Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Mnichovická 62, Kolín V, 280 02 AUTOR: Mgr. Šárka Rosenbergerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19 TEMA: Čas 4. ročník - HUSITSTVÍ anotace: výklad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Mnichovická 62, Kolín V, 280 02 AUTOR: Mgr. Šárka Rosenbergerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19 TEMA: Čas 4. ročník - HUSITSTVÍ anotace: výklad."— Transkript prezentace:

1 NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Mnichovická 62, Kolín V, 280 02 AUTOR: Mgr. Šárka Rosenbergerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19 TEMA: Čas 4. ročník - HUSITSTVÍ anotace: výklad s úkoly k učebnici pro 4.ročník (FRAUS – SPOLEČNOST) – církev ve středověku, Jan Hus, husitské války, Jiří z Poděbrad, vznik a vývoj písma

2 SPOLEČENSKÉ POMĚRY PŘED HUSITSKOU REVOLUCÍ  na konci 14. století – krize v Evropě – morová epidemie – velký úbytek obyvatelstva – šlechtě se menší příjmy – loupeživí rytíři přepadávali kupce i měšťany  vláda Václava IV. – prvorozený syn Karla IV. bakterie moru

3 ÚKOLY CÍRKVE VE STŘEDOVĚKU  pečovat o spásu duše věřících  sloužit mše  vykládat Bibli  učit křesťanské morálce  poskytovat svátosti přijímání – chléb (tělo Páně), víno (krev Páně) zpověď křest dítěte uzavření manželství svátost nemocných poslední pomazání obřady při pohřbívání

4 MISTR JAN HUS  církev bohatla – od panovníků a šlechty, poddaní museli platit desátky, poplatky za svátosti  za dary dostávali odpustky – vykoupení se z trestu  kazatel Jan Hus – chtěl zmenšit rozdíl mezi pány, kněžími a prostými lidmi  znak nového učení – kalich – přijímání podobojí – přijímat tělo i krev páně bez výjimky

5 UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA mistr Jan Hus kázal  proti hromadění majetku církví  každý se má řídit božím slovem a svým svědomím koncil v Kostnici – Hus musí odvolat své učení, jinak bude upálen jako kacíř Jan Hus byl 6. července 1415 v Kostnici za pravdu upálen státní svátek – 6.července socha mistra Jana Husa v Kolíně

6 ÚKOLY  Doplň vynechaná místa Po smrti Karla IV. byl korunován jeho syn _______. Obyčejní lidé byli s církví _______. Kněží a církevní hodnostáři žili v ________. Proti církvi začali vystupovat moudří a čestní kněží. Nejznámějším z nich byl mistr___ ___. Byl profesorem na pražské _______. Kázal v kapli Betlémské a ve svých kázáních vyzýval, aby se církev vzdala _______ a pomáhala _____ a potřebným. Církev prohlásila Jana Husa za _____. Za neodvolání svého učení byl dne ________ v ________ upálen.

7 ÚKOLY - ŘEŠENÍ Po smrti Karla IV. byl korunován jeho syn Václav IV.. Obyčejní lidé byli s církví nespokojeni. Kněží a církevní hodnostáři žili v přepychu. Proti církvi začali vystupovat moudří a čestní kněží. Nejznámějším z nich byl mistr Jan Hus. Byl profesorem na pražské univerzitě. Kázal v kapli Betlémské a ve svých kázáních vyzýval, aby se církev vzdala svých majetků a pomáhala chudým a potřebným. Církev prohlásila Jana Husa za kacíře. Za neodvolání svého učení byl dne 6. července 1415 v Kostnici upálen.

8 HUSITSTVÍ  Husovi stoupenci šířili Husovo učení dál  v Praze vyhodili konšely(radní) z oken radnice  husité si vybudovali opevněné město Tábor – všichni si zde byli rovni  vůdcem byl zvolen Jan Žižka první pražská defenestrace

9 HUSITSKÉ VÁLKY  husité bojovali proti křižákům  používali jednoduché zbraně  často vítězili lstí a chytrostí vozové hradby využití přírody mohutný zpěv – Ktož jsú boží bojovníci

10 BITVA U LIPAN  1434 – husité byli poraženi Husitská vojska se ukryla za vozovou hradbu a pálila na nepřítele z děl. Šiky panského vojska předstíraly útěk. Husité se vyhrnuli z vozové hradby. Panská jízda zaútočila na pěšáky ze zálohy.

