Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 1 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. SEMINÁŘ PRO UCHAZEČE O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Máme na to v Jihočeském kraji CZ.1.04/2.1.00/13.00083 výběr dodavatele aktivit v rámci regionálního individuálního projektu (RIP) 27. 10. 2010, Úřad práce v Českých Budějovicích, budova Krajinská 42

2 2 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílové skupiny 1.mladiství 2.absolventi 3.osoby starší 45 resp. 50 let 4.osoby na RD a po RD pečující o malé děti 5.osoby s fyzickým a psychickým zdravotním znevýhodněním 6.osoby s nekolidujícím zaměstnáním (s měsíčním přivýdělkem do výše poloviny minimální mzdy) Pro tyto CS vytvořeny poradensko vzdělávací moduly na míru. celkem bude do projektu zapojeno min. 709 osob

3 3 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. prosinec 2010, resp. leden 2011- prosinec 2012 realizace VZ bude probíhat ve všech okresech, v obcích s UP/DIP v jednotl. okresech budou probíhat jen moduly dle potřeb CS daného okresu – viz. Příloha č. 9 ZD dodavatel vytvoří kontaktní místa - místa kontaktu s klienty, místa realizace poradenských aktivit, uvést a doložit v nabídce předpokládaná místa realizace Doba a místa realizace VZ

4 4 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Aktivity aktivity průřezové – probíhají po celou dobu zakázky: Řízení, monitorování a publicita Program přímé podpory aktivity v rámci modulů – aktivity tvořící moduly: poradenství, motivační aktivity, školicí a vzdělávací aktivity, podpora pracovních míst, aj. Modul = soubor aktivit pro danou CS

5 5 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul realizace dle potřeby v etapách a cyklech etapa – modul v okrese, cyklus – opakování modulu v daném okrese nepřípustné slučování osob z různých modulů do společných výukových skupin (kromě RK) klienti – musí plynule přecházet z aktivit do navazující aktivity ve stanovené posloupnosti

6 6 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul MLADISTVÍ „…umožnit a podpořit završení či doplnění vzdělání...“ harmonogram: leden 2011 – červen 2011 okresy: CB, CK, PI, PT pouze 1 cyklus zahájení ve všech okresech leden 2011 do modulu vstoupí: min 52 osob Informační schůzka pro klienty a rodiče, Vstupní program, Poradenský program, Program měkkých dovedností, Program praktických a IT dovedností, Program profesní přípravy (RK), Program vzdělávací, Program přímé podpory

7 7 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul SŠ ABSOLVENTI „…osoby bez nebo s min. praxí…vybavit dovednostmi odpovídajícími poptávce trhu práce a příp. doplnit kvalifikaci...“ harmonogram: leden 2011 – červen 2012 okresy: CB, PI, ST, TA do modulu vstoupí: min 89 osob Informační schůzka, Vstupní program, Poradenský program, Program měkkých dovedností, Program praktických a IT dovedností, Program rekvalifikací, Program přímé podpory

8 8 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 45+ „…osoby s dlouhou praxí bez aktuálních dovedností…doplnit a dostatečně natrénovat nové dovednosti odpovídající poptávce trhu práce...“ harmonogram: prosinec 2010 – prosinec 2012 okresy: CB, JH, PI, PT, ST, TA do modulu vstoupí: min 270 osob Informační schůzka, Vstupní program, Poradenský program, Program měkkých dovedností, Program praktických a IT dovedností, Program rekvalifikací, Program přímé podpory

9 9 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul RODIČE „…rychlý návrat na pracovní trh…obnovit a zmobilizovat původní dovednosti a doplnit aktuální...“ harmonogram: prosinec 2010 – červen 2012 okresy: CK, JH, PT, TA do modulu vstoupí: min 92 osob uchazeči i zájemci Informační schůzka, Vstupní program, Poradenský program, Program měkkých dovedností, Program praktických a IT dovedností, Program rekvalifikací, Program přímé podpory

