Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na 23. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo dodatek smlouvy s Agrospolem Mladá Vožice na pronájem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na 23. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo dodatek smlouvy s Agrospolem Mladá Vožice na pronájem."— Transkript prezentace:

1 Na 23. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo dodatek smlouvy s Agrospolem Mladá Vožice na pronájem pozemků. Společnost letos zaplatí jednorázově 52.912,- Kč – jde o kompenzaci za pozemky za které se v minulosti neplatilo. Od příštího roku bude nájemné navýšeno na 36.654,- Kč/rok. Rozpory mezi oběma stranami byly vyřešeny při osobním jednání. 3) ZO zamítlo žádost Přemysla Kukly o pronájem obecních zemědělských pozemků.... 4) ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou Vialit Soběslav na opravu místních komunikací za celkovou částku 348.208,-Kč vč. DPH. Z toho bude 150.000,-Kč pokryto dotací z POV. 5) ZO schválilo záměr prodeje obecních pozemků a to pozemku p.č. 923/2 a dvou částí pozemku p.č. 1272/2. Všechny se nachází v Zátiší. 6) Schválilo smlouvu o dílo s Bohumilem Průšou, Vilice 43 na zhotovení vodo instalace a odpadů na projektu „Oprava sociálního zařízení společenského domu ve Vilicích“ za celkovou částku 52.250,-Kč bez DPH. Vážení spoluobčané, s končícími prázdninami je v obci k vidění zvýšený stavební ruch a to na několika frontách zároveň. Již nějakou dobu běží přestavba jedné z garáží v „Kremlu“ na moštárnu, kde většina prací probíhá brigádně. I přes fakt, že technologické zařízení bude dodáno až koncem listopadu, doufáme, že alespoň zkušební provoz ještě letos stihneme. Zároveň také probíhá rekonstrukce vodovodu v Hrnčířích, která byla několikrát odložena, vždy z důvodu nedostatku peněz. Ani tentokrát jsme z dotacemi neuspěli, a tak celý projekt přesahující částku jednoho milionu musí obec zafinancovat sama. Projekt počítá s kompletní výměnou celého vodovodního řadu včetně přípojek. Přípojkami jsou míněny odbočky k jednotlivým odběratelům a to pouze k hranicím jejich pozemků. Bude-li si chtít jakýkoliv majitel objektu nechat vyměnit vodovodní vedení na svém pozemku, musí se domluvit s firmou provádějící práce. Stavbu provádí firma REMONT. Pochopitelně jakékoliv práce na svém pozemku si každý majitel hradí sám. Kdo nebude požadovat výměnu svých přípojek, bude napojen na stávající. V těchto dnech se také začalo na opravě silnice do Zátiší a občany požadovaného kousku MK v Zátiší. Toto „rozdrobení“, kdy se opravují komunikace na více místech zároveň, se negativně projeví v tom, že nebudeme mít opraven tak velký kus hlavní silnice, jak bychom potřebovali. S dalších akcí nutno zmínit právě probíhající výběrová řízení na dodávky prací na opravu sociálního zařízení a dalších místností v „Kremlu“. Práce zde začnou v nejbližších dnech. V neposlední řadě je na spadnutí další vodo instalatérský projekt a to propojení vodojemů, které má za cíl zvýšení množství a kvality vody pro Zátiší a Hrnčíře. V tuto chvíli je dokončeno výběrové řízení na dodavatelskou firmu a čeká se na stavební povolení. Práce by měli začít v období září – říjen. Z finančních důvodů bylo zrušeno výběrové řízení na dodavatele na zhotovení vodovodu a kanalizace k 6RD ve Vilicích. Bude se opakovat v příštím roce. Miroslav Břenda Vilická polnice číslo 06/2013 23.8.2013 ročník 16. pro občany Vilic zdarma 7) Schválilo smlouvu o dílo s Lukášem Svobodou, Vlašim 1161 na zhotovení obkladů a dlažby na projektu „Oprava sociálního zařízení společenského domu ve Vilicích“ za celkovou částku 58.646,-Kč bez DPH. 8) ZO pověřilo starostu podpisem ostatních smluv o dílo v rámci projektu „Oprava sociálního zařízení společenského domu ve Vilicích“, které vyjdou vítězně z výběrových řízení. 9) ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou Luboš Vávra – REMONT, Mladá Vožice na rekonstrukci vodovodu v Hrnčířích za celkovou částku 1.001.725,-Kč vč. DPH. 10) vzalo na vědomí stížnost sl. Zuzany Chmelové na p. Františka Šelbického s tím, že obec vyvolá jednání s oběma zainteresovanými stranami. 11) ZO schválilo smlouvu s Husitským muzeem v Táboře na provedení archeologického výzkumu na akci vodovod Hrnčíře. Cena díla se bude odvíjet od plnění dle ceníku, který je součástí smlouvy. 12) ZO vzalo na vědomí zprávu o škodách na lesních kulturách způsobené zvěří a pověřilo starostu obce, aby vyzval starostu Honebního společenstva Vilice ke svolání honebního výboru z důvodu neplnění ustanovení nájemní smlouvy nájemcem. Zasedání ZO č. 23/2013 konané dne 16.8.2013 Přítomni: M.Břenda, Z.Dobiáš, M.Petříková, P.Procházka, J.Bednář, J.Klejnová, J.Kudrna Omluveni: 0