11 ÚKOLY  1. Upálení Jana Husa vyvolalo v Čechách obrovské a) nadšení a radost b) pobouření a nesouhlas c) klid a mír  2. Husitské hnutí vzniklo a) ve snaze napravit špatnosti církve b) jako vzdělávací spolek c) za účelem sesazení krále  3. Husiti vybudovali opevněné město a) Lipany b) Prahu c) Tábor

12 ÚKOLY  4. Vůdcem husitů se stal a) Václav IV. b) Jan Hus c) Jan Žižka  5. Přijímání podobojí znamená a) přijímat tělo i krev Páně b) poslouchat krále i církev c) jíst oběd a večeři  6. Husité byli poraženi v bitvě a) u Lipan b) u Sudoměře c) u Domažlic

13 ÚKOLY - ŘEŠENÍ  1. b)  2. a)  3. c)  4. c)  5. a)  6. a) Husitské muzeum vTáboře

14 ŽIVOT PO HUSITSKÝCH VÁLKÁCH  za českého krále byl zvolen Jiří z Poděbrad  jediný český král, který byl jen šlechtického rodu  vládl přísně, ale moudře  za nejvyšší hodnotu pokládal mír  všechny spory chtěl řešit jednáním  snil o sjednocené Evropě  je označován jako husitský král  na český trůn se dostala dynastie Jagellonců  zajímavost – jako sedmnáctiletý bojoval v bitvě u Lipan na straně panské jízdy

15 VZNIK A VÝVOJ PÍSMA  K čemu lidé potřebovali na počátku písmo?  záznamy – o zapůjčených věcech, o úrodě, a stavu dobytka ….  Jak asi vypadaly zápisy na samém počátku a jak se postupně měnily?  obrázky, symboly, zjednodušování tvarů obrázkové hieroglyfy

16 VYNÁLEZ KNIHTISKU  vzdělanost se šířila čtením z knih – většinou latinské  první knihy se opisovali zejména v klášterech  začali vznikat školy mimo kláštery včetně vysokých  rukopisy začali psát písaři – nadále ale velmi drahé  vynález knihtisku 1445 – Němec Jan Gutenberg – obrovský význam pro rozvoj písma a vzdělanosti – 1. vytištěná kniha Bible - latinsky

17 Citace: obr. Morová epidemie: demprechod.euweb.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=l6F7w- rXXBhbrM:&imgrefurl=http://demprechod.euweb.cz/3_2_krize.htm&docid=npu7AQLCgKOm- M&imgurl=http://demprechod.euweb.cz/3_2_krize_soubory/image002.jpg&w=317&h=250&ei=yt7fUOySM4aYtQbJ- oFQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=316&dur=26&hovh=199&hovw=253&tx=114&ty=91&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=140&tbnw=173& start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:15,s:0,i:130 obr. Bakterie moru: historieweb.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&hs=6UY&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=L-i4xFd- G6za_M:&imgrefurl=http://www.historieweb.cz/mor-muze-byt-i- prospesny&docid=u53w7KipVvO0KM&imgurl=http://www.historieweb.cz/sites/default/files/styles/obrazek_na_boku/public/obrazky/2012/09/24/mor2- bakterie.jpg&w=226&h=229&ei=oODfUOehLIKH4ATs24GYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=718&vpy=314&dur=3758&hovh=183&hovw=180&tx=90&ty=106 &sig=105742126178767673350&page=2&tbnh=145&tbnw=143&start=18&ndsp=27&ved=1t:429,r:29,s:0,i:181 obr. Křest: farnostsloup.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&hs=mwY&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=RXVWOvMEFPP1uM:&imgrefurl=http://www.farn ostsloup.cz/page.php%3Fpg%3Dsvatosti&docid=xlPRYTqHoxyPqM&imgurl=http://www.farnostsloup.cz/images/svatosti_krest.gif&w=200&h=275&ei=VOff UPQxwd_hBJOFgYgE&zoom=1&iact=hc&vpx=584&vpy=150&dur=6509&hovh=220&hovw=160&tx=65&ty=104&sig=105742126178767673350&page=1& tbnh=140&tbnw=102&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:0,i:124 obr. Svátost nemocných: arnostfulnek.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=aSjtcGkk95Mb7M:&imgrefurl=http://www.farnostfulnek.cz/svatosti/ &docid=ibyvERZoh8-2CM&imgurl=http://img25.imageshack.us/img25/9670/frontpht.jpg&w=250&h=287&ei=6- nfUPn0Iuqg4gSN14C4BQ&zoom=1&iact=hc&vpx=972&vpy=110&dur=9826&hovh=229&hovw=200&tx=118&ty=125&sig=105742126178767673350&pag e=1&tbnh=140&tbnw=119&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:6,s:0,i:103 obr. Ježíš na kříži: eshop.umeleckavyroba.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=aaQ23PyJsdITIM:&imgrefurl=http://eshop.umeleckavyroba.cz/cs/kri ze/775-jezis-na-krizi-18-31-cm.html&docid=5197TbyUHXI89M&imgurl=http://eshop.umeleckavyroba.cz/775-680-large/jezis-na-krizi-18-31- cm.jpg&w=300&h=300&ei=B- zfUKv2NcaQswaYpIHYBA&zoom=1&iact=hc&vpx=825&vpy=146&dur=3806&hovh=225&hovw=225&tx=119&ty=96&sig=105742126178767673350&pag e=1&tbnh=136&tbnw=130&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:6,s:0,i:130 obr. Jan Hus: HTTP://WWW.ZSSKOLNIKAPLICE.CZ/FILES/ZACI/WEB9/WEB2007HTTP://IMG.AHAONLINE.CZ/STATIC/OLD_AHA/BIG/07_12_13/03_HUS_23.JP G. http://www.zsskolnikaplice.cz/files/zaci/web9/web2007http://img.ahaonline.cz/static/old_aha/big/07_12_13/03_hus_23.jpg [online]. [cit. 19.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.zsskolnikaplice.cz/files/zaci/web9/wehttp://img.ahaonline.cz/static/old_aha/big/07_12_13/03_hus_23.jpg obr. Kalich: 3dplanet.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=53g76xEsH_7TQM:&imgrefurl=http://3dplanet.cz/originalni- darky/keramika/keramicky-kalich-na- vino&docid=eKgneHeqicCguM&imgurl=http://3dplanet.cz/files/foto_produkty/keramika.jpg&w=350&h=350&ei=PfPfUKT1Luuk4ATosIDIBg&zoom=1&iact =hc&vpx=4&vpy=299&dur=4800&hovh=225&hovw=225&tx=119&ty=108&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=142&tbnw=156&start=0&ndsp= 30&ved=1t:429,r:10,s:0,i:155

