Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Luděk Rychetník: Evropo a Ameriko: jak dál? Úvahy nahlas Christian College 5. 3. 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Luděk Rychetník: Evropo a Ameriko: jak dál? Úvahy nahlas Christian College 5. 3. 2010."— Transkript prezentace:

1 Luděk Rychetník: Evropo a Ameriko: jak dál? Úvahy nahlas Christian College 5. 3. 2010

2 Stále živé politicko filosofické otázky Co je člověk, jeho motivace. Co je lidská přirozenost - má člověk svou „přirozenost“ a pokud ano - jaká je? Co je to společnost a co je stát? Jaký je základní úkol státu a co se stane, pokud jej neplní? Co je spravedlnost? Má její přítomnost či nepřítomnost nějaké důsledky? Jaké jsou základní typy politických režimů? Existuje nějaký nejlepší režim - ideální ústava? Roman Cardal 2009 Čtyři milníky politické filosofie. Ústava, Politika, Vladař, Leviathan. CEVRO Institut

3 Finanční a ekonomická krize: Je dlouhodobou krizí celého společensko ekonomického systému? „Koho chtějí bohové zničit raní ho slepotou“ => „wishful thinking combined with hubris“  „lost sight of the bigger picture“ (Dopis 33 předních britských ekonomů královně)

4 Finanční a ekonomická krize Pokus o „větší – celistvý pohled“:  Praskla „super-bublina“ dluhů domácností, vlády Spojených Států, USA vůči Číně  Ale: od roku 2008 domácnosti šetří  Břemeno úrokových plateb : chybí zdroje růstu -----------------  Umořování dluhů vyžaduje hospodářský růst – ale:  Růst založený na nové dluhové bublině by vyústil v další krizi

5 Pokus o „větší – celistvý pohled“ - 2: =>Návrat k dosavadnímu hospodaření není možný ----------------------------------------------- Martin Wolf „The world economy has no easy way out of the mire“ Financial Times 23.2.2010 „Temné vize hospodářství“ Respekt-Audit Jana Macháčka, 25. 2. 2010 ----------------------------------------------- VÝCHODISKO – IMPERATIVY: 1 Od všeobecného zadlužení k rovnováze a finanční udržitelnosti 2 Konkurence schopné podniky na světovém trhu 3 Od kořistění omezených zdrojů k ekologické udržitelnosti

6 => DISTRIBUČNÍ DILEMA: Kde získat finanční zdroje ? - na umoření dluhu -na vzdělání, kvalifikaci, inovace a technologický pokrok -na ekologizaci životního způsobu a výrobního procesu

7 DISTRIBUČNÍ DILEMA - 2: V sázce je legitimita kapitalismu jako svobodného hospodářství a legitimita liberální demokracie jako politického systému Jsme v čase zlomu podobném roku pádu komunismu v 1989 a světové krizi 30tých let Jak dál? Hledá se nový řád

8 Klíč? => Sociálně stratifikační pohled ?

9 Spojené Státy 1917 - 2005 : sociálně stratifikační pohled: podíl nejbohatších domácností na celkových příjmech Diagram: % share of pre-tax household income received by the top 1%, top 0.1% and top 0.01%, between 1917 and 2005 : Tři fáze: podíl nad - pod - a opět nad 12 %

10 USA - interpretace: tři fáze 1. Do roku 1941: Long Gilded Age, „zlatá doba kapitalismu“ –> světová krize 2. 1942 - 1987: Rooseweltův New Deal, II. světová válka a „stát blahobytu (pro všechny)“ 3. 1988 - 2008: neoliberalismus Reaganův a Thatcherové, politika nerovnosti, „Greed is Good“ –> finanční krize -------------------------------------- Paul Krugman 2007, 2009 The Conscience of a Liberal. Penguin Books

11 USA, Sociálně stratifikační pohled : růst příjmové nerovnosti v posledních 40 letech Gini index (zdroj: SOURCE: U.S. Census Bureau, 2006) Persons age 25+, employed full-time Men 1967: 31.4 2005: 42.4 Women 1967: 29.8 2005: 35.7 Households 1967: 39.72005: 46.9 ------------------------------------------------------- Poznámka: Gini index = 0, všechny příjmy stejné Gini index = 100, naprostá nerovnost: jeden dostane vše Příklad 2005: Dánsko: 24, ČR: 26 (CIA World Factbook)

12 Sociálně stratifikační pohled na korupci v ČR Česká Republika (a postkomunistické země): korupce jako metoda příjmové diferenciace a výraz sociální nespravedlnosti Veřejné zakázky na velké dopravní stavby v důsledku nesprávného zadávání a omezováním konkurence jsou předraženy o desitky procent (možné úspory až 30%) => Korupce okrádá státní rozpočet a plátce daní ve prospěch stavebních firem a zadávajících úředníků. Zdroje: Transparency International „Veřejné zakázky na velké dopravní stavby..“, Tisková zpráva z 11. 2. 2008 Průzkum Asociace malých a středních podniků: „Veřejnou zakázku nelze získat bez úplatku“, Hospodářské noviny 18. 2. 2010

