Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Redoxní reakce Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Redoxní reakce Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Redoxní reakce Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Podobné, ale zároveň odlišné reakce Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou Reakce sulfidu železnatého s kyselinou chlorovodíkovou Produktem reakce je vodík a chlorid zinečnatý. Produktem reakce je sulfan a chlorid železnatý. Úkol 1: Napiš a uprav rovnice uvedených reakcí:

3 Kontrola úkolu 1 Zn + 2HCl → H 2 + ZnCl 2 FeS + 2HCl → H 2 S + FeCl 2

4 Oxidační číslo 1. Hodnotu oxidačního čísla zapisujeme vpravo nahoře (N -III, N o, N V ). 2. Kladná hodnota oxidačního čísla se pohybuje v rozmezí I až VIII. 3. U nesloučených prvků je oxidační číslo vždy rovno Součet oxidačních čísel ve sloučenině je vždy roven U prvků v hlavních podskupinách je maximální oxidační číslo rovno číslu skupiny. 6. V názvech sloučenin se kladné oxidační číslo významného prvku řídí koncovkou (např. v oxidu železitém je Fe III ). 7. Alkalické kovy (I.A) mají oxidační číslo vždy I, kovy alkalických zemin (II.A) vždy II. 8. Vodík má ve sloučeninách běžně oxidační číslo I (H I ). 9. Kyslík má ve sloučeninách běžně oxidační číslo -II (O -II ).

5 Úkol 2: Oxidační čísla Ke všem prvkům v rovnicích úkolu 1 doplň oxidační čísla: Zn + 2HCl → H 2 + ZnCl 2 FeS + 2HCl → H 2 S + FeCl 2

6 Kontrola úkolu 2 Zn 0 + 2H I Cl -I → H Zn II Cl 2 -I Fe II S -II + 2H I Cl -I → H 2 I S -II + Fe II Cl 2 -I Úkol 3: a) Podtrhni rovnici, ve které se mění oxidační čísla reaktantů: b) Uveď, které prvky mění oxidační číslo:

7 Kontrola úkolu 3 a) Zn 0 + 2H I Cl -I → H Zn II Cl 2 -I Fe II S -II + 2H I Cl -I → H 2 I S -II + Fe II Cl 2 -I b) Zn, H

8 Redoxní (oxidačně-redukční) reakce Redoxní reakce je chemická reakce, při níž se mění oxidační čísla reaktantů. Úkol 4: Doplň v zápisech oxidační čísla u obou prvků a napiš, který z prvků zvyšuje a který snižuje oxidační číslo: Zn → Zn H → H

9 Kontrola úkolu 4 Zn 0 → Zn II zvyšuje oxidační číslo H I → H 0 snižuje oxidační číslo

10 Oxidace a redukce Redoxní reakce se skládají ze dvou poloreakcí - oxidace a redukce. Při oxidaci se oxidační číslo zvyšuje, při redukci se snižuje. Při redoxních reakcích probíhají oxidace i redukce vždy současně. Úkol 5: Uveď v poloreakcích počet přijatých či odevzdaných elektronů a správně doplň chybějící slova do vět: 30 p + 30 e - 30 p + 1 p + 28 e - Zn 0 → Zn II 1 e - H I → H 0 Atom, který se oxiduje, ……. oxidační číslo a ……… elektrony. Atom, který se redukuje, ……. oxidační číslo a ……. elektrony.

11 Kontrola úkolu 5 Zn 0 – 2e - → Zn II H I + e - → H 0 Atom, který se oxiduje, zvyšuje oxidační číslo a odevzdává elektrony. Atom, který se redukuje, snižuje oxidační číslo a přijímá elektrony.