18 obr. Socha mistra Jana Husa v Kolíně: cestyapamatky.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=Iio60Pl2Z5aHGM:&imgrefurl=http://www.cestyapamatky.cz/kolinsk o/kolin/socha-mistra-jana-husa&docid=k7mD1CUtife9tM&imgurl=http://www.cestyapamatky.cz/img/foto/f/mistr-jan-hus- 2.jpg&w=400&h=600&ei=HvTfUPmwLcXftAbi94GoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=86&dur=1225&hovh=275&hovw=183&tx=70&ty=135&sig=10574 2126178767673350&page=1&tbnh=138&tbnw=91&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0,i:85 obr. Upálení Jana Husa: HTTP://WWW.COJECO.CZ/ATTACH/ILUSTRATIONS/3B44EC6AD1DA9.JPGACH/ILUSTRATIONS/3B44EC6AD1DA9.JPG. http://www.cojeco.cz/attach/ilustrations/3b44ec6ad1da9.jpg [online]. [cit. 19.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.cojeco.cz/attach/ilustrations/3b44ec6ad1da9.jpg obr. První pražská defenestrace: cs.wikipedia.org [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=vuVi80jdkQ4ExM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr a%25C5%25BEsk%25C3%25A1_defenestrace&docid=lzzeJgTMibfFYM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Liebscher,_Ad olf_- _Svr%2525C5%2525BEen%2525C3%2525AD_kon%2525C5%2525A1el%2525C5%2525AF_s_Novom%2525C4%25259Bstsk%2525C3%2525A9_radnice_ 30._%2525C4%25258Dervence_1419.jpg/220px-Liebscher,_Adolf_- _Svr%2525C5%2525BEen%2525C3%2525AD_kon%2525C5%2525A1el%2525C5%2525AF_s_Novom%2525C4%25259Bstsk%2525C3%2525A9_radnice_ 30._%2525C4%25258Dervence_1419.jpg&w=220&h=340&ei=xQrgUOKtL6nk4QS9qYGIBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=95&dur=5457&hovh=272&h ovw=176&tx=69&ty=149&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=154&tbnw=101&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:88 obr. JanŽižka: atanova-zasuvka.blog.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=5dT7oT2SZuZEAM:&imgrefurl=http://atanova- zasuvka.blog.cz/1001/jan-zizka-z-trocnova&docid=zHL- LCfxq_6_UM&imgurl=http://nd03.jxs.cz/164/114/dfab387a10_60828978_o2.jpg&w=512&h=376&ei=jg7gUJzyLYX74QT8mYHIBA&zoom=1&iact=hc&vpx= 112&vpy=320&dur=4036&hovh=192&hovw=262&tx=111&ty=91&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=133&tbnw=181&start=0&ndsp=28&ved= 1t:429,r:11,s:0,i:145 obr. Vozová hradba: husitstvi.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=pYsi6K7e6njCxM:&imgrefurl=http://www.husitstvi.cz/forum/viewto pic.php%3Fp%3D15303&docid=oUcZJHOs_Vc3mM&imgurl=http://img7.rajce.idnes.cz/d0703/5/5365/5365272_49874ec98b926b242d3cb85cbc63b5f6/imag es/VozHradba.jpg&w=500&h=571&ei=mhHgUIDtEIiH4ASx8oBw&zoom=1&iact=hc&vpx=614&vpy=285&dur=6368&hovh=240&hovw=210&tx=152&ty=1 76&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=140&tbnw=136&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:15,s:0,i:144 obr. Křižáci a husité: STEJSKAL, Lubomír. galerie-online.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&hs=5JH&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=tjKXaju9vy-kyM:&imgrefurl=http://www.galerie- online.cz/Podle-autora/Lubomir-Stejskal/Krizaci-a-husite-Lubomir-Stejskal.html&docid=8LadtMZMzZ5n0M&imgurl=http://www.galerie- online.cz/out/pictures/z1/krizaci_a_husite_lubomir_stejskal_z1.jpg&w=800&h=485&ei=AhXgUIyqBJL44QSTn4CwCw&zoom=1&iact=hc&dur=1&sig=1057 42126178767673350&page=1&tbnh=132&tbnw=234&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0,i:91&tx=109&ty=105&vpx=342&vpy=133&hovh=175&hovw=2 88