10 10 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul ZDRAVOTNÍ HANDICAP „…zlepšit postavení osob se zdr. znevýhodněním na pracovním trhu…vybavit je a natrénovat poptávané dovednosti...“ harmonogram: leden 2011 – prosinec 2012 okresy: CB, JH, PI, PT, ST, TA do modulu vstoupí: min 135 osob uchazeči i zájemci Informační schůzka, Vstupní program, Poradenský program, Program měkkých dovedností, Program praktických a IT dovedností, Program rekvalifikací vč. Pracovní rehabilitace – Speciál.rekvalifikace, Příprava k práci u zaměstnavatele a Příprava k práci ve vzděl. zařízení, Program přímé podpory

11 11 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul NEKOLIDUJÍCÍ ZAMĚSTNÁNÍ „…zlepšit vybavení aktuálními dovednostmi a motivovat s cílem plnohodnotného zapojení do pracovního trhu...“ harmonogram: leden 2011 – prosinec 2012 okres: CK do modulu vstoupí: min 71 osob Informační schůzka, Vstupní program, Poradenský program, Program měkkých dovedností, Program rekvalifikací, Program přímé podpory

12 12 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. MladistvíSŠ45 +RodičeZdravot. handicap Nekolid. zaměstnání IS pro klienty a rodiče IS VP Poradenství MD Praktické a IT dovednosti --- Profesní příprava RK Speciální RK Příprava k práci RK P.vzdělávací --- P. přímé podpory P. přímé podpory P. přímé podpory

13 13 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Harmonogram VZ I.II.III.IV.V.VI.VII.VIII.IX.X.XI.XII. 2010Řízení, monitorování a publicita x Modul 45+ x Modul Rodiče x 2011Řízení, monitorování a publicita xxxxxxxxxxxx Modul Mladiství xxxxxx Modul SŠ absolventi xxxxxx xxxx Modul 45+ xxxxxxxxxxxx Modul Rodiče xxxxxxxxxxxx Modul Zdravotní handicap xxxxxxxxxxxx Modul Nekolidující zaměstnání xxxxxxxxxxxx 2012Řízení, monitorování a publicita xxxxxxxxxxxx Modul Mladiství xxxxxxxxxxxx Modul SŠ absolventi xxxxxx Modul 45+ xxxxxxxxxxxx Modul Rodiče xxxxxx Modul Zdravotní handicap xxxxxxxxxxxx Modul Nekolidující zaměstnání xxxxxxxxxxxx

14 14 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Řízení, monitorování a publicita Řízení komplex činností zajišťujících plynulý chod zakázky 7 středisek projektu - zastoupení pro řízení a administraci zakázky dodavatel je povinen sestavit realizační tým min. 13 osob: –1x projektový manažer/ka –1x finanční manažer/ka - účetní –min. 7x okresní asistent/ka –min. 3x odborní poradci pro cílovou skupinu –min. 1x koordinátor rekvalifikací – zodpovědný za řízení a koordinaci aktivit Programu rekvalifikací všech modulů

15 15 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Řízení, monitorování a publicita Monitorování vede k ověření plnění VZ monitorovací návštěvy zadavatele zasílání pravidelných monitorovacích zpráv - vstupní, průběžné a závěrečná Publicita propagace projektu s důrazem na zdroje financování dodržení povinného minima publicity minimální prvky stanoveny zadavatelem podoba veškerých dokumentů a ostatních materiálů podléhá odsouhlasení zadavatelem

16 16 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Program přímé podpory Typy podpor a příspěvků: 1.Mzdové příspěvky na nová pracovní místa – vyplácí zadavatel 2.Účelový příspěvek na vyhrazené místo (SÚPM, VPP) – vyplácí zadavatel 3.Jízdné a ubytování 4.Příspěvky na poplatky a potvrzení 5.Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby 6.Příspěvek SUPM SVČ na zřízení - vyplácí zadavatel

17 17 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Program přímé podpory VZ předpokládá realizaci příspěvků přímé podpory do výše 9 390 750,- poskytovány budou dodavatelem v každém kontaktním místě, nikoli centrálně dodavateli budou proplaceny zpětně na základě Měsíčního výkazu o poskytnuté přímé podpoře, kromě příspěvku č. 1, 2, 6 – tyto vyplácí zadavatel podmínky poskytování přímé podpory – Metodika způsobilých výdajů OP LZZ a Veřejná podpora a podpora de minimis OP LZZ + pokyny zadavatele vzory formulářů k přímé podpoře obdrží dodavatel po podpisu smlouvy

