Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH05 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH05 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH05 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771 AutorRNDr. Anna Priessnitzová Vzdělávací oblastPřírodovědné vzdělávání Vzdělávací oborZáklady přírodních věd - chemie Tématický okruhVybrané kapitoly z anorganické chemie TémaHalogeny Ročník2. M Datum tvorby10.1. 2014 Anotace Prezentace se týká halogenů, jejich vlastností a využití. Zahrnuje také důsledky působení halogenů na životní prostředí. Motivuje žáky k zájmu o to, jak mohou být chemické látky zneužity k válečným účelům. Metodický pokyn Prezentace je určena jako výkladový materiál, lze ji rovněž využít k zopakování a procvičení učiva. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora. DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 VII. A skupina PSP Halogeny F 2 – Fluor (nažloutlý jedovatý plyn) Cl 2 - Chlor (žlutozelený jedovatý plyn) Br 2 – Brom (červenohnědá kapalina) I 2 - Jod (tmavě fialová pevná látka) At – astat (radioaktivní) Halogeny = solitvorné prvky (hals=sůl,genao=tvořím) Jsou velmi reaktivní, v přírodě se vyskytují pouze ve sloučeninách

3 Fluor V přírodě se vyskytuje jako minerál fluorit (kazivec) - CaF 2, kryolit Na 3 AlF 6 a fluoroapatit. Fluor je důležitý pro zdravý vývoj zubů, vyskytuje se v zubní sklovině a v kostech. Fluor se přidává se do zubních past.

4 Sloučeniny fluoru HF - Kyselina fluorovodíková - leptá sklo, využívá se ve sklářském průmyslu (leptání a matování skla). HF se využívá rovněž k výrobě freonů a fluoroplastů (teflon). Teflon je mimořádně chemicky a tepelně odolný, využívá se pokrývání povrchu kuchyňského nádobí, k výrobě odolných těsnění, voděodolných textilií (ubrusy), v elektrotechnickém průmyslu.

5 Freony Freony jsou organické sloučeniny, obsahují atomy fluoru, nejznámější je dichlordifluormethan CCl 2 F 2. Využití : chladírenství – ledničky, klimatizace, výroba pěnových hmot – polystyren. Freony byly využívány jako hnací náplň do sprejů, pro svoji zdravotní a ekologickou nezávadnost a nehořlavost. V současné době se však z ekologických důvodů produkce freonů celosvětově snižuje. CCL 2 F 2

6 Vliv freonů na životní prostředí V 80. letech bylo prokázáno, že molekuly freonů, které se postupně dostávají do horních vrstev atmosféry, reagují s ozonem O 3 za vzniku molekuly kyslíku O 2 a kyslíkových radikálů : O 3 → O 2 + O Jedna molekula freonu může zlikvidovat až několik tisíc molekul ozonu. Důsledkem je úbytek ozonové vrstvy a zvýšené pronikání UV záření na povrch Země. Následně dochází k poškození očí, zánětům spojivek, rakovině kůže, k blokování fotosyntézy.

7 Chlor Biologický význam : Cl - je v žaludeční šťávě, v krevní plazmě. V přírodě se vyskytuje jako sůl kamenná - halit Chlor je žlutozelený jedovatý plyn NaCl v mořské vodě (salinita kolem 3%), nejvyšší je v Mrtvém moři (33%).

8 Cl 2 – výroba, využití Chlor - vyrábí se elektrolýzou roztoku NaCl (solanky). Chlor se používá k desinfekci pitné vody. Stačí i malá koncentrace a hubí bakterie, cestou ke spotřebiteli chlor z vody uniká probubláním vzduchem. Další využití chloru - v papírenském a textilním průmyslu - bělení surovin. Tlakové kovové lahve s plynným chlorem jsou označeny žlutým pruhem. Při práci s plynným chlorem je nezbytné zachovávat přísná bezpečnostní opatření, protože je velmi silně toxický a z průmyslových provozů je známa řada havárií se smrtelnými následky.