19 obr. Husitské zbraně: husitskamesta.net [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=oTtfRIkGba4b1M:&imgrefurl=http://www.husitskamesta.net/www/ clenska- mesta/tabor/fotogalerie.html%3FimgNum%3D9&docid=camv69dnu5qzvM&imgurl=http://www.husitskamesta.net/data/photobank/fotobanka/tabor/hussiten waffen_1/extra/2008-12-05-14-46-22-940.jpg&w=2560&h=1920&ei=XRbgUIKAOaj14QTY- oCoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=209&vpy=123&dur=2847&hovh=194&hovw=259&tx=113&ty=112&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=131&tb nw=199&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:2,s:0,i:91 obr. Bitva u Lipan: bellum.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&hs=we0&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=vY4JZq4LhSGewM:&imgrefurl=http://www.bellum. cz/bitva-u- lipan.html&docid=eOA_GZY97Ek8jM&imgurl=http://www.bellum.cz/img/lipany_img_big_01.jpg&w=760&h=480&ei=IVHgUILyEozU4QTks4GwCw&zoom =1&iact=rc&dur=493&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=143&tbnw=259&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:12,s:0,i:151&tx=84&ty=27 obr. Husitské muzeum Tábor: husitstvi.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=ymd5lrXSoHWnVM:&imgrefurl=http://www.husitstvi.cz/for um/viewtopic.php%3Fp%3D12561&docid=5vIw0jpUfH2RCM&imgurl=http://www.brodabohemicalis.wz.cz/Hrady/Tabor_ztec.jpg&w=800&h=600&ei=tFzg ULXyEMqB4gSSy4CAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=331&dur=3971&hovh=194&hovw=259&tx=165&ty=138&sig=105742126178767673350&page=1 &tbnh=144&tbnw=185&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:15,s:0,i:133 obr. Mince: HTTP://WWW.ZLATE-MINCE.CZ/PM/JIRI_Z_PODEBRAD_AG_2.JPG. http://www.zlate- mince.cz/pm/Jiri_z_Podebrad_Ag_2.jpgice.cz/files/zaci/web9/web2007http://img.ahaonline.cz/static/old_aha/big/07_12_13/03_hus_23.jpg [online]. [cit. 19.11.2013]. Dostupný na WWW: http://www.zlate-mince.cz/pm/Jiri_z_Podebrad_Ag_2.jpg obr. Obrázkové písmo: angelofdeathorlife.blog.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=VZTrCOglH9tIYM:&imgrefurl=http://angelofdeathorlife.blog.cz/081 1/nejstarsi-pamatky-svetove- literatury&docid=VZPJMvVxYvQKJM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/897/640/d7540533b3_37303966_o2.jpg&w=315&h=500&ei=EWbgUN2fDrP34QSshoFY& zoom=1&iact=hc&vpx=252&vpy=177&dur=6835&hovh=283&hovw=178&tx=105&ty=160&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=155&tbnw=98&s tart=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:18,s:0,i:139 obr. Klínové písmo: komenskeho66.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=Mt1wBL262rMk0M:&imgrefurl=http://www.komenskeho66.cz/mat erialy/dejepis/62.html&docid=CT2ApxxJd3zjrM&imgurl=http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/6%252520klinovepismo.jpg&w=400&h=339&ei=E WbgUN2fDrP34QSshoFY&zoom=1&iact=hc&vpx=725&vpy=318&dur=1634&hovh=207&hovw=244&tx=153&ty=141&sig=105742126178767673350&pag e=2&tbnh=139&tbnw=164&start=24&ndsp=30&ved=1t:429,r:29,s:0,i:177

