Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_06.01.19. Název výukového materiálu: Nové umělecké směry 2. pol. 19. století Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Květen 2012 Předmět: Dějepis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_06.01.19. Název výukového materiálu: Nové umělecké směry 2. pol. 19. století Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Květen 2012 Předmět: Dějepis."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_06.01.19

2 Název výukového materiálu: Nové umělecké směry 2. pol. 19. století Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Květen 2012 Předmět: Dějepis Cílová skupina: 8. ročník Anotace: Formou prezentace získají žáci základní přehled nových uměleckých směrů a pomocí a obrazového materiálu přehled nejznámějších děl a osobností, které zejména k malířství patří. Je třeba, aby si učitel nejdříve prohlédl prezentaci a vytvořil si poté k jednotlivým stránkám doplňující otázky.

3 Umělecké směry na přelomu 19. a 20. století REALISMUS IMPRESIONISMUS a POSTIMPRESIONISMUS FAUVISMUS a EXPRESIONISMUS KUBISMUS SECESE

4 CHARAKTERISTIKA: toto období je v umění označováno jako „konec století“ osobní revolta jedince vliv technického pokroku na životní styl lidé jsou citlivější vnímavější - mají obavy z budoucnosti i každodenní život byl přizpůsoben době – móda, předměty denní potřeby

5 REALISMUS odmítnutí romantismu hledání neobvyklých témat – práce dělníků a rolníků nejznámější malíři:  Gustav COURBET  Edouard MANET  Jean-Francois MILLET

6 G. Courbet - Prosívačka

7 J. – F. Millet – Anděl Páně

8 E. Manet – Španělský zpěvák a Chlapec s třešněmi

9 IMPRESIONISMUS pro malíře jsou typické jasné barvy, hra světel a stínů, neurčité tvary snaha navodit různé nálady Předchůdcem malíř Edouard Manet – zpočátku realista, později obrazy v duchu impresionismu – „Snídaně v trávě“ imprese = dojem

10 Hlavním představitel malířství Claude Monet – obraz „Imprese“ na výstavě v Paříži (zachycen východ slunce na mořské hladině)

11 Další obrazy Clauda Moneta: Boulevard Kapucínů Slunečnice

12 Dalšími představiteli jsou: August Renoire Le Moulin de la Galette

13 Edgar Degas – maloval hlavně baletky a taneční prostředí Zkouška tanečnic

14 POSTIMPRESIONISTÉ : Paul Cézanne – Autoportrét a Hráči karet

15 Vincent van Gogh - autoportrét

16 Vincent van Gogh – Zářivé hvězdy nad Rhonou

17 Vincent van Gogh - Olivovníky

18 Paul Gauguin

19 Paul Gauguin – Tahiťanky na pláži

20 FAUVISTÉ: Henri Rousseau – Hladový lev

21 EXPRESIONISTÉ: Edvard MUNCH - Výkřik

22 KUBISMUS základem ABSTRAKCE = zobecnění skutečnosti a vytvoření obrazu na základě pravidel rozklad zobrazovaného jevu geometrickými prostředky Představiteli: Georges BRAQUE Pablo PICASSO

23 Pablo Picaso Portrét Pabla Picasa od Juana Grise

24 SECESE u zrodu stál Alfons Mucha první zemí, kde se secese objevila byla Velká Británie (v čele průmyslového rozvoje) trhá svazky s minulostí, blízko lidové kultuře má blízko k romantismu i symbolismu inspirace v přírodě  ozdobné rostlinné motivy a ornamentálnost zobrazování osob, zejména křehkých žen na plakátech

