Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domněnka Pavla Pěnkavy Na počátku:  jak se identifikovat  jak se sdružovat  jak na sobě pracovat  jak se posilovat  jak se chránit  jak se prezentovat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domněnka Pavla Pěnkavy Na počátku:  jak se identifikovat  jak se sdružovat  jak na sobě pracovat  jak se posilovat  jak se chránit  jak se prezentovat."— Transkript prezentace:

1

2 Domněnka Pavla Pěnkavy Na počátku:  jak se identifikovat  jak se sdružovat  jak na sobě pracovat  jak se posilovat  jak se chránit  jak se prezentovat  atd.

3  rok 1919 vzniká myšlenka, v roce 1922 se ustanovuje výbor  sociální pracovnice z povolání prvních 28 absolventek Vyšší školy sociální péče v Praze  udržovat mezi sebou pravidelné kontakty

4  Absolventky od samého počátku narážely na předsudky v chápání sociální práce.  Není to nápadně podobné i v roce …

5  Organizace sociálních pracovnic od roku 1929 vydávala odborné publikace  pořádala semináře, kurzy a studijní cesty  v roce 1934 vyšel tiskem první časopis Sociální pracovnice s nákladem 900 výtisků.

6  Členství: organizace zavedla evidenci členů a zaměřila se na poptávku po pracovních místech sociálních pracovnic.  Spolupráce: z roku 1925 je zaznamenán písemný styk se spolky sociálních pracovnic v Paříži a New Yorku.  Vzdělávání: rozvoj uplatnění sociálních pracovnic zvýšil i jejich zájem o prohlubování teoretických znalostí.  Ovlivňování příslušné legislativy: v roce 1937 dostala OSP první příležitost připomínkovat připravované zákony a novely.

7  V roce 1922 byla ustanovena Organizace absolventek Vyšší školy sociální péče v Praze.  V roce 1929 byl název Organizace absolventek VŠSP změněn na Organizaci sociálních pracovnic.  Po nacistické okupaci roku 1939 Organizace sociálních pracovnic pořádala akce na podporu svých členek, které musely opustit zaměstnání a věnovala se pomoci přistěhovalcům.  Po únoru 1948 byla zastavena činnost OSP, zastaveno vydávání časopisu Sociální pracovnice, majetek OSP byl převeden do majetku ROH.  Roku 1968 byl rozhodnutím Ministerstva vnitra schválen vznik Společnosti sociálních pracovníků a byly založeny 4 sekce.  Od roku 1990 je obnovená Společnost sociálních pracovníků ČR, která sdružuje sociální pracovníky ze všech oblastí sociální práce na základě dobrovolnosti.

8 Společnost sociálních pracovníků ČR  sdružuje sociální pracovníky ze všech oblastí sociální práce na základě dobrovolnosti  napomáhá k rozvoji sociální práce a uznání profese sociálního pracovníka  odborně se vyjadřuje k aktuálnímu dění souvisejícímu se sociální prací a s odborníky, které ji vykonávají  zajišťuje v rámci programu celoživotního vzdělávání kurzy, odborné konference a pracovní dny  je aktivní v tuzemské i mezinárodní spolupráci

9 Je autorem Etického kodexu, který je nedílnou součástí výkonu činností sociálních pracovníků v České republice Etický kodex byl schválen plénem Společnosti sociálních pracovníků 19. 5. 2006 a nabývá účinnosti od 20. 5. 2006.

10  IFSW (International Federation of Social Workers / Mezinárodní federace sociálních pracovníků) organizace zasazující se o sociální spravedlnost, lidská práva a společenský rozvoj prostřednictvím rozvoje sociální práce, příkladů dobré praxe a mezinárodní spolupráce mezi sociálními pracovníky a jejich profesními společnostmi.  Sídlo IFSW je ve švýcarském Bernu.

11  Rada pro rozvoj sociální práce si klade za cíl rozvíjet odbornou úroveň, kvalitu a společenskou prestiž profese a oboru sociální práce prostřednictvím spolupráce, výměny zkušeností a příkladů dobré praxe mezi vzdělavateli v sociální práci, profesními organizacemi sociálních pracovníků a jejich zaměstnavateli.

12  Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR  Asociace vzdělavatelů ČR  Časopis Sociální práce/Sociálna práca  Časopis Listy sociální práce  Mezinárodní federace sociálních pracovníků – IFSW  Ministerstvo práce a sociálních věcí  Rada pro rozvoj sociální práce  Svaz měst a obcí

13 Podporuje jednotu sociálních pracovníků s respektem na specializace, napříč rezorty kde se sociální práce v současné době vykonává a specifičnost konkrétních činností.

14  Společně s Profesní komorou sociálních pracovníků, o.s. a Profesním svazem sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR podporuje vznik profesního zákona a zákonné ustanovení profesní komory sociálních pracovníků.  Aktivně se za podpory svých členů podílí na přípravách profesního zákona a ustanovení profesní komory sociálních pracovníků.

15  Zastává názor, že vznik diskutované legislativní úpravy je jednou z nezbytných podmínek pro další rozvoj sociální práce a profese sociálních pracovníků v České republice.

16  Historické počátky sociální práce vycházely z činnosti filantropických a charitativních organizací a nadšených jedinců.  V současné době se jedná o vysoce kvalifikovaný společenskovědní obor, který vykonávají profesionální odborníci.

17  SSP ČR vnímá vznik profesní komory jako naplnění potřeb sociálních pracovníků od jejich vzniku až do současnosti.  Dále jako instituci jejich odborného a profesního statutu, zázemí pro jejich činnosti, garanta kvality a dalšího rozvoje sociální práce v České republice.

18  Je přesvědčena, že v případě vzniku profesní komory sociálních pracovníků, bude i nadále společně s dalšími profesními organizacemi spolupracovat na rozvoji sociální práce v České republice a podpoře sociálních pracovníků.

19


Stáhnout ppt "Domněnka Pavla Pěnkavy Na počátku:  jak se identifikovat  jak se sdružovat  jak na sobě pracovat  jak se posilovat  jak se chránit  jak se prezentovat."

Podobné prezentace


Reklamy Google