Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_16_.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_16_."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_16_ kyslíkaté kyseliny fosforu Autor Pavla Kodríková Tematický okruh p - prvky Ročník 2. ročník, sexta Datum tvorby 15. listopadu 2012 AnotacePráce slouží k popisu a odvození kyslíkatých kyselin fosforu Metodický pokynPrezentace je určena jako výklad do hodiny i jako materiál k samostudiu Možnosti využití: promítání, práce s interaktivní tabulí, práce jednotlivců nebo dvojic u PC, samostudium Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

2 Metodický pokyn Prezentaci lze použít při výkladu frontálním, práci ve dvojicích či skupinách i samostudiu s důrazem na odvozování reaktivity prvku a sloučenin žáky. Snahou je nepředkládat hotová fakta a řešení, ale vést žáky k maximální spolupráci při výuce a aktivnímu přístupu. Při frontální práci s celou třídou na interaktivní tabuli lze vepisovat do prezentace v programu ActivbStudio nebo ActivInspire, a to přetažením anotace přes plochu. Pro kontrolu je vždy zařazen jako následující správně vyplněný slide. Práci je možno přizpůsobit schopnostem žáků ve třídě a využít nápovědy, která upozorňuje na zákonitosti chemických dějů a principy odvozování reakcí. Při práci ve dvojicích nebo skupinách může učitel vést hodinu tak, aby zadával jednotlivé části prezentace k řešení a podle schopností členů skupiny či dvojic doporučil či vynechal nápovědu. Takto mohou žáci pracovat u svých PC nebo podle prezentace puštěné pro celou třídu. Pokaždé je k dispozici kontrola práce na slidech s uvedeným řešením. Prezentaci lze použít k samostudiu nebo přípravě na výuku – obsahuje návody k řešení. Prezentaci lze použít k prověřování učiva – učitel použije nevyplněné slidy. Podle prezentace lze vytvořit pracovní listy – k vytištění jsou nevyplněné slidy. Nápověda se zobrazí kliknutím na tlačítko nápověda, poznámky vedoucí k řešení se zobrazují postupně, klikem myší se lze vrátit kdykoliv zpět.

3 Kyslíkaté kyseliny fosforu Odvoďte sytnost kyseliny. a)……………. H 3 PO 2

4 Kyslíkaté kyseliny fosforu Disociují ty atomy vodíků, které jsou v molekule vázány polární vazbou na kyslík. Atomy vodíku vázané na fosfor nepolární vazbou nemají schopnost se odštěpit. a)……………. H 3 PO 2 Vznik anionu H 2 PO 2 -

5 Kyslíkaté kyseliny fosforu jednosytná bílá krystalická látka teplem se rozkládá vznik: PH 3 + I 2 + H 2 O dobře rozpustná ve vodě Soli - ………………….., např. fosfornan sodný ………(vzorce) Mají silné ……………(jaké redoxní) vlastnosti a) Fosforná H 3 PO 2

6 Kyslíkaté kyseliny fosforu a) Fosforná H 3 PO 2 jednosytná bílá krystalická látka teplem se rozkládá vznik: PH 3 + I 2 + H 2 O dobře rozpustná ve vodě Soli – H 2 PO 2 -, např. fosfornan sodný NaH 2 PO 2 Mají silné redukční vlastnosti

7 b) Kyselina fosforitá………………...........................sytná - odvoďte ze struktury bezbarvá rozpustná krystalická látka teplem se rozkládá …………………………………uveďte rovnici (disproporcionace) Nápověda 1

8 b) Kyselina fosforitá H 3 PO 3 dvojsytná bezbarvá rozpustná krystalická látka teplem se rozkládá 4 H 3 PO 3 → PH 3 + 3 H 3 PO 4 (disproporcionace)

9 ……sytná - odvoďte ze struktury Vznik:…………………………… ( rovnice – z oxidu) ………řady solí:uveďte kolik, s jakým anionem c) k. trihydrogenfosforečná H 3 PO 4 Nápověda 2

10 trojsytná Vznik:P 4 O 10 + 6 H 2 O→4 H 3 PO 4 (HPO 3 ) n + n H 2 O→ n H 3 PO 4 3 řady solí: c) k. trihydrogenfosforečná H 3 PO 4

11 Pojmenujte aniony vzniklé odštěpením kationů vodíku:

12 Dihydrogenfosforečnanový a. hydrogenfosforečnanový a. fosforečnanový a.

13 bezbarvá krystalická látka, rozpustná ve vodě (85% roztok) vrstevnatá struktura středně silná většina kovů se v ní pasivuje – na povrchu kovů vznikají nerozpustné fosforečnany použití: 1) fosfatace - povrchová úprava kovů 2) okyselení nápojů – hořká chuť (nápoje) Vlastnosti kyseliny trihydrogenfosforečné