12 Příklady redoxních reakcí Úkol 6: Doplň větu: K nejznámějším redoxním reakcím patří …… (obr. 1) a …… (obr. 2). 12

13 Kontrola úkolu 6 K nejznámějším redoxním reakcím patří hoření a koroze.

14 Úkol 7: Hoření uhlí Hoření uhlí lze vyjádřit jednoduchou chemickou rovnicí: C + O 2 → CO 2 a) Napiš oxidační čísla u reaktantů a produktů: b) Doplň oxidační čísla v poloreakcích: C → C O → O c) Uveď, který prvek se oxiduje a který redukuje:

15 Kontrola úkolu 7 C 0 + O 2 0 → C IV O 2 -II C 0 → C IV uhlík se oxiduje O 0 → O -II kyslík se redukuje

16 Postup vyčíslování redoxních rovnic HNO 3 + I 2 → HIO 3 + NO + H 2 O 1. Napíšeme oxidační čísla u reaktantů a produktů: H I N V O 3 -II + I 2 0 → H I I V O 3 -II + N II O -II + H 2 I O -II 2. Zjistíme, který prvek se oxiduje, který redukuje, zapíšeme rozdíly oxidačních čísel a výsledek prohodíme: I 2 0 → I V jód se oxiduje, rozdíl 5 3 N V → N II dusík se redukuje, rozdíl Zapíšeme tato čísla do rovnice ke sloučeninám jódu a dusíku (pozor: před I 2 napíšeme 1,5), další prvky upravíme zpaměti: 5HNO 3 + 1,5I 2 → 3HIO 3 + 5NO + H 2 O / · 2 Protože stechiometrické koeficienty nemohou být desetinná čísla, vynásobíme rovnici dvěma: 10HNO 3 + 3I 2 → 6HIO NO + 2H 2 O

17 Úkol 8: Úprava redoxní reakce Al 2 O 3 + C → Al + CO a) Napiš oxidační čísla ke všem prvkům. b) Podle snímku 16 napiš, který prvek se oxiduje a který redukuje. c) Vyčísli rovnici.

18 Kontrola úkolu 8 a) Al 2 III O 3 -II + C 0 → Al 0 + C II O -II b) Al III → Al 0 redukce 3 2 C 0 → C II oxidace 2 3 c) Al 2 O 3 + 3C → 2Al + 3CO

19 Úkol 9: Příklady k procvičení b) Zapiš oxidační čísla nesloučených prvků i sloučenin: P 2 O 5, Hg, Ca(OH) 2, 5P 4, H 2 SO 4 c) U reakce: PbS + H 2 O 2 -I → PbSO 4 + H 2 O napiš oxidační čísla ke všem prvkům napiš, který prvek se oxiduje a který redukuje vyčísli rovnici (nepovinné) Reakce železa s dusičnanem měďnatým Po 1 minutěPo 2 hodinách Fe + CuSO 4 → Cu + FeSO 4 a) Napiš k atomům Fe a Cu v rovnici oxidační čísla a uveď, který prvek se oxiduje a který redukuje:

20 Kontrola úkolu 9 a) Fe 0 + Cu II S VI O 4 -II → Cu 0 + Fe II S VI O 4 -II Fe 0 → Fe II oxidace Cu II → Cu 0 redukce b) P 2 V O 5 -II, Hg 0, Ca(O -II H I ) 2, 5P 4 0, H 2 I S VI O 4 -II c) Pb II S -II + H 2 I O 2 -I → Pb II S VI O 4 -II + H 2 I O -II S -II → S VI oxidace 8 krátíme 4 1 O 2 -I → O -II redukce 2 krátíme 1 4 PbS + 4H 2 O 2 → PbSO 4 + 4H 2 O

21 Veškeré obrázky a videoklipy použité v prezentaci pocházejí z wikimedia commons nebo z vlastních zdrojů. Obrázek 1: Large bonfire.jpg [online] [cit ]. Dostupný z WWW:. Obrázek 2: Rust JPG [online] [cit ]. Dostupný z WWW:. Mgr. Vlastimil Vaněk, autor


Stáhnout ppt "Redoxní reakce Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google