Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01A_30_Salinger_Kdo_chytá_v_žitě TEMA:Světová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01A_30_Salinger_Kdo_chytá_v_žitě TEMA:Světová."— Transkript prezentace:

1 ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01A_30_Salinger_Kdo_chytá_v_žitě TEMA:Světová literatura 20. století ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM TVORBY:22.08.2013

2 Tento materiál byl vytvořen pro výuku v předmětu český jazyk a literatura v šestém ročníku šestiletého studia, a to jako část jedné vyučovací hodiny v rozsahu cca 40 minut. Materiál slouží k procvičování čtenářské gramotnosti, je zaměřen na kontrolu porozumění textu a vyhledávání informací v úryvcích z díla Kdo chytá v žitě, jehož autorem je Jerome David Salinger. Cílem prezentace je po úvodním krátkém představení autora a zvoleného literárního díla naučit žáky pracovat s textem, vyhledávat v něm na základě kladených otázek určité informace, porozumět mu a přemýšlet o jeho obsahu. Dále je prezentace využita také pro otázky týkající se jazykové výstavby textu. Metodické pokyny: Žáci postupují podle pokynů uvedených v prezentaci. Řešení úloh zapisují na tabuli elektronickým perem, správné řešení či srovnání obsahuje prezentace v závěru. Texty i otázky k nim je možno vytisknout a dát žákům k dispozici do dvojice či do skupiny apod. Materiál je určen k interaktivní výuce.

3 Rozvoj čtenářské gramotnosti

4  Americký spisovatel (*1919 / + 2010)  Napsal povídky a několik románů, ale pro velký zájem veřejnosti omezoval psaní a od roku 1965 nevydal žádné nové dílo  Jeho otec byl polsko-židovského původu, matka původu skotsko-irského  Otec by si byl přál, aby ho syn následoval v rodinné firmě, proto ho poslal na studia k příbuzným do Vídně. Syn se ale zajímal více o divadlo, psaní a literaturu, a to již za svých dalších studií v USA.  Vliv na jeho život měla i aktivní účast v druhé světové válce, kterou prožil na frontě ve Francii, kde prý potkal mj. Hemingwaye, jenž ho označil za „ďábelský talent“. 1

5  Nejznámější román J. D. Salingera  Název se váže k jedné básni skotského lyrika Roberta Burnse, jejíž refrén si hlavní hrdina trochu obměnil.  Hlavní hrdina je sedmnáctiletý Holden Coulfield, který vypravuje v sanatoriu o událostech, jež se staly před rokem před Vánocemi.  Děj románu vypráví o událostech tří dnů - o útěku před školou a chováním spolužáků, dále o strachu před rodiči a o hledání někoho blízkého, a to vše v oblasti Manhattanu v New Yorku. Dvě místa, kde se odehrává děj románu 2 3

6 1. Stručně převyprávějte obsah následujícího úryvku z románu. Co je jeho podstatou? 2. Kolik postav v něm nejdeme? Jak se jmenují? Jaký je mezi nimi asi vztah? 3. Jaké povolání je zřejmě v prostředí, ve kterém postavy žijí, běžné? Kdo ho vykonává? 4. Co je podle textu pro jednu z postav typickým znakem pro povolání advokáta? Co byste ještě vy doplnili na místo …? 5. Co by chtěla tato postava dělat? Jak sama tato postava ono „povolání“ označuje? 6. Určitě jste si všimli jazyka, jakým je román vypravován. Co je pro něj typické? 7. Kdo je vypravěčem děje? Jak se tato forma nazývá? Řešení viz Jerome David Salinger Kdo chytá v žitě – odpovědi I.Jerome David Salinger Kdo chytá v žitě – odpovědi I.

7 „Jmenuj mi něco, čím by ses chtěl stát. Jako třeba vědcem. Nebo advokátem nebo něčím.“ (…) „Bejt advokát, to je třebas i prima, ale mně to nic neříká,“ povídám. „Víš ono to může být i prima, když se třeba od rána do večera snažíš zachraňovat nevinnejm lidem život a tak podobně, ale když jsi advokát, tak tyhle věci neděláš. Děláš jedině to, že vyděláváš hromadu prachů a hraješ golf a bridž a kupuješ si vozy a ….“ „Tatínek tě zabije. On tě zabije,“ povídá. Ale já stejně neposlouchal. Myslel jsem na něco jinýho. Na něco naprosto šílenýho. „Víš, čím bych se chtěl stát?“ povídám. „Hergot, víš čím (…)? Znáš tu písničku,Když někoho chytí někdo, jak jde žitem kdes?′ No a tím bych -“ „Ale to je,Když někoho potká někdo, jak jde žitem kdes′,“ odpověděla Phoebulka. (…) „Já myslel, že to je,Když někoho chytí někdo, jak jde žitem kdes′,“ povídám. „Zkrátka a dobře, já si v jednom kuse představuju, jak si spousta malejch dětí na něco hraje v takovým velikánským žitným poli. … A já stojím na okraji nějakýho šílenýho útesu. Mám na starosti to, že musím chytnout každýho, kdo y z toho útesu moh spadnout – já jen jako, že když utíká a nekouká kam, musím se já odněkud vynořit a chytit ho. A to bych dělal pořád. … Já vím, že je to šílenství.“

8 1. Kde se odehrává děj v tomto úryvku? 2. Jak se jmenuje ženská postava v úryvku? V jakém vztahu je k vypravěči? 3. Jak Holden hodnotí okolní postavy? Co kritizuje především? Souhlasíte s jeho názorem? Zažili jste podobnou situaci? 4. V jakém vztahu k prostředí a hovoru je jazyk, který Holden používá? 5. Mezi nespisovnými slovy jsou tentokráte i vulgarismy. Která slova či slovní spojení to jsou? Užíváte je i vy? 6. Která slova v textu považujete již za zastaralá? (Román byl vydán v padesátých letech.) 7. Která slova nebo obraty považujete za projev nadsázky? 8. Kterým slovům nerozumíte? Vysvětlete, co znamená např. „blazeovaně“. 9. Najděte v textu slovo zdrobnělé. Řešení viz Jerome David Salinger Kdo chytá v žitě – odpovědi II.Jerome David Salinger Kdo chytá v žitě – odpovědi II.

