Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhodnocení realizace IPRM v IOP 10.12.2015 PRAHA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhodnocení realizace IPRM v IOP 10.12.2015 PRAHA."— Transkript prezentace:

1 Vyhodnocení realizace IPRM v IOP 10.12.2015 PRAHA

2 Integrované plány rozvoje měst - IPRM  Podmínka podpor do oblasti bydlení v rámci intervence 5.2. IOP – Zlepšení prostředí problémových sídlišť  Integrovaný plán rozvoje města – plánovací dokument k celkové strategii rozvoje města  Soubor časově provázaných akcí (projektů, případně pilotních projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města  Pro města nad 20 000 obyv. (kromě hl. města Prahy) 2

3 Podmínky IPRM 3 souvislá plocha území města s více než 500 byty problémové sídlištěkoncentrace negativních jevů => vybraná zóna tj. problémové sídliště vykazuje alespoň tři kritéria podle článku 47 Nařízení (ES) 1828/2006, z nichž dvě musí být kritéria uvedená pod písm. a) - h), a)vysoká míra chudoby a vyloučení, b)vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti, c)neuspokojivý demografický vývoj, d)nízká úroveň vzdělání, e)vysoký stupeň kriminality a delikvence, f)obzvláště znečištěné životní prostředí, g)nízká míra hospodářské aktivity, h)velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků, i)poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí, j)vysoká energetická náročnost budov.

4 Podmínky IPRM 4  typy projektů: 5.2. IOP: a) revitalizace veřejných prostranství b) regenerace bytových domů c) pilotní projekty – pro města s romskou lokalitou (Kladno, Most, Brno, Přerov, Orlová, Ostrava) Kombinace aktivit a) + b) + projekty na sociální začleňování (IOP 3.1b; OP LZZ 3.2.) Ostatní intervence IOP a OP: projekty pod čarou mimo alokaci IPRM schvalování souladu s IPRM

5 Proces realizace IPRM 5 MMR – vyhlášení výzvy Město předložení IPRM MMR –schválení IPRM včetně alokace na 5.2. Město vyhlášení výzev na předložení projektů z 5.2. Město hodnocení kvality – hodnotící kritéria schválena MMR Žadatelé předloží projekty městu Město projekty schválí/neschválí -> vystaví potvrzení (povinná příloha k předložení na CRR CRR – kontrola formální a přijatelnosti ŘO IOP – rozhodnutí o poskytnutí dotace

6 Začátek realizace IPRM Časově uzavřená výzva 6.8.2008 – 31.12.2008 Předloženo 41 žádostí o schválení IPRM s požadavkem na 233 mil. € z ERDF Alokace 192 mil. € z ERDF (projekty IOP 5.2.) Schválení IPRM – 27. 3. 2009 Schváleno 41 IPRM – všechny předložené – snížení požadovaných alokací dle bodového zisku. 6

7 Výzvy měst Povinnost vyhlásit první výzvu pro předkládání žádostí v oblasti intervence 5.2 nejpozději do dvou měsíců od podpisu dohody Ke dni 1.12.2015 schváleno 274 výzev 7

8 Alokace IPRM 8 Alokace 5.2. z ERDF 192 573 322 € Kurz 27 Kč => 5 199 479 694 Kč Proplaceno 4 238 151 655 Kč Zbývá proplatit 393 585 579 Kč Předpoklad čerpání 4 631 737 234 Kč Předpoklad nedočerpání cca 10%

9 Problémy realizace IPRM Kolísání kurzu (24,75 min. v roce 2012 -> současný kurz 27,--Kč – max. 28,-- Kč) Alokace na IPRM v € po začátku realizace minimální kurz => města opatrně plánují investice; nastavení poměru aktivit v Dohodě, minimální hranice pro aktivitu b (40%, nebo 60% pro bodové zvýhodnění) => poměry nastaveny v CZV, vzhledem k rozdílnému financování problém s výpočty (a) 85% ERDF+15% obce; b) dotace 40-60% dle vlastníků – dotace 80%ERDF + 15%SR 9

10 Problémy realizace IPRM Konec platnosti Mapy regionální podpory => Rozhodnutí na aktivitu b) do konce roku 2013 => konce vydávání Rozhodnutí na aktivitu b) a c-b) (notifikovaná podpora). Podzim 2013 – intervence ČNB => zvýšení kurzu a navýšení alokace IPRM v Kč, v době kdy nebylo možné již schvalovat projekty na aktivitu b). Města s poměry CZV nastavenými těsně nad hranicí přijatelnosti – problémy. 10

11 Problémy administrace IPRM Velké množství vyhlašovaných výzev Přepočet volných alokací a poměrů aktivit Program „Zelená úsporám“; Nerozhodnost soukromých vlastníků bytových domů v začátcích realizace; Nezapojení majoritního vlastníka do IPRM; Pozastavení ROP – navazující projekty 11

12 Výsledky – úspěchy REVITALIZOVANÁ PLOCHA plán z dokumentu 4 000 000 m 2 skutečnost 5 926 095 m 2 POČTY REGENEROVANÝCH BYTŮ plán 20 000 skutečnost 56 603 Důsledek hospodářské krize a nižších nákladů na stavební práce. 12

13 Finanční nástroj JESSICA Výzva – JESSICA 16.7. 2012 – 17. 12. 2012 Schváleno 13 rozšíření zón IPRM Holdingový fond – SFRB 550 mil. Kč z toho 50 mil. Kč na sociální bydlení Současný stav 2 : Počet žádostí 7 ks za 19,5 mil. Kč Podepsané smlouvy 147 ks za 582,3 mil. Kč 2 zdroj www.sfrb.czwww.sfrb.cz 13

14 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Hana Pejpalová E-mail: Hana.Pejpalova@mmr.czHana.Pejpalova@mmr.cz Telefon: +420 224 864 008


Stáhnout ppt "Vyhodnocení realizace IPRM v IOP 10.12.2015 PRAHA."

Podobné prezentace


Reklamy Google