Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk – zvuková stránka jazyka Klíčová slovaFonetika, fonologie, ortoepie, samohlásky, dvojhlásky, souhlásky PředmětČeský jazyk a literatura Autor, spoluautorPhDr. Jaroslav Svoboda JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad, Potřebné pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1. ročník maturitního studia, Mechanik seřizovač, Stavebnictví, Podnikání Speciální vzdělávací potřebyNe ZdrojeSeznam viz poslední snímek Zvuková stránka jazyka 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_34_683

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Nauka o zvukové stránce jazyka – hláskosloví Má tyto dílčí dicipliny: 1.Zabývá se jednotkami řeči –hláskami, jejich tvořením ) hláska = foném – FONETIKA 2.funkcí hlásek = fonémy – hlásky, které mají v jazyce schopnost vytvářet a odlišovat význam slov např. b, p, v, l,… b-eru, p-eru p-es, l-es, v- es… - FONOLOGIE 3.Pravidly spisovné výslovnosti - ORTOEPIE Účinnost mluveného projevu závisí na využívání hlasu. Základní složky hlasu : a) dýchání (respirace) b) tvorba hlasu (fonace) c) článkování (artikulace) Hlasovým orgánům je nutno věnovat potřebnou péči. Využívání hlasu

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Soustava českých hlásek samohlásky souhlásky Vokály = jsou tóny, můžeme je zpívat a(á),e(é),i(í),o(ó),u(ú) konsonanty = šumy, nemůžeme je zpívat Při jejich vzniku se staví do cesty výdechovému proudu překážky např.při vyslovování p, t, k,… dvojhlásky diftongy Dvojhláska je spojení dvou samohlásek v jedné slabice. Čeština má jedinou domácí dvojhlásku: ou Dvojhlásky au, eu, ie- jsou typické pro slova cizí - autobus, euro, siesta,… Au – pouze v domácím citoslovci.

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Třídění českých samohlásek – vokálů Systém českých samohlásek se dá graficky znázornit tzv. vokalickým trojúhelníkem. Podle polohy jazyka přední střední zadní vysoké i u středové e o nízká ? a) Uveď chybějící vokál a popiš ho. b) Kam se ztratilo y ? c) Vysvětli rozdíly mezi grafémem a fonémem. Podle polohy

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Podle délky- kvantity Vokály krátké Vokály dlouhé a, e, i, o, u, á, é, í,ó,ú, Pomoci délky samohlásky se rozlišují mnohá slova podle významu : vál x val, láska x laská ? Jak se jinak někdy yyjadřuje v písmu délka vokálu u ? Podle postavení rtů zaokrouhlené nezaokrouhlené o a u

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Třídění českých souhlásek - konsonantů České souhlásky třídíme podle několikerých hledisek ( podle místa artikulace, podle způsobů artikulace, podle znělosti. Protiklad znělost x neznělost je pro české hlásky typický. Při artikulaci znělých souhlásek se hlasivky chvějí- kmitají ( můžeme se o tom přesvědčit, sáhneme-li si při jejich vyslovování na hrdlo). Při artikulaci neznělých nekmitají, zůstávají v klidu. Podle znělosti dělíme souhlásky na znělé a neznělé. Většinou tvoří spolu dvojici - pár = párové. Jedna z nich je znělá a druhá je neznělá. Znělá : B V D Ď Z Ž G H N Ň R M J ráz Neznělá: P F T Ť S Š K CH ? Uveďte hlásky, které chybí v přehledu? Vyslovte : kouř, dřevo, keř, řepa, léčba, výseč. podle znělosti Párové Nepárové

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje Vlastní Mluvnice - učebnice českého jazyka Ivo Martinec, Jana Marie Tušková, Ludmila Zimová pro střední školy Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009, ISBN 978- 80-7238 -779-3


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk."

Podobné prezentace


Reklamy Google