Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuka dějepisu v našich zemích Přednáška č.3 ZS AR 2014/2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuka dějepisu v našich zemích Přednáška č.3 ZS AR 2014/2015."— Transkript prezentace:

1 Výuka dějepisu v našich zemích Přednáška č.3 ZS AR 2014/2015

2 Výuka D v období protektorátu: změna již na podzim 1938 – Komise pro revizi učebnic po vzniku protektorátu – zhodnoceno 279 učebnic, 30 zakázáno, v roce 1940 další revize učebnic fixace teze o sepětí českého národa s německou říší v myslích žáků v roce 1942 výuka dějepisu dočasně zrušena

3 Období 1945 – 1948: zpočátku pozornost zaměřena na odstranění deformací ( vážné zejména v humanitních předmětech) v podstatě obnova předválečného systému znovu vydávány osvědčené učebnice diskuze o „demokratizaci“ a „zlidovění“ vzdělávání diskuze o koncepční a obsahové přestavbě humanitních oborů

4 Diskuse o podobě vzdělávání po květnu 1945 Košický vládní program ↓ Demokratizace výchovy a vzdělávání očista škol, urychlené dokončení vzdělání objevuje se požadavek jednotné školy a vysokoškolského vzdělání učitelstva zaváděny nové učební plány a osnovy zaváděna výuka ruskému jazyku a politická výchova

5 Výuka D v letech 1948 - 1989 zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství – stejné vzdělání pro školou povinnou mládež ↓ Vytvořena jednotná školská soustava. 3 stupně: 1.Škola národní - 1. – 5. ročník 2.Škola střední - 6. – 9. ročník 3.Gymnázium – 4leté, odborné školy, československá škola je školou politickou, nositeli historického pokroku a národních tradic jsou lidové vrstvy a dělnická třída základ výuky dějepisu – marxismus – leninismus, vyučování dějepisu – dokazování platnosti předem daných schémat historického materialismu → schematismus, fráze zákon č. 31/1953 Sb.,o školské soustavě a vzdělávání učitelů ↓ maximální přizpůsobení československého školství sovětskému vzoru osmiletá střední škola (žáci ve věku 6 – 14 let) a jedenáctiletá střední škola (9. -11. ročník měl být dočasně výběrový) Všeobecné vzdělání poskytováno na osmileté střední škole nebo v prvních osmi ročnících jedenáctileté střední školy dějepis prostředek výchovy k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu dějepis vyučován v 5. – 11. ročníku

6 Příprava učitelů Učitelé pro 1. – 5. ročník – střední pedagogické školy Učitelé 6. -8. ročníků – dvouleté vyšší pedagogické školy Učitelé 9. – 11. ročníků – vysoké školy pedagogické nebo univerzitní fakulty

7 Změny po roce 1960 zákon č. 186/Sb. o soustavě výchovy a vzdělávání devítiletá školní docházka – ZDŠ 3letá SVVŠ střední odborné školy a učiliště Výuka D: ZDŠ – 6. – 9. ročník (2 hod/týden) SVVŠ 1. – 3. ročník (2 hod/týden) Středoškolské učebnice - nepříliš zdařilé: např. Jaroslav Charvát Světové dějiny

8 Další změny do roku 1989: Zákon č. 168/1968 Sb. O gymnáziích - SVVŠ rozšířena na čtyřletou školu, byl jí vrácen název gymnázium, projekt předpokládal vnitřní diferenciaci, zavedení osmiletých gymnázií, volitelné a nepovinné předměty 1970 – změny namířené proti této podobě gymnázií Cíl – politizace školy, zrovnoprávnění tří proudů středního vzdělání ( SOU, SŠ, gymnázia) – ukončení všech tří typů škol maturitní zkouškou 1976 – dokument Další rozvoj československé vzdělávací soustavy – ZŠ zkrácena na osmiletou, všeobecná docházka prodloužena na deset let

9 70. a 80. léta 20. století 1978 – zákon č.63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol na gymnáziích oslabena humanitní složka, polytechnizace vzdělání – ZVOP D vyučován na ZŠ - 5. – 8. ročník na gymnáziích 1. – 3. ročník (2hod/týden) na SOŠ 1. – 2. ročník (2 hod/týden) na SOU 1. ročník ( 2hod/týden)

10 Vyústění reformních snah 70. let Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol ↓ nová koncepce gymnázia – gymnázium základní a gymnázium se zaměřením,zavedení odborných předmětů(ZVOP),potlačení estetické výchovy Obsah výuky dějepisu nezměněn, větší důraz je kladen na samostatnou práci žáků

11 Transformace školství po roce 1989 Proměna uzavřeného a uniformního systému na otevřený a pluralitní Depolitizace státního monopolu, odstranění ideologické doktriny Decentralizace v řízení systému vzdělávání (ministerstvo, regiony,obce) Možnost vstupu soukromých osob a institucí do oblasti vzdělávání

12 Výuka dějepisu po roce 1989: nově formulovány cíle D nové učební plány 1995 – ASUD pestrá nabídka učebnic, nové dějepisné atlasy, čítanky Zákon č. 561/2004 Sb. školská reforma, v jejím rámci cíle a funkce D viz předchozí přednáška

13 Učebnice různá úroveň ke zdařilejším patří např. v 60. letech učebnice pro 6. ročník ZŠ (navazuje na učebnice pro pokusné školy z 30. let 20. století) Václav Michovský, Z dávné minulosti lidstva učebnice 70. a 80. let – schematismus, obtížný text, nepříliš rozsáhlý a nápaditý didaktický aparát

14 Pomůcky školní obrazy ( hlavně události akcentující sociální problematiku), v 80. letech se jejich výroba omezuje časové osy dějepisné mapy diafilmy a diapozitivy film

15 Po roce 1989 Videonahrávky CD DVD Moderní informační média


Stáhnout ppt "Výuka dějepisu v našich zemích Přednáška č.3 ZS AR 2014/2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google