Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00021 Oblast podpory: 3.1 - Podpora sociální integrace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00021 Oblast podpory: 3.1 - Podpora sociální integrace."— Transkript prezentace:

1 Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00021 Oblast podpory: 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb Prioritní osa: 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti IP je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

2 Obecné vymezení dotace Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příjemce dotace: Středočeský kraj Zborovská 81/11,150 00 Praha 5 Statutární orgán: Ing. Zuzana Moravčíková, hejtmanka Středočeského kraje IČ: 70891095 Konečný příjemce dotace: Poskytovatelé sociálních služeb ve Středočeském kraji Poskytnutá dotace na nákup sociálních služeb ve Středočeském kraji činí celkem 561.533.476,-Kč. Datum ukončení realizace individuálního projektu je 31.12.2013. IP je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

3 Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji Hlavní cíle projektu Hlavním cílem projektu je zejména umožnění cílovým osobám návrat na trh práce (případně vstup na trh práce), udržení se na trhu práce nebo umožnění přístupu ke službám, které návrat na trh práce umožňují. Zaměření projektu Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na celém území Středočeského kraje.

4 Projektová část MZ 1) Údaje o poskytovateli sociální služby 2) Stručně zhodnoťte průběh real. projektu 3) Problémy při realizaci projektu 4) Změny projektu 5) Monitorovací identifikátory 6) Další info o realizaci projektu

5 Finanční část MZ Schválená částka zakázky (podle smlouvy) Požadovaná částka za monitorovací období Celkem čerpáno za dobu realizace zakázky Čestné prohlášení: zvolit bod 11 či 12 neplátce/plátce dokládat kopie účetních dokladů nad 10 000 Kč

6 Rozpočet Vysoutěžená částka je závazná a nelze ji navýšit 2 kapitoly: Provozní náklady Osobní náklady Změny v rozpočtu: jsou možné Do 15% z původní výše kapitoly (provozní/osobní náklady) nepodstatná změna, nad 15% podstatná změna (dodatek ke smlouvě)

7 Podpisové vzory – příloha MZ č.1 1) Údaje o poskytovateli sociální služby 2) Tabulka pro originál podpisové vzory

8 Seznam zam.zapojených přímo/sub. do realizace veřejné zakázky 1/2 – příloha MZ č.2;3 Jméno a příjmení zaměstnance Druh pracovně právního vztahu (PS, DPČ, DPP) Kategorie zaměstnance (SP - sociální pracovník, PSS - pracovník v sociálních službách, PP - pedagogický pracovník, DOPSS - další odborný pracovník v sociálních službách, OP - ostatní pracovník) Nový zaměstnanec ve službě – pokud „ano“ uvést v MZ kvalifikaci Velikost úvazku či počet odpracovaných hodin

9 Seznam zam.zapojených přímo/sub. do realizace veřejné zakázky 2/2 – příloha MZ č.2;3 Zúčtovaná hrubá mzda v daném měsíci Odvody sociálního a zdravotního pojištění Jiné výdaje - výdaje, které nejsou zahrnuty v zúčtované hrubé mzdě (poměrná část nemocenských dávek, slevy na pojistném s minusem a další) Způsobilé osobní výdaje (součet) Rozepisovat po jednotlivých měsících !!! Mzdy zaměstnanců patří do soupisky

10 Soupiska dokladů k realizaci veřejné zakázky – příloha MZ č.4 Číslo účetního dokladu Popis dokladu – patrné, že lze hradit z IP Částka uvedená na dokladu Částka určená k proplacení Datum uskutečnění výdaje – datum, kdy odešlo z BÚ Celkové výdaje zahrnuté k proplacení– součet „částek uvedených na dokladu“ Požadovaná částka projektu za monitorovací období– součet „částek určených k proplacení“ Pro kontrolu: částka na soupisce=požadovaná částka v MZ=částka na faktuře

11 Sledované monitorovací ukazatele „kapacita“ - příloha MZ č.5 1) Údaje o poskytovateli sociální služby 2) Sledování naplňování indikátorů - období, od – do - indikátor číslo (ukazatel) - celkový počet dle smlouvy (doba trvání realizace) - nový uživatel soc. služby - realizovaný počet fyzických osob za dané období

12 Čerpání finanční rozvahy – příloha MZ č.6 1.Provozní náklady celkem 2.Osobní náklady celkem Celkové výdaje po dobu trvání smlouvy Vyčerpáno v předchozích monitorovacích obdobích Požadováno v této MZ

13 Faktury * 1.platba= zálohová faktura * všechny následující faktury = řádné faktury jak vyplnit fakturu? Spec.symbol – zaslán mailem Dodavatel – adresa, ČBÚ… Označení dodávky: Fakturujeme Vám na základě uzavřené smlouvy č. xxxxxxxxxx o poskytování sociálních služeb – sociální služba název služby, CZ.1.04/3.1.00/05.00021-XXXx (=spec.symbol) projektu "Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji" financovaným na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na období ….. (např. 1. monitorovací období 1.1.2011-31.3.2011) Ne/plátce DPH

14 Získávání informací - web http://fondyeu.kr-stredocesky.cz

15 Informace v rámci IP poskytuje Ondřej Nauš, tel. 257 280 939, e-mail: naus@kr-s.cz Jan Janský, tel. 257 280 697, e-mail: jansky@kr-s.czjansky@kr-s.cz Jaroslav Patka, tel. 257 280 814 e-mail: patka@kr-s.czpatka@kr-s.cz


Stáhnout ppt "Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00021 Oblast podpory: 3.1 - Podpora sociální integrace."

Podobné prezentace


Reklamy Google