2 13) ZO schválilo smlouvu o příspěvku jezdeckému klubu Mladá Vožice ve výši 1.000,-Kč.. 14) ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření 5/S/2013 a schválilo rozpočtové opatření 6/ZO/2013. Jde zejména o navýšení výdajů o 49 tis. Kč na opravu MK a o 380 tis. Kč na opravu „Kremlu“. Finance budou převedeny z nezařazených položek rozpočtu a reservy obce. Všem jubilantům blahopřejeme Setkání občanů s pracovníky MAS a Mikroregionu Venkov se uskuteční ve čtvrtek 26.9.2013 od 18:00 hod v salonku restaurace ve Vilicích. Programem setkání bude komunitní plánování strategie obce Vilice pro období let 2014 – 2020. Máte-li nějaký místní problém k řešení, nebo nápad k realizaci, a chcete-li přispět ke zlepšení kvality života obyvatel naší obce, určitě na toto setkání přijďte. Poděkování hasičům Z ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje obec obdržela děkovný dopis pro zásahovou jednotku, s žádostí o tlumočení všem jejím členům. Což tímto činím. Vážený pane starosto, Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval jednotce sboru dobrovolných hasičů Vaší obce za vzornou spolupráci při likvidaci následků povodní, které zasáhly území našeho kraje v červnu letošního roku. Já i moji kolegové si velice vážíme nasazení, ochoty a účinné pomoci, které se postiženému obyvatelstvu dostalo prostřednictvím Vaší jednotky. Je nám ctí s Vámi spolupracovat. plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS JK, vrchní rada. Posvícenská zábava v sobotu 12.10.2013 se koná na sále KD ve Vilicích posvícenská zábava. K tanci i poslechu bude hrát stále více oblíbený Pitt Band. Dne 16. června 2013 oslavil pan Josef Cirmon z Vilic 82. výročí svého narození, dne 7. července 2013 oslavila paní Anna Jindrová z Vilic 75. výročí svého narození, dne 8. července 2013 oslavila paní Věra Vylítová z Vilic 60. výročí svého narození a dne 1. srpna 2013 oslavila paní Věra Benediková z Vilic 81. výročí svého narození. Z rekonstrukce vodovodu v Hrnčířích Zavírání sezóny letošní cyklistické zavírání sezóny se bude konat v sobotu 19.10.2013 s programem: odpolední vyjížďka na Blaník, večerní promítání z letního zájezdu po Normandii a Bretani. Na promítání přislíbil příspěvek i J.Špidlen (Šimi) z jeho měsíční návštěvy národních parků USA. Takže se máme opravdu na co těšit. Zváni jsou všichni zájemci, a to nejen cyklisti


Stáhnout ppt "Na 23. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu. 2) ZO schválilo dodatek smlouvy s Agrospolem Mladá Vožice na pronájem."

Podobné prezentace


Reklamy Google