9 Sloučeniny chloru HCl – chlorovodík, kyselina chlorovodíková (solná) Chlornan sodný NaClO, chlorové vápno – bělící a dezinfekční účinky. Chlorečnany – výroba střeliva, třaskavin, zápalek, pesticidů a herbicidů (Travex). Chloristany – využití v pyrotechnice Organické sloučeniny chloru jsou v přírodě výjimečné a naprostá většina organických molekul obsahujících atom chloru, s nimiž se kolem sebe setkáváme, vznikla uměle - chemickou syntézou. Patří sem chloroform CHCl 3, tetrachlormethan CCl 4, freony, plasty - PVC (polyvinylchlorid), DDT (insekticid k hubení komárů přenášejících malárii, dnes zakázaný), PCB = polychlorované bifenyly, využívané jako rozpouštědla, v barvách, nátěrových hmotách, tmelech, mají negativní účinky na lidský organismus.

10 NaCl Velká ložiska chloridu sodného se nacházejí např. v Polsku (Wieliczka u Krakova) a v USA. Vznikla jako pozůstatek po odpaření slaných vnitrozemských jezer. Chlorid sodný NaCl je nezbytnou složkou potravy, je obsažen v krvi i krevní plasmě. NaCl je využíván v podobě fyziologického roztoku k infuzím (např. při dehydrataci), k uložení kontaktních čoček apod. Příjem soli v potravě je nutné udržovat v rozumných mezích, protože její nadbytek působí nepříznivě na kardiovaskulární systém a zvyšuje riziko infarktu myokardu.

11 Solení komunikací v zimě : využívá se chlorid sodný a chlorid vápenatý CaCl 2 Roztoky těchto látek mrznou při nižší teplotě, led na vozovce taje. Sůl ale způsobuje korozi kovových částí automobilů. Dochází také k zasolení půdy v okolí komunikací vysokými koncentracemi solí, což má negativní dopad na životní prostředí.

12 Brom - Br 2 Červenohnědá toxická kapalina. Jeho páry ve vyšších koncentracích mohou způsobit smrt zadušením, v nižších koncentracích však poškozují pokožku a především oči.

13 Využití bromu Bromid stříbrný AgBr – při výrobě klasických fotografií – fotografická emulze. Br 2 je obsažen v uklidňujících lécích (působí na mužskou potenci).

14 Jód Tmavě fialové krystalky jódu sublimují = změna skupenství pevného na plynné (páry jódu). Jodová tinktura = dezinfekční přípravek, je to jód a jodid draselný nebo sodný rozpuštěné v ethanolu

15 Biologický význam jódu I 2 je nutný pro správnou funkci štítné žlázy, proto se do kuchyňské soli přidává KI. Při nedostatku jódu v potravě dochází k zvětšením štítné žlázy, vytvoří se struma (vole). Dříve k tomu docházelo ve vnitrozemských státech (Rakousko), kde chyběl přirozený zdroj jódu v potravě (mořské ryby).

16 Zneužití chemických látek na bázi halogenů Fosgen COCl 2 - prudce jedovatý, dusivý bezbarvý plyn. Za první světové války byl použit jako bojový plyn. Yperit – hořčičný plyn (podle zápachu), obsahuje chlor, je to zpuchýřující látka. Zneužita Němci během 1. světové války, naposledy v Iráku proti Kurdům v r. 1988. Jako bojová chemická látka byl zneužit v 1. světové válce i chlor.

17 ZDROJE: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:USDA_Mineral_Flourite_93c3962.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:816-_Ivigtut_-_cryolite.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlorofluorocarbons_(space-filling_representation).jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traktor_im_Winterdiensteinsatz.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bromine_vial_in_acrylic_cube.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_T.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kone_med_stor_struma.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jod.PNG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hazard_C.svg http://it.wikipedia.org/wiki/File:Frying_pan_with_black_handle.jpg http://www.fotografovani.cz/novinky/trendy1/okenko-do-historie-5-kodak-152288cz?send http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chlor.jpg http://sip.denik.cz/celebrity/velky-spotrebni-test-sipu20080515.html http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Val-Saint-Lambert_JPG02.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bromid_st%C5%99%C3%ADbrn%C3%BD.PNG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ob%C4%9B%C5%A5_v%C3%A1lky_v_Ir%C3%A1ku_ 1980_Yperit.jpg BANÝR, Jiří a kolektiv: Chemie pro střední školy. Praha: SPN, 1995.


Stáhnout ppt "Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0691 Číslo materiáluVY_32_INOVACE_CH05 Název školy Církevní střední odborná škola Bojkovice Husova 537, Bojkovice 68771."

Podobné prezentace


Reklamy Google