Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser."— Transkript prezentace:

1 Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser

2 Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení Definice a její grafické znázornění Ostatní pojmy a jak je zakotvit v paměti Použití příkladu ze Sen Marketu

3 Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému organizováníVýznam předmětu, funkce řízeníOrganizace, podnikání, managementDefinice a její grafické znázorněníOrganizační struktura, jakou má strukturu Sen MarketKteré dokumenty a proč nám usnadňují organizování

4 Jaký je smysl předmětu Pochopit vztahy mezi: Organizací Podnikáním Managementem

5 Organizace Organizaci můžeme nejobecněji definovat jako „systém vědomě koordinovaných činností, nebo sil dvou, nebo více lidí. Pro organizaci jsou charakteristické následující čtyři atributy (podstatné znaky):  Koordinace – jejím předmětem je koordinace fyzické a duševní energie příslušníků organizace;  Společné cíle – jednotící prvek společného úsilí, bez něho se smysl organizace okamžitě vytrácí;  Rozdělení práce – vede ke specializaci, rozdělení pracovních úkolů, takže zdroje mohu být využity mnohem efektivněji;  Hierarchická struktura – znamená právo řídit činnost dalších.

6

7 Management  je proces systematického provádění takových činností (manažerských funkcí),  které slouží k efektivnímu užití zdrojů podniku,  při současném stanovení a dosažení podnikových cílů.

8

9 Základní manažerské funkce Plánování Organizování Kontrola Příprava a rozmístění personálu Vedení lidí Rozhodování

10 Podnikání  je činnost,  jejímž prostřednictvím uspokojujeme cizí potřeby,  a tím uspokojujeme potřebu vlastní,  tj. dosažení zisku.

11 Maturitní otázka Organizování – základní prvky procesu organizování, typy organizačních struktur, popis pracovního místa, základní organizační dokumenty organizace

12 Manažerská funkce organizování Organizování lze chápat jako určování činností lidí (jednotlivců, skupin) ve smyslu dělby práce a výrobních prostředku k dosažení vytýčených cílů organizace.

13 Organizování zahrnuje z formálního hlediska tyto činnosti  Identifikace a klasifikace požadovaných činností, tj. vytvoření popisů pracovních funkcí (rolí pracovníků) na základě plánu, který popisuje např. množství a vlastnosti produktů a termíny jejich zhotovení;  Seskupování činností potřebných pro dosažení cílů, tj. vytvoření pracovních skupin;  Přiřazení manažera ke skupině činností s odpovídající řídící pravomocí, tj. vytvoření popisu pracovních funkcí manažerů včetně pravomocí nad pracovníky skupiny;  Zabezpečení horizontální a vertikální koordinace v organizační struktuře;.

14 Nejdůležitější nástroje organizování Organizační a funkční struktury Představují v každé instituci kostru, která umožňuje plnit její plánované cíle. Zobrazují se ve formě organizačních a funkčních schémat, která graficky znázorňují postavení organizační jednotky (útvaru) v rámci celku. Organizační struktura znázorňuje jednotlivé organizační útvary. Funkční struktura znázorňuje jednotlivá funkční pracovní místa.

15 Základní pojmy Liniové vazby Liniové prvky Úroveň řízení Vedoucí Podřízený VedoucíPodřízený

16 Základní organizační struktury Liniová organizační struktura tvořena liniovými prvky a liniovými vazbami (jediný odpovědný vedoucí, jednoznačné vazby mezi nadřízeným a podřízenými). hlavní přednosti: jasné kompetence při vytváření přirozených koordinačních struktur jednoduché vazby podřízenosti a nadřízenosti přehlednost a relativně krátké řetězce informačních vazeb Nevýhoda: nevhodnost pro větší jednotky Vedoucí Podřízený A Podřízený B Podřízený C Podřízený D Podřízený E

17 Základní organizační struktury Liniově štábní organizační struktura  hlavní klad - specializace funkčních vedoucích s jejich vysokou odborností  tvořena liniovou a štábní složkou  charakterizována rozdílnými úkoly v řízení složky liniové a štábní Úkolem liniové složky je komplexní řízení daného útvaru Štábní složka vytváří předpoklady k tomu, aby i se vzrůstající složitostí řízení na vyšších stupních řízení bylo možno dodržet zásadu jediného odpovědného vedoucího  v současné době se struktuře vytýká především značná nepružnost a malá adaptabilita na rychle se měnící výrobní situaci a podmínky řízení

18 Základní organizační struktury Vedoucí Útvar AÚtvar BÚtvar C Štáb Liniové řízení Štábní řízení

19 Nejdůležitější nástroje organizování Popis pracovního místa Firemní dokumentace Popis pracovního místa obsahuje zpravidla: Název pracovního místa Účel pracovního místa Popis pracovních kompetencí - hlavní činnosti, úkoly Zařazení v organizační struktuře včetně vztahů nadřízenosti a podřízenosti

20 Firemní dokumentace Některé úkoly řešíme v organizaci pravidelně (opakovaně), proto je pro ně vhodné vydat delší dobu platné písemné postupy (normy, směrnice, instrukce).  Výhody: - nemusíme vydávat opakované ústní pokyny - jednotný postup pro všechny zainteresované pracovníky - tyto dokumenty jsou vizitkou firmy - jsou know-how firmy (mozkovou kapacitou firmy) - šetří čas manažerů

21 Dělení firemní dokumentace 1) Výrobně technická: a) technické normy (konstrukční normy) b) technickohospodářské normy (normy času) c) standardní normativy (manipulační) 2) Organizačně řídící dokumentace: a) statutární dokumenty b) řády c) směrnice d) pokyny, instrukce e) metodika

22 Sen Market

23 Organizační řád


Stáhnout ppt "Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser."

Podobné prezentace


Reklamy Google