Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodické okénko přijímací řízení, odvolací řízení, testování žáků… Metodické okénko přijímací řízení, odvolací řízení, testování žáků… Porada ředitelů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodické okénko přijímací řízení, odvolací řízení, testování žáků… Metodické okénko přijímací řízení, odvolací řízení, testování žáků… Porada ředitelů."— Transkript prezentace:

1 Metodické okénko přijímací řízení, odvolací řízení, testování žáků… Metodické okénko přijímací řízení, odvolací řízení, testování žáků… Porada ředitelů škol a ŠZ Liberec 21. 10. 2011 Ing. Eva Kotková

2 ODVOLACÍ ŘÍZENÍ…  1. kolo PŘ10 škol  2. kolo PŘ2 školy  Odvolání celkem v rámci PŘ 194

3 ODVOLACÍ ŘÍZENÍ - CHYBY…  Identifikace uchazeče – jméno, příjmení datum narození, adresa trvalého bydliště  Zahájení řízení – PŘ je řízení o žádosti, NEZAHAJOVAT!!!  Odůvodnění R – nedostatečně odůvodněné R je důvodem ke zrušení R pro jeho nepřezkoumatelnost  Jméno a adresa odvolatele – kontrola adres zákonných zástupců  Číslo jednací a spisový znak  Nabytí právní moci – právní moci nabývá R, které bylo oznámeno a proti kterému nelze podat odvolání

4 ODVOLACÍ ŘÍZENÍ - CHYBY…  Ukončení řízení – rozhodnutím, ne dopisem  Pracovní skupina ke správnímu řádu KÚ LK  Metodická stanoviska  Web MV  Seminář ke správnímu řádu  1. 11. 2011 OD 8:00 V MULTIMEDIÁLU  Přihlášky do 27. 10. 2011 na eva.martinkova@kraj-lbc.czeva.martinkova@kraj-lbc.cz

5 PŘ - PRÁVNÍ PŘEDPISY…  Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon),  73/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011  Vyhláška č. 671/2004 Sb. (o organizaci přijímacího řízení)  394/2008 Sb., s účinností od 30. 10. 2008  Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád)  227/2009 Sb., s účinností od 1. 7. 2010  s účinností od 1. 1. 2006  právní výklad MŠMT ze dne 27. 2. 2009  doporučení LK k postupu při rozhodování ředitele školy

6 ZMĚNY V SYSTÉMU PŘ…  novela školského zákona ?  zveřejňování rozhodnutí o přijatých a nepřijatých uchazečích  prodlouží se doba pro podání odvolání na 5 pracovních dnů  zápisový lístek bude platný pouze pro obory vzdělání SŠ v denní formě bez nástaveb a ostatních forem  doba odevzdání ZL se prodlouží na 10 dnů  ZL se bude moci uplatnit jen jednou  § 183 odst. 2 upravuje náležitosti rozhodnutí (zejména poučení o nakládání se ZL)  zveřejněný seznam uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení po dobu 15 dnů, s poučením o odvolání = oznámení rozhodnutí

7 ZMĚNY V SYSTÉMU PŘ…  takto oznámená rozhodnutí se budou téhož dne zasílat účastníkům „na vědomí“ (ne do vlastních rukou)  ředitel SŠ bude muset v poučení rozhodnutí uvést datum zveřejnění a den, do kterého je možné podat odvolání  zákon ukládá řediteli SŠ, že vyhoví odvolání uchazečů, kteří splnili podmínky PŘ, ale z důvodu velkého zájmu nebyli přijati z kapacitních důvodů, ale nyní je lze přijmout po uplynutí lhůty pro odevzdání ZL.

8 CO NÁS ČEKÁ do konce roku 2011…  vyhlášení kritérií pro obory vzdělání s talentovou zkouškou  kritéria, předpokládaný počet přijímaných uchazečů, termín konání TZ  do 30. října 2011  SUPŠ a sportovní gymnázia  do 30. listopadu 2011  podává uchazeč/zákonný zástupce přihlášky řediteli příslušné SŠ  3 přihlášky  obdrží uchazeč zápisový lístek (jeden)

9 INFORMACE O PŘ…  Atlas školství  Změny v oborech vzdělání  RK 12. 7. 2011 schválila změny zápisu oborů vzdělání  Oprava elektronické verze  Kontaktní osoby:  Marie Köhlerová tel.: 950 132 447 mail: marie.kohlerova@lb.mpsv.czmarie.kohlerova@lb.mpsv.cz  Mgr. Eva Friedrichová tel.: 950 132 447 mail: eva.friedrichova@lb.mpsv.czeva.friedrichova@lb.mpsv.cz  Přehled oborů středních a vyšších odborných škol pro šk. rok 2012/2013 v LK  OŠMTS – Mgr. Zuzana Vereščáková, Leoš Křeček

10 INFORMACE O PŘ…  doporučujeme sledovat:  www. edulk.cz www. edulk.cz  weby středních škol  www.msmt.cz www.msmt.cz  metodické materiály  stručný průvodce PŘ – text  komiks  metodická pomoc při PŘ  náležitosti odvolání  dny otevřených dveří na SŠ - souhrn

11 NOVINKA…  formuláře přihlášek ke vzdělávání prošly úpravami  nové formuláře přihlášek jsou platné již pro přijímací řízení pro školní rok 2012/2013  starší tiskopisy lze použít do vyčerpání zásob  http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/Ent ryId/503/Nove-formulare-prihlasek-ke-vzdelavani.aspx http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/Ent ryId/503/Nove-formulare-prihlasek-ke-vzdelavani.aspx  http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

12 NOVINKA…

13 TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ…  13 škol zřizovaných LK – gymnázia  obory vzdělání: 4G, 6G a 8G Předškolní a mimoškolní pedagogika  SCIO Testy  rozšíření testování na všechny obory vzdělání s MZ  Cermat, Kalibro, Scio…

14 Děkuji za pozornost kontakt: eva.kotkova@kraj-lbc.cz 485 226 231


Stáhnout ppt "Metodické okénko přijímací řízení, odvolací řízení, testování žáků… Metodické okénko přijímací řízení, odvolací řízení, testování žáků… Porada ředitelů."

Podobné prezentace


Reklamy Google