Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogické zásady. 1. Zásada cílevědomosti Znamená: - jasně stanovit cíle - cíle zdůvodnit a motivovat - přiměřeně cíle objasnit - důležitá je i aktivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogické zásady. 1. Zásada cílevědomosti Znamená: - jasně stanovit cíle - cíle zdůvodnit a motivovat - přiměřeně cíle objasnit - důležitá je i aktivní."— Transkript prezentace:

1 Pedagogické zásady

2 1. Zásada cílevědomosti Znamená: - jasně stanovit cíle - cíle zdůvodnit a motivovat - přiměřeně cíle objasnit - důležitá je i aktivní účast vychovávaných jedinců, není – li toto splněno je pedagogická činnost málo není – li toto splněno je pedagogická činnost málo úspěšná úspěšná Proč by měl pedagog vážit a volit Proč by měl pedagog vážit a volit cíle z mnoha hledisek ? cíle z mnoha hledisek ?

3 2. Zásada soustavnosti (systematičnosti) a posloupnosti Znamená: Znamená: - pedagogovo působení a činnost vychovávaného jedince byla co nejsoustavnější - postupovat s ohledem na zákonitosti vývoje dítěte - od jednoduchého ke složitějšímu, od známého ke složitějšímu - znát systém a obsah práce s dítětem v období předcházejícím a následujícím v období předcházejícím a následujícím Jaké mohou být důsledky při Jaké mohou být důsledky při nedodržování této zásady? nedodržování této zásady?

4 3. Zásada aktivnosti Znamená: -o-o-o-opírat se o samostatnou činnost jedince -s-s-s-stimulovat je vhodnou motivací -v-v-v-vést k praktickému využívání získaných vědomostí a dovedností -r-r-r-rozvoj tvůrčího přístupu jedince ke skutečnosti - J akou činností můžeme - z aktivizovat žáky?

5 4. Zásada názornosti Znamená : Znamená : - smyslové nazírání předmětů a jevů skutečnosti a z jejich obrazů – přímý názor - opírat se o dosavadní představy a zkušenosti vychovávaného jedince – nepřímý názor - již J.A.Komenský upozorňoval na poznává věcí všemi smysly na poznává věcí všemi smysly Jakým způsobem se může Jakým způsobem se může v praxi uplatňovat princip v praxi uplatňovat princip názornosti ? názornosti ?

6 5. Zásada uvědomělosti Znamená: - jedinec probírané látce a kladeným nárokům porozuměl porozuměl - jedinec má zkoumané jevy promýšlet, správně vyjadřovat i jazykově - jedinec má pochopit úlohu získaných vědomostí a dovedností a správně a tvořivě jich v praxi využít a tvořivě jich v praxi využít Jestliže nebudete určitému Jestliže nebudete určitému učivu rozumět, jak se zachováte? učivu rozumět, jak se zachováte?

7 6. Zásada přiměřenosti Znamená : Znamená : - obsah, formy, metody výchovy a vzdělávání odpovídaly věkové vyspělosti a dosavadní úrovni vychovávaného jedince - pedagog musí znát věkové a individuální zvláštnosti vychovávaného jedince či skupiny - je důležitý i individuální přístup k vychovávanému jedinci k vychovávanému jedinci Co znamená, že dbáme Co znamená, že dbáme na individuální zvláštnosti jedince? na individuální zvláštnosti jedince?

8 7. Jednotnosti Znamená : - jednota v požadavcích i v přístupech všech učitelů a vychovatelů - důležitá je vzájemná dohoda a respekt - je zapotřebí souladu mezi rodiči, rodiči a prarodiči, spolupráce rodiny se školou Jaké mohou být důsledky při Jaké mohou být důsledky při nedodržování této zásady? nedodržování této zásady?

9 8. Trvalosti Znamená: - osvojené vědomosti, dovednosti, návyky, které si jedinec osvojí byly trvalé - nutné opakování a procvičování - zachování předchozích základních principů - přiměřené pracovní tempo Proč je důležité dodržování Proč je důležité dodržování přiměřeného tempa při učení? přiměřeného tempa při učení?

10 9. Důslednosti Znamená: - požadavky, které klademe ne vychovávaného jedince, musíme důsledně zachovávat - zadané úkoly a požadavky musí pedagog zkontrolovat Uveďte konkrétní příklad při Uveďte konkrétní příklad při nedodržování této zásady. nedodržování této zásady.

11 10. Emocionálnosti Znamená: - radostná nálada při jakékoliv činnosti zvyšuje výkon - pozitivně působí – radost, sebedůvěra, odvaha - negativně působí – strach, tréma, snížené sebevědomí Co způsobuje strach při učení? Co způsobuje strach při učení?

12 Použitá literatura a zdroje: Stodůlková, Eva, Zapletalová, E. Pedagogika pro střední školy. 1. vyd. Beroun: Machart, 2011. 214s. ISBN 987-80-87517-22-2 Jůva, Vladimír, a kol. Základy pedagogiky pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2001.118s. ISBN 80-85931-95-8 Ducháčková Olga a kol. Pedagogika pro střední pedagogické školy. 1.vydání. Praha: SPN, 1979. 263s. ISBN 14-688-7 http://www.oktesty.cz/category/show/cat/24 http://schoulkauz.de.tl/Eltern.htm http://rodina.dama.cz/clanek.php?id=1633 http://www.soukrome-skolky-praha.cz/nessie http://blog.reality365.cz/santovka-olomouc/projekt-santovka-pokracuje/ http://www.nuov.cz/kurikulum/prechod-na-stredni- skolu-http://www.nuov.cz/kurikulum/prechod-na-stredni- skolu- obtizny-pro zaky-i-ucitele http://www.nuov.cz/kurikulum/prechod-na-stredni- skolu-


Stáhnout ppt "Pedagogické zásady. 1. Zásada cílevědomosti Znamená: - jasně stanovit cíle - cíle zdůvodnit a motivovat - přiměřeně cíle objasnit - důležitá je i aktivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google