Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mateřský jazyk jako podpora národní identity a zachování kulturního dědictví v Evropských školách PhDr. Dana Musilová Inspektorka pro předškolní a primární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mateřský jazyk jako podpora národní identity a zachování kulturního dědictví v Evropských školách PhDr. Dana Musilová Inspektorka pro předškolní a primární."— Transkript prezentace:

1 Mateřský jazyk jako podpora národní identity a zachování kulturního dědictví v Evropských školách PhDr. Dana Musilová Inspektorka pro předškolní a primární cyklus Evropských škol 3. 8. 2015

2 Motto Evropských škol „ Vzděláváni bok po boku, nesužováni od dětství rozvratnými předsudky, obeznámeni se vším, co je významné a dobré v různých kulturách, ponesou v průběhu dospívání myšlenku vzájemné sounáležitosti. Při zachování lásky a hrdosti k vlastní zemi stanou se v myslích Evropany, vzdělanými a připravenými dovršit a upevnit dílo, které započali jejich předkové - vytvořit jednotnou a prosperující Evropu.“ Jean Monnet

3 Co jsou Evropské školy? Multikulturní a mnohojazyčné vzdělávací instituce s šedesátiletou tradicí zřizované a kontrolované vládami členských států Evropské unie na základě Úmluvy o Statutu Evropských škol (1994) Vysoce kvalitní všeobecné vzdělání od předškolního až po maturitu, tzv. Evropský bakalaureát, uznávaný ve všech členských státech EU www.eursc.eu

4 Kdo patří do rodiny Evropských škol? 14 EŠ typu I v sedmi zemích EU s více než 25 000 žáků 11 akreditovaných škol v devíti zemích EU Evropská škola Brusel III 3000 žáků 136 tříd 7 jazykových sekcí: česká – německá - anglická - francouzská- španělská – řecká - holandská www.eeb3.eu/

5 Organizace vzdělávání Mateřská škola – 2 roky (od 4 let) Primární cyklus – 5 let Sekundární cyklus - 7 let Evropská maturita uznávaná v 28 zemích EU i v dalších zemích Vzdělávání v jazykových sekcích podle mateřského jazyka, výuka v mateřském jazyce prostřednictvím kvalifikovaných učitelů

6 Žáci Evropských škol Hovořící různými jazyky (včetně češtiny) Bilingvní a multilingvní Žijící v cizině Z různých zemí EU (včetně ČR) i světa Z různého sociokulturního prostředí

7 Hodinové dotace předmětu český jazyk a literatura V českých sekcích EŠ Ve školách bez české sekce Primární cyklusSekundární cyklus 1.– 2. ročník 3.– 5. ročník 1.ročník 1.– 7. ročník 16x30 min. (8 hod.) 9x45 min. (6 hod. 45 min). 6x45 min.5x45 min.4x45 min. Mateřská škola Primární cyklusSekundární cyklus M1 a M2 1. – 2. ročník 3. – 5. ročník1. – 7. ročník 5 x 30 min 5 x 45 min

8 Učební osnovy Vytvořené odborníky Schválené ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Nejvyšší radou EŠ Vycházejí z RVP ZV a RVP GY – podobná náročnost vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů Komunikační a slohová výchova Jazyková výchova Literární výchova ve vzájemném propojení a historickém a kulturním kontextu Mateřský jazyk jako cenné dědictví, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa

9 Faktory ovlivňující výuku českého jazyka Heterogenní složení tříd (žáci s různou úrovní osvojení mateřského jazyka) Méně podnětů z každodenního života pro žáky Rozdílná motivace rodičů a podpora výuky mateřského jazyka v rodině ale také obecně vysoký zájem žáků o četbu, české tradice, historii, hudbu …

10 Nároky na práci učitele Důsledné rozvíjení slovní zásoby žáků Systematické upevňování gramatických pravidel Sledování správného slovosledu Rozvíjení citu pro jazyk … atd. ale především povinnost uplatňovat diferencovaný a individualizovaný přístup k žákům podle jejich individuálních možností a potřeb

11 Diferenciace a individualizace vzdělávání Počáteční diagnostika (vstupní profil žáka) Diferenciace – plánování (IVP), vyučovací metody, hodnocení Sledování individuálního pokroku žáka (portfolio, vysvědčení)

12 Podpora MŠMT ČR a ČŠI Výběr učitelů a jejich vzdělávání Učební pomůcky Vysílání psychologů Tvorba učebních osnov Sledování a hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání Odborná pomoc a metodická podpora učitelům Periodické hodnocení učitelů

13 Děkuji za pozornost PhDr. Dana Musilová Inspektorka pro předškolní a primární cyklus Evropských škol Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Tel.: +420 251 023 331 ǀ Email: dana.musilova@csicr.cz ǀ www.csicr.cz


Stáhnout ppt "Mateřský jazyk jako podpora národní identity a zachování kulturního dědictví v Evropských školách PhDr. Dana Musilová Inspektorka pro předškolní a primární."

Podobné prezentace


Reklamy Google