9 Po prvním jednání jsme šli se všema ostatníma kreténama ven na cigaretu. To vám byla ohromná sranda. Za celej život jste neviděli tolik tajtrlíků, každej hulil jak zjednanej a mluvil o představení tak, aby to každej slyšel a hned poznal, jak je inteligentní. Vedle nás stál jeden filmovej herec – pěknej trouba – a kouřil cigaretu. Já nevím, jak se jmenuje, ale hraje vždycky ve válečnejch filmech toho chlápka, co se posere strachem, když má vylízt ze zákopu. Byl tam s jednou fantastickou blondýnkou a oba dva se snažili tvářit hrozně blazeovaně, jako by si nebyli vůbec vědomi, že se na ně lidi koukají. Skromňoučkej jak fialinka. Měl jsem z toho ohromnou jundu. Sallyna, až na to, že básnila o Luntovejch, moc nemluvila, poněvadž měla strašně práce, jak musela jezdit očima na všechny strany a bejt roztomilá. Načež z ničeho nic uviděla na druhý straně vestibulu jednoho známýho kreténa. (…) Měli jste vidět, jak si to „ahoj“ řekli! Byli byste si mysleli, že se neviděli nejmíň dvacet let! Byli byste si řekli, že je v dětství koupali v jedný vaničce nebo co. (…) A legrace na tom byla, že se pravděpodobně setkali všeho všudy jen jednou, na nějakým mejdanu tajtrlíků. Když už byli celí poslintaný blahem, tak nás Sallyna konečně představila.

10 1. Rozhovor o vysněném povolání 2. Dvě postavy – vypravěč a Phoebulka, kladný / přátelský vztah, možná sourozenci („tatínek tě zabije“) 3. Vědec, advokát – zde tatínek 4. Hromada peněz, golf, bridž, drahá auta 5. Ochránce dětí 6. Nespisovný jazyk v rovině slovní zásoby a morfologie, tj. tvarů slov, a to nejen v přímé řeči 7. Vypravěčem je jedna z postav. Zřejmě mužského rodu, mladší, asi chlapec, ale starší než dívka. Otázky viz: Jerome David Salinger Kdo chytá v žitě – otázky k textu I.Jerome David Salinger Kdo chytá v žitě – otázky k textu I.

11 1. V divadle ve vestibulu v přestávce mezi jednáními - „intelektutální“ společnost 2. Sallyna – tento vztah není tak citlivý (není zde zdrobnělina jména), přítelkyně 3. Hodnotí je velmi negativně – kritizuje přetvářku a falešnou „intelektuálnost“ hovorů, povrchnost atd. 4. -- 5. Jazyk je v kontrastu – mohl by to být projev chuti provokovat, projev pohrdání a hledání něčeho pravého bez přetvářky, jinde je to charakterizační prvek atd. 6. Např. kretén 7. Např. junda 8. Např. fantastická blondýna – za celej život jste neviděli tolik tajtrlíků – strašně práce – poslintaný blahem atd. 9. Blazeovaně – znuděně, netečně 10. Např. skromňoučkej, fialinka – zde přirovnání jako projev ironie, vanička Otázky viz: Jerome David Salinger Kdo chytá v žitě – otázky k textu II.Jerome David Salinger Kdo chytá v žitě – otázky k textu II.

12 SALINGER, Jerome David. Kdo chytá v žitě, Praha: Volvox globator, 2000, ISBN 80-7207-369-9 Kliparty na snímku 3 - viz galerie Klipart [cit.22.08.2013]. Dostupné pod licencí Microsoft Office 2010:.http://office.microsoft.com/cs-cz/images/ Obr. 1 – podpis autora - wikipedia [online]. [cit. 22.08.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Jd_salinger_signature. png/220px-Jd_salinger_signature.png http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/15/Jd_salinger_signature. png/220px-Jd_salinger_signature.png Obr. 2 – přírodovědecké muzeum, kde se odehrály některé pasáže románu - wikipedia [online]. [cit. 22.08.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/AMNH- exterior.jpg/220px-AMNH-exterior.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d5/AMNH- exterior.jpg/220px-AMNH-exterior.jpg Obr. 3 – rybník v Central parku (dtto) - wikipedia [online]. [cit.22.08.2013]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Central_park_newyork.jpeg/220px-Central_park_newyork.jpeg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1a/Central_park_newyork.jpeg/220px-Central_park_newyork.jpeg Archiv autora


Stáhnout ppt "ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR:PhDr. Eva Fučilová NÁZEV:VY_12_INOVACE_01A_30_Salinger_Kdo_chytá_v_žitě TEMA:Světová."

Podobné prezentace


Reklamy Google