Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Plánování jako managerská funkce Ročník / obor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Plánování jako managerská funkce Ročník / obor."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Plánování jako managerská funkce Ročník / obor studia:IV. ročník / Hotelnictví a turismus Vypracoval:Ing. Kovač Lukáš Škola: Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (do 31.08.2012 – SŠHGS) Ověřeno : I. a II. pololetí šk. r. 2012/2013 DUM 626 Klíčová slova: Plánování, vize, prognóza, cíl, plán. Anotace: Výkladová prezentace na téma: Plánování jako managerská funkce.

2 Plánování

3 Podstata plánování Plánování je činnost, kdy řídící pracovníci (manageři) formulují cíle a cesty, které vedou k dosažení cílů. Snaží se přitom o: Nalezení možných,, reálných a nezbytných cílů. Vymezení prostředků, potřebných k jejich dosažení. Stanovení podmínek k jejich využití, Nalezení nejvýhodnější cesty k dosažení plánovaných cílů. Plánování vyžaduje rozhodování (výběr mezi možnostmi budoucího průběhu činností). Plánování stanoví mosty mezi tím, kde jsme a tím, kam chceme jít. Plánování můžeme charakterizovat těmito body: Přispívá k dosažení záměrů a cílů, Je prioritní mezi managerskými funkcemi, Vztahuje se na veškeré činnosti, Umožňuje efektivní provádění činností.

4 Cíle Cíle Cíle vyjadřují žádoucí stav, ke kterému by měli být směřovány všechny činnosti organizace. Rozdělení cílů: Obecné cíle –Jsou typické a shodné pro většinu podniků v tržní ekonomice. Např. maximalizace zisku, maximální ekonomický růst, zvýšení kvality služeb, do roku 20XX otevřít novou provozovnu. Specifické cíle –Konkretizují základní obecné cíle. Např. minimalizace určitých nákladů, mimořádné navýšení základního jmění společnosti.

5 Prognóza Prognózy Prognózy jsou dlouhodobé výhledy uvozené určitými podmínkami, které pokud (pokud budou splněny) ovlivní v delším časovém horizontu budoucí stav. –„Bude-li v ČR pokračovat těžba černého uhlí dosavadním tempem, budou zásoby této suroviny vyčerpány kolem roku 20XX.“ –„Nebude-li pršet, nezmoknem“ Tyto příklady splňují předpoklad časového horizontu, či určité podmínky a rozhodujícím způsobem ovlivní budoucí situaci (nebude možno černé uhlí těžit – nebude; bude-li pršet – zmokneme, nebude-li pršet, nezmokneme). Prognostická činnost patří k základnímu vybavení managera, který těmto prognózám přizpůsobuje svá rozhodnutí.

6 Vize Pojmem vize můžeme rozumět ideje, nápady, myšlenky, představy, které jsou realizovatelné v delším časovém horizontu, obvykle za 3 – 5 let. –Nejedná se o konkrétní technické řešení, ale spíše o myšlenkové proudy, neobvyklá řešení, která musí být později konkretizovány v jednotlivých plánech.

7 Plán Jsou výsledkem plánování. Jsou považovány za nástroje řízení. Měly by být konkrétní, měli bychom z nich vyčíst, čeho chceme dosáhnout a jak toho chceme dosáhnout.

8 Členění plánů z časového hlediska dlouhodobé –p–plány přesahující dobu 8 – 10 let –t–tyto plány vycházejí z určité koncepce rozvoje firmy, jsou poměrně málo přesné, jsou považovány spíše za orientační. Střednědobé –P–Plány v časovém období od 1 roku, maximálně do 4 až 6 let. –T–Tyto plány jsou sestavovány průběžně v návaznosti na dlouhodobé plány, které upřesňují, jelikož reagují na aktuální změny se kterými se v dlouhodobých plánech nepočítalo. krátkodobé –p–plány do 1 roku –t–tyto plány nazýváme též operační, –t–tyto plány jsou propracovány s největší přesností a lze je považovat za nástroje dispoziční, zajišťují veškeré hmotné i informační vazby ve firmě.

9 z hlediska úrovně rozhodovacího procesu strategické plány –f–formulují hlavní cíle podniku, určují směry podnikání, trhy na které se podnik zaměří, –S–Stanovují, jaké investice podnik vynaloží, o jaké technologie bude podnik usilovat, určují tendenci pracovních sil, základní výrobkovou a odbytovou orientaci. –J–Jsou realizovány na nejvyšší úrovni řízení (TOP Management). taktické plány –v–vycházejí ze strategických plánů a specifikují prostředky k jejich dosažení. –K–Konkretizují cíle v kratším časovém horizontu. operativní plány –j–jsou běžné plány, které reagují na okamžité situace, –j–jsou detailnější než taktické plány, zabezpečují běžnou činnost podniku. –N–Např. plán výroby, plán odbytu.

10 z hlediska dynamiky stabilní plány –j–jsou neměnné, nezohledňují případné změny v závislosti na nastalých situacích. pružné plány –p–přizpůsobují se změnám podmínek, např. na trhu, ve firmě. z hlediska důležitosti soustavy plánů v tržní ekonomice marketingové plány plány výzkumu, rozvoje, vývoje plány finanční plány prodeje, výroby, zásobování

11 Kontrolní otázky: 1.Co je podstatou plánování? 2.Vysvětlete podstatu následujících pojmů: 1.Plán, 2.Vize, 3.Prognóza 3.Jaké typy plánů rozeznáváme?

12 Použitá litaratura ZLÁMAL, Jaroslav, Petr BAČÍK a Jana BELLOVÁ. Management: základy managementu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 104 s. ISBN 978-80-7402-083-4. KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN 978-80-7373-061-1.


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast:Ekonomické vzdělávání Tematická oblast:Management a řízení hotelu Název vyučovací oblasti:Plánování jako managerská funkce Ročník / obor."

Podobné prezentace


Reklamy Google