Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název projektu: „Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem„ Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/73.01673 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Výstavba pavilonu E v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název projektu: „Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem„ Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/73.01673 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Výstavba pavilonu E v."— Transkript prezentace:

1 Název projektu: „Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem„ Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/73.01673 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem„ realizovaném v roce 2014 městem Králův Dvůr

2 Město Králův Dvůr Sídlo: náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr IČO:00509701 http://kraluv-dvur.cz Realizátor projektu (příjemce dotace)

3 Schéma: zřizovatel & provozovatel projektu Realizátor projektu: město Králův Dvůr Město Králův Dvůr je zřizovatelem Základní a mateřské školy Králův Dvůr Pod Základní a mateřskou školu Králův Dvůr spadá MŠ Pod Hájem, kde probíhá fyzická realizace projektu

4 Vazba projektu na operační program Programovací období 2007 – 2013 Regionální operační program Oblast podpory: 3.2 Rozvoj měst Výzva č. 73 k předkládání projektů

5 Financování projektu Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Dotace na projekt byla přidělena Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy Celkové předpokládané výdaje projektu jsou ve výši cca. 15 mil. Kč.  Z toho dotace z Evropské unie činí cca 12 mil. Kč.  Z toho dotace z města Králův Dvůr cca 3 mil. Kč.

6 Struktura financování

7 Předmět projektu - obecný Předmětem projektu je infrastrukturní navýšení stávající kapacity MŠ o 33%, a to přístavbou nového pavilonu E, kde vznikne prostor pro vzdělávání 50 dětí předškolního věku, kteří budou rozděleni do 2 nově vzniklých tříd a postupně integrováni do Programu Zdravá mateřská školka. Prostory budou materiálně vybaveny tak, aby zajistily dětem prostředí s dostatkem podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

8 Předmět projektu Stavebn í č á st: je zaměřena na výstavbu pavilonu E – jedná se o modulovou stavbu s plnohodnotným exteriérovým opláštěním. Realizátor stavy firma TOUAX s.r.o. Technick é a materi á ln í vybaven í : pavilon bude vybaven z á kladn í m vnitřn í m vybaven í m, který zajist í provoz š kolky. budou zakoupeny vzděl á vac í pomůcky, kter é vytvoř í podm í nky pro rozvoj osobnosti d í těte a to s ohledem na vývojov á a osobnostn í specifika dět í a jejich potřeby (např. interaktivní tabule) zahrada/hři š tě budou vybaveny hern í mi prvky tak, aby umožňovaly dětem rozmanit é pohybov é a dal ší aktivity, rozv í jely psychick é, fyzick é i du š evn í vlastnosti a schopnosti.

9 Cíle projektu Cílem projektu je rozvoj kapacit MŠ v oblasti předškolního vzdělávání, zvýšení kvality a dostupnosti k této veřejné službě a zajištění co nejširší integrace dětí předškolního věku z města Králův Dvůr a obtížněji dopravně dostupných oblastí a tím i kompenzaci zdravotních a sociálních znevýhodnění. Cílem projektu je vytvořit dostatečnou infrastrukturu pro 50 dětí, která umožní jejich zapojení do komplexního vzdělávacího programu Zdravá školka (zaměřeného na rozvoj fyzické, biologické, psychické i sociální stránky), tak aby byly na konci svého předškolního období relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat nároky, které jsou na ně běžně kladeny v prostředí rodiny a školy. Cílem projektu je také zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce, které přispějí ke zvyšování kvality pedagogické výuky.

10 Cílová skupina projektu Cílovou skupinou projektu jsou primárně děti předškolního věku: nově přijímané děti do MŠ (věk 3-6 let) stávající děti, které navštěvují MŠ (věk 3-6/7 let) Děti budou moci využívat nově postavenou budovu, dispozičně řešenou pro 50 dětí s možností využití heren nově vybavených hracími kouty, hračkami, interaktivními tabulemi aj. Děti budou mít možnost využití nových venkovních hracích a odpočinkových prvků, které celkově zefektivní rozvoj počátečního vzdělávání a zatraktivní pobyt v MŠ. Děti budou integrováni do programu Zdravá mateřská škola.

11 Časový rámec projektu Vydání Smlouvy o poskytnutí dotace: 10.2.2014 Datum zahájení fyzické realizace projektu (stavby): 30.4.2014 Datum ukončení fyzické realizace projektu (stavby): 31.8.2014 Datum předložení závěrečné Monitorovací zprávy a žádosti o platbu: 30.10.2014


Stáhnout ppt "Název projektu: „Výstavba pavilonu E v MŠ Pod Hájem„ Registrační číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/73.01673 SEZNAMTE SE S PROJEKTEM „Výstavba pavilonu E v."

Podobné prezentace


Reklamy Google