14 polykyseliny vznikají z H 3 PO 4 kondenzací (odštěpení vody) (HPO 3 ) n – polykondenzací př. H 4 P 2 O 7 pojmenujte, odvoďte rovnici ze schématu polykyseliny + → H 2 O + …………… Nápověda 3

15 HOH

16 polykyseliny vznikají z H 3 PO 4 kondenzací ( odštěpení vody) (HPO 3 ) n – polykondenzací př. H 4 P 2 O 7 k. tetrahydrogendifosforečná 2 H 3 PO 4 → H 2 O + H 4 P 2 O 7 polykyseliny + → H 2 O +

17 Polymerní, sklovitá, rozpustná ve vodě ……………………………………doplňte rovnici d) k. polyfosforečná (HPO 3 ) n Nápověda 4

18 d) k. polyfosforečná (HPO 3 ) n Polymerní, sklovitá, rozpustná ve vodě (HPO 3 ) n + n H 2 O → n H 3 PO 4

19 Nápověda 1 zpět 4 H 3 PO 3 → PH 3 + 3 H 3 PO 4 Fosfor je ve sloučenině v ox. čísle III, může ho zvýšit Nejvyšší ox. číslo je V Vznikne kyselina trihydrogenfosforečná Došlo k oxidaci, musí proběhnout redukce Redukce probíhá opět na P III, redukuje se na -III P -III je obsažen ve fosfanu PH 3 Reakce je disproporcionační, koeficienty píšeme vpravo, pak dopočítáme

20 Nápověda 2 zpět P 4 O 10 + 6 H 2 O→4 H 3 PO 4 (HPO 3 ) n + n H 2 O→ n H 3 PO 4 Kyselina fosforečná – tedy příprava z oxidu fosforečného oxid fosforečný tvoří dimér Dimér = 2x oxid fosforečný = P 4 O 10 Kyselinotvorný oxid poskytuje reakcí s vodou kyselinu Prohlédněte si v prezentaci kyselinu polyfosforečnou Vzniká z kyseliny trihydrogenfosforečné kondenzací – spojením molekul odštěpením vody Přidáním vody vznikne opět kyselina trihydrogenfosforečná

21 Nápověda 3 zpět 2 H 3 PO 4 → H 2 O + H 4 P 2 O 7 + → H 2 O + 2x H 3 PO 4 - H 2 O H 4 P 2 O 7

22 Nápověda 4 zpět (HPO 3 ) n + n H 2 O → n H 3 PO 4 HOH Molekulu vody vložíme tolikrát, kolikrát se opakuje v řetězci úsek v závorce

23 Zdroje: NEUROTIKER. sk.wikipedia.org [online]. [cit. 15.11.2012]. Dostupný na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Phosphins%C3%A4ure_-_Hypophosphorous_acid.svg http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Phosphins%C3%A4ure_-_Hypophosphorous_acid.svg NEUROTIKER. sk.wikipedia.org [online]. [cit. 15.11.2012]. Dostupný na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Phosphons%C3%A4ure_-_Phosphorous_acid.svg http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Phosphons%C3%A4ure_-_Phosphorous_acid.svg AUTOR NEUVEDEN. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 15.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phosphonic-acid-3D-balls.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phosphonic-acid-3D-balls.png NEUROTIKER. sk.wikipedia.org [online]. [cit. 15.11.2012]. Dostupný na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Phosphors%C3%A4ure_-_Phosphoric_acid.svg http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Phosphors%C3%A4ure_-_Phosphoric_acid.svg MILLS, Benjamin. cs.wikipedia.org [online]. [cit. 15.11.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phosphoric-acid-3D-vdW.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Phosphoric-acid-3D-vdW.png NEUROTIKER; AUSHULZ. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 15.11.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polyphosphoric_acid.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polyphosphoric_acid.svg NEUROTIKER. commons.wikimedia.org [online]. [cit. 15.11.2012]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diphosphors%C3%A4ure_-_Diphosphoric_acid.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diphosphors%C3%A4ure_-_Diphosphoric_acid.svg HONZA, Jaroslav; MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. díl. Brno: vlastním nákadem, 1995, ISBN 80- 900066-6-3. ŠRÁMEK, Vratislav. Obecná a anorganická chemie. Olomouc: OLOMOUC, 2000, ISBN 80-7182-099-7.


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Název školy Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiálu VY_32_INOVACE_CH_2_Kod_16_."

Podobné prezentace


Reklamy Google