 3.Okamžité zveřejnění výsledků po zpracování na PM 4.Zajištění náhradní techniky i náhradního způsobu zpracování při výpadcích techniky. 5.Testování systému ve 3 plošných zkouškách (18.9., 30.9. a 7.10.2014) 6.Speciální přístup pro média pro rychlé zveřejnění dat.

6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz6 Organizace přebírání výsledků hlasování 1.ČSÚ vytváří přebírací místa (PM) (ve volbách do ZO a SE 506, celkem se účastní cca 3 000 pracovníků, z toho 1/3 stálých zaměstnanců ČSÚ) 2.Na PM předávají zástupci OVK zápisy s výsledky hlasování (celkem 14 758 komisí) 3.Kromě písemných zápisů většina OVK odevzdává data i v elektronické podobě na technických nosičích z důvodu urychlení zpracování a nižší chybovosti (při volbách do EP 2014 použilo okrskový program ČSÚ 87 % OVK) 4.Zápisy za okrsky jsou zpracovány, formálně i logicky zkontrolovány a následně odeslány do centrálního výpočetního systému a průběžně zveřejňovány na stránkách ČSÚ www.volby.cz

7 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz7 Okrsková volební komise Schéma systému zpracování Kontrolní opis po načtení dat z technického nosiče (sumární #KČ) Zápis …… ……. …….. …………………… …………………… …………………… …………………… …….. 123456 Ručně OVK předává: -vyplněné tiskopisy T/5 a T/3 -sumární HL pro ZO OK předává: -vytištěný zápis T/5 -vytištěný zápis T/3 -vytištěný sumární HL -technický nosič s daty OPIS VÝSLEDKU HLASOVÁNÍ V OKRSU: Počet …. 1 000 Druhý …. 500 ………………………………….. 010 010 010 10 ………………………………….. KONEC OPIS 123456 -OPIS výsledku hlasování (zhuštěný opis dat) - Zástupci OVK dostávají ke kontrole a uložení Protokol o bezchybném zpracování okrsku je předán zástupcům OVK, poté mohou OVK ukončit své zasedání (Předběžné výsledky) K o n t r o l a okrskových údajů obsažených v zápisech na zhuštěný OPIS Přebírací místo ČSÚ Centrální pracoviště Výsledky hlasování …………………… …………………… …………………… …………………… …….. Přenos dat do centra a kontrola údajů Kontrola údajů Vyhotovení zápisů Prezentace dat na www.volby.cz

8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz8 Kontrola a ověřování výsledků 1.Přebírání výsledků od OVK na základě zápisů. podepsaných členy OVK (zástupci volebních stran) 2.Při přejímce na PM se provádí několikanásobná kontrola logických vazeb, u technického nosiče s daty také porovnání vygenerovaných kontrolních čísel. 3.Všechna data jsou šifrována a doplněna v celém procesu zpracování kontrolními čísly (volební programové vybavení vytváří a distribuuje ČSÚ) 4.Po převzetí do centrálního systému členové OVK dostávají opis dat a potvrzení o bezchybném převzetí. 5.Výsledky jsou neprodleně zveřejňovány na volebním i nternetu.

9 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz9 Zveřejňování výsledků hlasování 1.Výsledky hlasování za okrsky jsou zveřejňovány průběžně na webu. 2.Výsledky za volební území a celkové výsledky jsou zveřejňovány průběžně, zápisy za volební území až po schválení a podpisu určenými osobami. 3.Volební strany dostávají výsledky za dané území písemně na adresu zmocněnců.

10 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz10/X www.volby.cz


Stáhnout ppt "ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | czso.cz1/X Informace pro prezidenta republiky Praha, 7. října 2014 Závazný systém zjišťování."

Podobné prezentace


Reklamy Google