25 Architektura důležitým znakem byla KŘIVKA vytvořit pohyb v ploše zobrazit celkový harmonický obraz

26 Nejznámější secesní budovou v Praze je OBECNÍ DŮM

27 Ovšem nejvýznamnějším secesním dílem jsou první stanice pařížského METRA

28 Malířství – hlavním představitelem secese je ALFONS MUCHA

29 ALFONS MUCHA – Tanec a Princezna Hyacinta

30 ALFONS MUCHA – reklamní plakát na Nestlé a Job

31 POUŽITÉ ZDROJE: KUNSTOVÁ, Eliška, Helena MANDELOVÁ a Ilona PAŘÍZKOVÁ. Dějiny novověku. Vyd. 1. Ilustrace Dagmar Ježková. Liberec: Dialog, 2003, ISBN 80-867- 6104-5, s. 134 – 141. Obrázek Rodinova Myslitele  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_Mus%C3%A9e_Rodin_Penseur.JPG?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paris_Mus%C3%A9e_Rodin_Penseur.JPG?uselang=cs Obrázek Courbeta Prosívačky  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gustave_Courbet_014.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gustave_Courbet_014.jpg Obrázek J. F. Milleta Anděl páně  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean- Fran%C3%A7ois_Millet_%28II%29_001.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jean- Fran%C3%A7ois_Millet_%28II%29_001.jpg Obrázek Manetova Španělského zpěváka  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_061.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_061.jpg Obrázek Manetova Chlapce s třešněmi  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_034.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_034.jpg Obrázek Manetovy Snídaně v trávě  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_024.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_024.jpg Obrázek Monetovy Imprese  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet,_Impression,_soleil_levant.jpg?uselang=cs Obrázek Monetových Slunečnic  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_052.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_052.jpg?uselang=cs Obrázek Monetova Boulevardu Kapucínů  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_008.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_008.jpg?uselang=cs Obrázek Renoirovy Le moulin de la Galette  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre-Auguste_Renoir,_Le_Moulin_de_la_Galette.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pierre-Auguste_Renoir,_Le_Moulin_de_la_Galette.jpg?uselang=cs Obrázek Degasovy Zkoušky tanečnic  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_021.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Edgar_Germain_Hilaire_Degas_021.jpg Obrázek Cézannova autoportrétu  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_C%C3%A9zanne_154.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_C%C3%A9zanne_154.jpg Obrázek Cézannových Hráčů karet  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne_222.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_C%C3%A9zanne_222.jpg?uselang=cs Obrázek Van Goghova autoportrétu  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VanGogh_1887_Selbstbildnis.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:VanGogh_1887_Selbstbildnis.jpg Obrázek Van Goghovy Hvězdné noci nad Rhonou  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Starry_Night_Over_the_Rhone.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Starry_Night_Over_the_Rhone.jpg Obrázek Van Goghových Olivovníků  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vincent_van_Gogh_%281853-1890%29_-_The_Olive_Trees_%281889%29.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vincent_van_Gogh_%281853-1890%29_-_The_Olive_Trees_%281889%29.jpg Obrázek Gauguinova autoportrétu  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_Gauguin_111.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_Gauguin_111.jpg

32 Obrázek Gauguinova autoportrétu  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_Gauguin_111.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_Gauguin_111.jpg Obrázek Gauguinových Tahiťanek  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_Gauguin_087.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_Gauguin_087.jpg Obrázek Gauguinových Tahiťanek na pláži  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_Gauguin_056.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Paul_Gauguin_056.jpg Obrázek Rousseauova Hladového lva  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rousseau-Hungry- Lion.jpg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rousseau-Hungry- Lion.jpg Obrázek Munchova Výkřiku  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Scream.jpg  http://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Scream.jpg Obrázek Picasova Akordeonisty  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%27Accord%C3%A9oniste.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%27Accord%C3%A9oniste.jpg?uselang=cs Obrázek portrétu Picasa od Grise  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JuanGris.Portrait_of_Picasso.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JuanGris.Portrait_of_Picasso.jpg?uselang=cs Obrázek secesního slohu  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un_balcon_du_3_square_Rapp.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Un_balcon_du_3_square_Rapp.jpg?uselang=cs Obrázek secesního slohu  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S5003144.JPG?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:S5003144.JPG?uselang=cs Obrázek vstupu do Obecního domu  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obecn%C3%AD_d%C5%AFm_%28vstup%29.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obecn%C3%AD_d%C5%AFm_%28vstup%29.jpg?uselang=cs Obrázek Obecního domu  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_Obecni_dum_1.JPG?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_Obecni_dum_1.JPG?uselang=cs Obrázek zastávky pařížského metra  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_station_art_nouveau_de_la_porte_Dauphine.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_station_art_nouveau_de_la_porte_Dauphine.jpg?uselang=cs Obrázek zastávky pařížského metra  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Buren_Street_station_entrance.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Buren_Street_station_entrance.jpg?uselang=cs Obrázek Muchovy reklamy na sušenky  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_Mucha_-_1896_-_Biscuits_Champagne-Lef%C3%A8vre-Utile.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_Mucha_-_1896_-_Biscuits_Champagne-Lef%C3%A8vre-Utile.jpg?uselang=cs Obrázek Muchova Jara  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_Mucha_-_1896_- _Spring.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_Mucha_-_1896_- _Spring.jpg?uselang=cs Obrázek Muchova Tance  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_Mucha_-_1898_- _Dance.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfons_Mucha_-_1898_- _Dance.jpg?uselang=cs Obrázek Muchovy Princezny Hyacinty  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mucha,_Alfons_-_Prinzessin_Hyazinthe_-_1911.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mucha,_Alfons_-_Prinzessin_Hyazinthe_-_1911.jpg?uselang=cs Obrázek Muchovy reklamy na Nestlé  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mucha- Nestl%C3%A9%27s_Food_for_Infants-1897.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mucha- Nestl%C3%A9%27s_Food_for_Infants-1897.jpg?uselang=cs Obrázek Muchovy reklamy na cigarety Job  cit.2012-5-12 . Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alphonse_Mucha_-_Job_Cigarettes_1.jpg?uselang=cs  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alphonse_Mucha_-_Job_Cigarettes_1.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_06.01.19. Název výukového materiálu: Nové umělecké směry 2. pol. 19. století Autor: Mgr. Pavla Rosyvková Datum: Květen 2012 Předmět: Dějepis."

Podobné prezentace


Reklamy Google