20 obr. Hieroglyfy: historieweb.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=L57zwzRS0mo7ZM:&imgrefurl=http://www.historieweb.cz/jak-se- ctou-obrazky- symboly&docid=JVipAgZtLd6m6M&imgurl=http://www.historieweb.cz/sites/default/files/styles/obrazek_v_textu_600/public/obrazky/2012/08/27/hieratic1.g if&w=549&h=205&ei=hmjgUJKqDaj44QSFyIBo&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=388&dur=5681&hovh=137&hovw=368&tx=165&ty=126&sig=1057421261 78767673350&page=1&tbnh=98&tbnw=262&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:13,s:0,i:124 obr. Rukopis: nm.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=f9XxH0Bg6YYmLM:&imgrefurl=http://www.nm.cz/Knihovna -nm/Oddeleni-KNM/Oddeleni-rukopisu-a-starych-tisku/&docid=zSUY862-PfxElM&imgurl=http://www.nm.cz/knihovna-nm/img/rukopisy/jensky-kodex- nevestka_1.jpg&w=1000&h=1512&ei=t23gUP- ALcmJ4gTMhICwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=830&vpy=249&dur=1262&hovh=276&hovw=182&tx=110&ty=160&sig=105742126178767673350&page=1& tbnh=144&tbnw=96&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:16,s:0,i:136 obr. Gutenbergova tiskařská dílna: ceskebudejovice.casd.cz [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=_T_bFKJHHe6YgM:&imgrefurl=http://ceskebudejovice.casd.cz/tech nicky-pokrok-ve-sluzbach-reformace/&docid=ScqFLmpdynRtzM&imgurl=http://ceskebudejovice.casd.cz/wp-content/uploads/2011/12/gutenbergova- d%2525C3%2525ADlna.jpg&w=492&h=418&ei=SnDgUKOHL6fR4QTVjYGoCg&zoom=1&iact=hc&vpx=880&vpy=318&dur=2508&hovh=207&hovw=244 &tx=128&ty=171&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=148&tbnw=174&start=0&ndsp=25&ved=1t:429,r:22,s:0,i:156 obr. Inkunábula: cs.wikipedia.org [online]. [cit. 30.12.2012]. Dostupný na WWW: http://www.google.cz/imgres?hl=cs&client=firefox- a&tbo=d&rls=org.mozilla:cs:official&channel=np&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbnid=yb8PGOPZRw5jcM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Inkun% 25C3%25A1bule&docid=- FRUfKZQLFAnKM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/Gutenberg_bible_Old_Testament_Epistle_of_St_Jerome.jpg/220 px- Gutenberg_bible_Old_Testament_Epistle_of_St_Jerome.jpg&w=220&h=307&ei=b3HgUP2dNuiF4gTQwoGgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=4&vpy=109&dur =7424&hovh=245&hovw=176&tx=69&ty=97&sig=105742126178767673350&page=1&tbnh=154&tbnw=98&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:85


Stáhnout ppt "NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Mnichovická 62, Kolín V, 280 02 AUTOR: Mgr. Šárka Rosenbergerová NÁZEV: VY_32_INOVACE_19 TEMA: Čas 4. ročník - HUSITSTVÍ anotace: výklad."

Podobné prezentace


Reklamy Google