13 Nastal čas hledání: jak dál ? Distribuční dilema:  struktura ekonomiky a společnosti, způsob rozdělování důchodů preferuje bohaté a jejich zisky a  spolu s umořováním dluhů nemůže podporovat hospodářský růst  naproti tomu zvyšování mezd bez odpovídajícího růstu produktivity ohrožuje konkurenceschopnost podniků na světovém trhu a vede k nezaměstnanosti Dosavadní neoliberální přístup k hospodářství a společnosti „nechme rozhodovat trh a peníze“ (+ politika a stát nenápadně přihrává těm nejbohatším) dovedl společnost do otevřené krize Poučení: na makro úrovni trh/trhy nejsou samoregulující - „efficient market hypotesis“ neplatí (Pavel Kohout 2009 Finance po krizi. Důsledky hospodářské recese a co bude dál. Grada )

14 Nastal čas hledání: jak dál ? Ve USA, VB a Evropské Unii veřejné mínění i politické elity i mnozí lidé ze světa financí cítí odpovědnost, hledají východisko z krize a přichází s konkrétními plány na vážné reformy.

15 Hledá se nový řád – signály (1): Seminář pro špičky finančního světa o encyklice Caritas in Veritate 21 října 2009. Organizoval jej arcibiskup Vincent Nichols. Účast: přes dvacet ředitelů velkých bank a finančních institucí ----------------------------------- Barclays Bank odložila výplatu vysokých odměn manažerům o tři roky (BBC 23. 1. 2010) ----------------------------------- Robin Hood Tax – daň na mezibankovní transakce. Volá po ní koalice britských organizací včetně odborové centrály TUC. Podobná výzva od předních politiků EU. www.robinhoodtax.org.ukwww.robinhoodtax.org.uk Tisková zpráva 10. 2. 2010 => Omezí „financializaci světa“ (Dembiński) ?

16 Hledá se nový řád – signály (2): Změny navrhované prezidentem Obamou pro USA: 1. Regulace a posílení odpovědnosti bank - zákaz riskantních operací, které nepřinášejí prospěch klientům 2. banka nesmí být tak veliká, aby její pád ohrozil měnovou stabilitu 3. nově zřízená federální komise bude dohlížet nad finančním systémem a má zajistit větší průhlednost operací O Obamově reformě se bude jednat v květnu na summitu G20 a je pravděpodobné, že bude napodobena dalšími zeměmi

17 Hledá se nový řád: Jdou uvažované reformy do dostatečné hloubky ? 1.Křesťanská inspirace: Křesťanův postoj ke kapitalismu? JP II. Centesimus annus; Kompendium (čl. 335) rozlišovat: „svobodnou ekonomiku“, provozovanou podle jasných a spravedlivých pravidel v souladu s vládou práva od kapitalismu volného neregulovaného trhu – bez pravidel (cf. Benedikt XVI, CiV čl. 41)

18 !? Náročná představa !? „Vláda spravedlivých pravidel- Vládne zákon - nikoli zvůle mocných“ Pro nás obtížně představitelný ideál. Blíží se k němu země s CPI 8.5+ (Severské země, Švýcarsko) ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zpráva z tisku: Polský Donald Tusk dává přednost „boji, jehož cílem je civilizační pokrok“ před prezidentskou kandidaturou (Hn 29.1.2010). (Polský CPI je 5.0) Co je civilizace? Ochrana „vdov, sirotků, chudých“ autoritou státu. Dobrovolné dodržování řádu, zákona, pravidel. Legitimní autorita a úcta k ní „Ubi societas, ibi ius“ (Benedikt XVI, CiV čl.6)

19 Co znamená civilizace ? Příklad: Rakouská policie začala česko-rakouský obchod s obrněnci vyšetřovat pět hodin poté, co se z českých novin dozvěděla o možné korupci. Vyžádala si od novinářů MF Dnes všechny podklady, podnikla razie v sídle zbrojovky Steyr i v domech dvou bývalých manažerů, kteří o korupci mluvili. Česká policie zareagovala až čtyři dny poté s tím, že sestaví vyšetřovací tým. CPI: Rakousko 7.9, ČR 4.9 Rozdíl je v zájmu, nasazení, odpovědnosti vůči veřejnému zájmu

20 Hledá se nový řád - 2 Sociální otázka: Analýza příčin krize a chování mnoha velkých bank podporují diagnózu: „systém je vychýlen ve prospěch těch nejbohatších a ochuzuje ty nejchudší“. (David Boyle, Andrew Simms 2009 The New Economics. A Bigger Picture London: Earthscan)

