Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

M. Borovská, B. Máslová Romulus, Remus a vl č ice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "M. Borovská, B. Máslová Romulus, Remus a vl č ice."— Transkript prezentace:

1 M. Borovská, B. Máslová Romulus, Remus a vl č ice

2  753 p ř. n. l.  Romulus a Remus  vl č ice -> pastý ř -> království  zalo ž ení m ě sta – návrší Palantina  vra ž da Rema  na po č est vít ě ze – Roma ( Ř ím)

3  753 – 510 p ř. Kr.  vládlo sedm král ů  Romulus  3 mýti č tí  3 etrusští  poslední král Tarquinius Superbus - Vzpupný

4  509 – 27 p ř. n. l.  patriciové X plebejové -> tribun lidu  dva konzulové, senát  Vrchol ř ímské republiky -> války  Krize ř ímské ř íše -> povstání a reformy  Triumvirát

5  rané císa ř ství  27 p ř. n. l. – 395 n. l.  Octavianus Augustus  císa ř ové  pozdní císa ř ství

6  proces  5. století rozklad  rozd ě lení – západ a východ  st ř ídání vládc ů  nájezdy barbar ů  r ů zné p ř í č iny zániku ř íše

7  nábo ž enství  právo  literatura  ř e č nictví  architektura  socha ř ství  malí ř ství  bojová taktika

8  mýty  polyteismus  bohové ↓  k ř es ť anství Zeus = Jupiter

9  zvykové právo -> ř ímské právo – kanonické právo

10  inspirace Ř eckem  Vergilius  Horatius  Ovidius  Ceasar Ennius Quintus

11  sou č ást vzd ě lání  senáto ř i  Cicero Cicero

12  vycházela z architektury Ř ecké a Etruské  objev betonu  baziliky, fóra, chrámy, divadlo, ve ř ejné lázn ě, amfiteátry, akvadukty, vít ě zné oblouky, hrobky Colosseum

13 Forum Romanum Akvadukty Akvadukt Pont du Gard

14 Ve ř ejné lázn ě Napoleon ů v vít ě zný oblouk Via appia

15  busty  sochy  reliéfy Archaická (Delfský vozataj), Klasická (Discobolos) a Helenistická (Laokón a synové) socha.

16 jezdecká socha císa ř e Marka Aurelia a jeho busta jezdecký reliéf

17  nám ě ty v mytologii, p ř írod ě a portrétu  fresky – zahrady, krajiny  mozaiky  míchání barev Ř ímská mozaika ve Volubilis

18 nást ě nné malby

19  otroci, trestanci  císa ř ské hry  gladiátorská škola  druhy gladiátor ů  ž eny gladiátorky – Amazonky  "Ave caesar, morituri te salutant." – "Zdráv bu ď Caesare, jdoucí na smrt T ě zdraví."

20

21  právo  inspirace v architektonických stylech  pálené cihly, beton, mramor  juliánský kalendá ř  vandal

22 Caesar a mince na po č est jeho vra ž dy

23  obrázky – Google  http://engel.ic.cz/germani_soubory/Page852.htm http://engel.ic.cz/germani_soubory/Page852.htm  http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1416 http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1416  http://say-ur-invisible.blog.cz/1010/2-umeni-rima-b http://say-ur-invisible.blog.cz/1010/2-umeni-rima-b  http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%A D_starov%C4%9Bku http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%A D_starov%C4%9Bku  http://www.novinky.cz/veda-skoly/historie/243595- pad-zapadorimske-rise-a-konec-staroveku.html http://www.novinky.cz/veda-skoly/historie/243595- pad-zapadorimske-rise-a-konec-staroveku.html  http://leccos.com/index.php/clanky/rimske- nabozenstvi http://leccos.com/index.php/clanky/rimske- nabozenstvi  Hans-Christian Huf, Nejmocn ě jší ř íše sv ě ta, 2007, Alpress, ISBN 978-80-7362-454-5 Hans-Christian Huf

24  http://starovekyrim.webnode.cz/ http://starovekyrim.webnode.cz/  http://www.dejepis.com/ucebnice/rane- cisarstvi-principat/ http://www.dejepis.com/ucebnice/rane- cisarstvi-principat/  http://cestina.janstraka.com/rimska- literatura/ http://cestina.janstraka.com/rimska- literatura/  http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1496 http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1496  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3 %ADmsk%C3%A9_pr%C3%A1vo http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3 %ADmsk%C3%A9_pr%C3%A1vo  Lesley a Roy A. Adkins, Antický Ř ím -- Encyklopedická p ř íru č ka, Slovart, 2011, ISBN: 978-80- 7391-579-7 Lesley a Roy A. AdkinsSlovart


Stáhnout ppt "M. Borovská, B. Máslová Romulus, Remus a vl č ice."

Podobné prezentace


Reklamy Google