18 18 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Veřejná zakázka dodavatel nemusí zajišťovat aktivity sám aktivity i celé moduly lze zajistit prostřednictvím subdodavatelů za dodržení podmínek ZD – - kromě Informačních schůzek v nabídce uvést, které části VZ (aktivity či moduly) bude dodavatel realizovat sám a které pomocí subdodavatelů – příloha č. 6 ZD

19 19 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Počet podpořených osob celkem – do projektu vstoupí min. 709 osob Počet úspěšných absolventů kursů – min. 825 osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Počet nově vytvořených pracovních míst – min. 6 nových podpořených PM Požadované sledované ukazatele

20 20 Nabídková cena maximálně přípustná a nepřekročitelná nabídková cena (bez přímé podpory) 19 298 166,- Kč bez DPH 23 157 800,- Kč s DPH z toho částka určená na aktivitu 6. Program rekvalifikací: 7 890 891,- Kč bez DPH 9 469 070,- Kč s DPH částka určená na aktivitu 8. Program přímé podpory: 9 390 750,- Kč Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 21 Struktura nabídkové ceny ceny za aktivity Informační schůzky, Vstupní programy, Poradenské programy, Programy měkkých dovedností, Programy praktických a IT dovedností, Program vzdělávací (bod 3.3 Struktury nabídkové ceny) a Řízení, monitorování a publicita, jsou součástí nabídkové ceny a uchazeči je stanovují dle specifik svých nabídek. cena za aktivitu Program rekvalifikací je součástí nabídkové ceny a je stanovena pevnou částkou, uchazeči nejsou oprávněni ji měnit cena za aktivitu Program přímé podpory není předmětem soutěže a v rámci celkové ceny bude konstantní pro všechny nabídky uchazečů Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

22 22 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Způsob stanovení nabídkové ceny dle položek Struktury nabídkové ceny (viz. příloha ZD č. 3) v příloze č. 3 zadavatel uvádí minimální počty jednotek uchazečem stanovené jednotkové ceny budou platné po celou dobu trvání realizace zakázky v nabídkové ceně bude uvedena celková cena za předmět plnění (uvedeno na krycím listu) - bez přímé podpory a bez DPH – tato je předmětem hodnocení - včetně přímé podpory, bez DPH - bez přímé podpory, včetně DPH - včetně přímé podpory, včetně DPH Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady spojené s plněním předmětu zakázky.

23 23 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Hodnocení nabídek nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v rámci jednotlivých částí VZ budou nabídky hodnoceny dle následujících kritérií: KritériumVáha kritéria 1. Nabídková cena 60 % 2. Písemný příslib zaměstnání pro účastníka projektu 40 %

24 24 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Důležité termíny VZ odeslání na www.isvzus.cz – 12.10.2010www.isvzus.cz termín pro předložení nabídek – 22.11.2010, 12:00 hod. otvírání obálek – 22.11.2009, 13:00 hod. zahájení prací na VZ – neprodleně po uzavření smlouvy s dodavatelem předpokládaný termín ukončení VZ – 31.12.2012

25 25 Adresa pro doručování nabídek: Úřad práce v Českých Budějovicích Klavíkova 7 370 04 České Budějovice Kontaktní osoby zadavatele: Ing. Alexandra Antalová 950 109 421; alexandra.antalova@cb.mpsv.cz Ing. Kateřina Klimešová 950 109 446, katerina.klimesova@cb.mpsv.cz Kontaktní údaje pro dotazy k zadávací dokumentaci: Advokátní kancelář Paroulek, Zrůstek, Lůdl v.o.s. Praha 4, Doudlebská 1699/5 adresa pro doručování: Blansko, Čelakovského 8 Mgr. Martin Budiš (516 419 464; martin.budis@akpzl.cz)martin.budis@akpzl.cz Kontaktní údaje Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

26 26 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Děkujeme za pozornost. Tato prezentace bude k dispozici ke stažení ve formátu ppt na webových stránkách zadavatele: http://portal.mpsv.cz/sz/local/cb_info/esf/seminare


Stáhnout ppt "1 Máme na to v Jihočeském kraji, registrační č. CZ.1.04/2.1.00/13.00083 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google