21 Hledá se nový řád - 2: Otázka pro Církev (od jejího počátku): napětí mezi > revolučním poselstvím Nového zákona a přednostním rozhodováním ve prospěch chudých (CiV čl. 32, Kompendium čl. 158, 182, 449)  a příkazem „dávat císařovi co je císařovo“, nebourat společenský řád KLÍČ: Péče o společné dobro a sociální spravedlnost

22 Hledá se nový řád - 3 Inspirace: „Small is beautiful“: „hospodařit jako kdyby záleželo na lidech“ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příklad propuštěného skláře a rychle reagujících malých podnikatelů ve Vrbně pod Pradědem (Petr Třešňák „Jedna cesta z krize“ Respekt 1.-7. 3. 2010 E F Schumacher 1973 Small is beautiful. Economics as if People Mattered. London: Anthony Blond Boyle, Simms 2009 The New Economics. Earthscan) Příklad dvou amerických měst (1): Black Hawk, Colorado: bohatne z heren, ale „děti nechte doma!“

23 Hledá se nový řád - 3 Příklad dvou amerických měst (2):  Great Barrington, Massachusetts (7000 obyvatel). Bohatství : galerie a obchody se starožitnostmi, vyspělá odborná komunita, vysoká škola, různorodý výběr malých obchodů a podniků. Samospráva tradičních otevřených shromáždění občanů. Městská doplňková měna BerkShare (1 BkS = USD 0.90) podporuje nákup v místních obchodech. Týdeník a několik rozhlasových stanic. Pravidelný letní hudební festival E F Schumacher Society: inspiruje politiku města

24 Hledá se nový řád - 4 Sociální spravedlnost – daně z bohatství? > Tobinova daň – Robin Hood Tax: z mezibankovních finančních transakcí  Majetkovou daň plánuje ODS – Mirek Topolánek: „Bohatší by se měli podílet na národní oběti“, Podobně ekonomický poradce ODS Miroslav Zámečník a Stínový ministr financí ODS Martin Kocourek (Petr Vašek „Daň pro bohaté chce i ODS“, Hospodářské noviny 23.2.2010)

25 Hledá se nový řád - 4 Sociální spravedlnost – daně z bohatství? Možné modely: > Daň z nemovitostí (Miroslav Zámečník ) > Daň z pozemkové renty: je ekonomicky a společensky výhodnější (Henry George, USA 19. století: daň z hodnoty pozemků a omezených přírodních zdrojů, které přinášejí svým majitelů bezpracnou rentu v důsledku poptávky po těchto zdrojích převyšující nabídku. Vybírá se v Austrálii, Finsku, v některých amerických státech, obvykle na místní úrovni. (Luděk Rychetník 2006 „Čtyři mechanismy příjmové diferenciace“ Pražské sociálně vědní studie, IES UK ).

26 Hledá se nový řád - 5 Je demokracie „vývojová past“ ? Eg. Stanislav Komárek (rozhovor v Lidovkách – Orientaci 6. 2. 2010) : V demokracii „sociální výdaje mohou jenom růst, ne klesat“, až dosáhnou meze, nezbytně dojde k vážnému sociálnímu konfliktu a zhroucení státu. „Distribuční dilema“ hrozí sociálními otřesy

27 Hledá se nový řád - 5 Je demokracie „vývojová past“ ? Východisko z „pasti“: Sociální spravedlnost => legitimita vlády a politicko ekonomického řádu: DŮVĚRA ve veřejné instituce, parlament, vládu, soudy, policii atd. => úkol veřejných činitelů: pečovat o legitimitu <= Dobré vládnutí Politická kultura <= výchova k občanství

28 Hledá se nový řád - 5 Demokracie - „vývojová past“ ? Východisko z pasti – 2 : Deliberativní pojetí demokracie: Demokracie jako otevřené hledání a moudré řešení sociálních problémů, občanská sebevýchova, růst v občanských ctnostech - SUBSIDIARITA Odpovědnost hromadných sdělovacích prostředků – regulace Celoživotní vzdělávání – kvalifikace (Kompendium sociální nauky Církve čl. 185-8,373-6,406-20)

29 Hledá se nový řád: kde nalézt zdroj síly, odhodlání a optimismu? Strategie Caritas in veritate (čl. 1): „láska v pravdě.. je hlavní hnací silou rozvoje každé lidské osoby i celého lidstva.. mimořádná síla, která podněcuje lidi.. Každý nalézá své dobro, když příjme plán, který s ním Bůh má.. povolání, které vložil Bůh.. do srdce i mysli.“ ----------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: Kompendium sociální nauky církve, Karmelitánské nakladatelství 2008 Centrum pro sociální otázky při ČBK 2007 Pozvání na cestu (www.katyd.cz/res/pozvani_na_cestu.pdf)


Stáhnout ppt "Luděk Rychetník: Evropo a Ameriko: jak dál? Úvahy nahlas Christian College 5. 3. 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google