Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk."— Transkript prezentace:

1 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk – zvuková stránka jazyka Klíčová slovaFonetika, fonologie, ortoepie, samohlásky, dvojhlásky, souhlásky PředmětČeský jazyk a literatura Autor, spoluautorPhDr. Jaroslav Svoboda JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad, Potřebné pomůcky PC, dataprojektor Druh interaktivity Výklad pomocí prezentace Stupeň a typ vzděláváníStřední škola Cílová skupina1. ročník maturitního studia, Mechanik seřizovač, Stavebnictví, Podnikání Speciální vzdělávací potřebyNe ZdrojeSeznam viz poslední snímek Zvuková stránka jazyka 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_34_683

2 2 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA Nauka o zvukové stránce jazyka – hláskosloví Má tyto dílčí dicipliny: 1.Zabývá se jednotkami řeči –hláskami, jejich tvořením ) hláska = foném – FONETIKA 2.funkcí hlásek = fonémy – hlásky, které mají v jazyce schopnost vytvářet a odlišovat význam slov např. b, p, v, l,… b-eru, p-eru p-es, l-es, v- es… - FONOLOGIE 3.Pravidly spisovné výslovnosti - ORTOEPIE Účinnost mluveného projevu závisí na využívání hlasu. Základní složky hlasu : a) dýchání (respirace) b) tvorba hlasu (fonace) c) článkování (artikulace) Hlasovým orgánům je nutno věnovat potřebnou péči. Využívání hlasu

3 3 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Soustava českých hlásek samohlásky souhlásky Vokály = jsou tóny, můžeme je zpívat a(á),e(é),i(í),o(ó),u(ú) konsonanty = šumy, nemůžeme je zpívat Při jejich vzniku se staví do cesty výdechovému proudu překážky např.při vyslovování p, t, k,… dvojhlásky diftongy Dvojhláska je spojení dvou samohlásek v jedné slabice. Čeština má jedinou domácí dvojhlásku: ou Dvojhlásky au, eu, ie- jsou typické pro slova cizí - autobus, euro, siesta,… Au – pouze v domácím citoslovci.

4 4 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Třídění českých samohlásek – vokálů Systém českých samohlásek se dá graficky znázornit tzv. vokalickým trojúhelníkem. Podle polohy jazyka přední střední zadní vysoké i u středové e o nízká ? a) Uveď chybějící vokál a popiš ho. b) Kam se ztratilo y ? c) Vysvětli rozdíly mezi grafémem a fonémem. Podle polohy

5 5 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Podle délky- kvantity Vokály krátké Vokály dlouhé a, e, i, o, u, á, é, í,ó,ú, Pomoci délky samohlásky se rozlišují mnohá slova podle významu : vál x val, láska x laská ? Jak se jinak někdy yyjadřuje v písmu délka vokálu u ? Podle postavení rtů zaokrouhlené nezaokrouhlené o a u

6 6 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Třídění českých souhlásek - konsonantů České souhlásky třídíme podle několikerých hledisek ( podle místa artikulace, podle způsobů artikulace, podle znělosti. Protiklad znělost x neznělost je pro české hlásky typický. Při artikulaci znělých souhlásek se hlasivky chvějí- kmitají ( můžeme se o tom přesvědčit, sáhneme-li si při jejich vyslovování na hrdlo). Při artikulaci neznělých nekmitají, zůstávají v klidu. Podle znělosti dělíme souhlásky na znělé a neznělé. Většinou tvoří spolu dvojici - pár = párové. Jedna z nich je znělá a druhá je neznělá. Znělá : B V D Ď Z Ž G H N Ň R M J ráz Neznělá: P F T Ť S Š K CH ? Uveďte hlásky, které chybí v přehledu? Vyslovte : kouř, dřevo, keř, řepa, léčba, výseč. podle znělosti Párové Nepárové

7 7 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje Vlastní Mluvnice - učebnice českého jazyka Ivo Martinec, Jana Marie Tušková, Ludmila Zimová pro střední školy Nakladatelství Fraus, Plzeň 2009, ISBN


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada34 AnotaceJazyk."

Podobné prezentace


Reklamy Google