Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Denisa Ballá Kateřina Nejmanová. Sumerové Babylonie Mezopotámie - zákoníky Židovská kultura Mínojská kultura Perská říše.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Denisa Ballá Kateřina Nejmanová. Sumerové Babylonie Mezopotámie - zákoníky Židovská kultura Mínojská kultura Perská říše."— Transkript prezentace:

1 Denisa Ballá Kateřina Nejmanová

2 Sumerové Babylonie Mezopotámie - zákoníky Židovská kultura Mínojská kultura Perská říše

3 4000 př. n. l.–2000 př. n. l. Sumerové obývali Mezopotámii, území mezi řekami Eufratem a Tigridem. Na Blízkém východě se odehrál důležitý krok v dějinách lidstva — člověk lovec a sběrač se zde začal přeměňovat v člověka zemědělce. Sumerové jako národ byli první, kteří nám zachovali písemné zprávy o své civilizaci. Písmo vzniklo z jednoduchých obrazců symbolizujících předměty a čísla. Psát však uměli pouze písaři.

4 Sumerové byli národ tvůrců. V tehdejší době byla hlavním materiálem hlína, rákosí a přírodní barvivo. Z bronzových odlitků je nejpozoruhodnější pták Imdugud, orel s rozepjatými křídly a lví hlavou Pozoruhodné byli jejich sakrální stavby. Nazývali se zikkuraty a byly to několikastupňové věže či pyramidy Nejstarším řemeslem bylo hrnčířství, poté stavitelství, výroba zbraní a nástrojů, stavba člunů a vozů a nakonec zpracování kovů. Sumerové vynalezli první hrnčířský kruh.

5

6

7 Babylonie je název jižní části Mezopotámie Nejvýznamnější panovník této doby byl Chammurapi. Kromě vydání zákoníku se Chammurapi zasloužil i o rozdělení státu do administrativních jednotek (krajů) Přibližně v polovině 16. st. př. n. l. ovládli Babylon Kassité Později se Babylon dostal pod nadvládu Asyrské říše.

8

9 Chammurapiho Lagašské záznamy Zákony Urnammua Zákony Lipit – Ištara Zákony z Ešnunny

10 Pochází z konce 17. př. n. l. Obsahuje 282 článků, řešících právní otázky ohledně rodiny, soukromého vlastnictví a majetku obecně, obchodu, cen a mezd, půjček a jejich splácení, násilných zločinů, postavení různých společenských vrstev včetně otroků.

11 Zákoník rozděloval tehdejší obyvatelstvo Babylónie do tří skupin: avílové (privilegovaná a nejbohatší vrstva, přestupky vůči nim se řešily formou odvety) muškéni (neprivilegované svobodné obyvatelstvo, přestupky vůči nim se řešily formou pokuty) otroci (nesvobodné obyvatelstvo, přestupky vůči nim se řešily formou pokuty placené jejich pánovi, otroky bylo dále možné kupovat a dědit, sami otroci mohli mít vlastní majetek a mohli se ženit se svobodnými ženami)

12 1. Jestliže někdo někoho obvinil a uvrhl naň podezření z vraždy, avšak neusvědčil jej, bude ten, kdo ho obvinil, usmrcen. 16. Jestliže někdo ukryl ve svém domě buď otroka, nebo otrokyni, uprchlé z paláce nebo nevolníkovi, a na výzvu hlasatele je nevydá, tento majitel domu bude usmrcen. 22. Jestliže se někdo dopustil loupeže a bude dopaden, tento člověk bude usmrcen. 109. Jestliže šenkýřka, v jejímž domě se scházeli zločinci, tyto zločince nezadržela a do paláce nepřivedla, bude tato šenkýřka usmrcena. 195. Jestliže dítě udeřilo svého otce, uříznou mu jeho ruku. 196. Jestliže právoplatný občan vyrazil oko příslušníku plnoprávných občanů, vyrvou mu oko. 197. Jestliže zlomil kost plnoprávného občana, zlomí mu kost. 198. Jestliže vyrval oko nevolníka nebo zlomil kost nevolníka, zaplatí jednu minu stříbra. 205. Jestliže otrok jiné osoby udeřil příslušníka třídy plnoprávných občanů ve tvář, uříznou mu ucho.

13

14 Lagašské záznamy (2500 p.n.l) Zákony Urnammua (2100 p.n.l.) Zákony Lipit - Ištara (2000 p.n.l.) Zákony z Ešnunny (1900 p.n.l.)

15 Hebrejci osídlení Palestiny před 4000 lety „lidé z druhé strany“ Eufratu vůdce prvních Hebrejců Abrahám, žil v Uru Sýrie -> Kanaán v Palestině (dnešní Jordánsko) Jákob (zvaný též Izreal) – 12 synů = 12 kmenů po Abrahámově smrti v Kanaánu hlad, Jákob odvedl svůj lid do bezpečí do Egypta zotročení Egypťany kolem 1200 př.n.l. Mojžíš vyvedení z Egypta, dovedení zpět do Kanaánu boj s Kanaánci (Palestinci) o právo usadit se a založit Izrael

16

17 od roku 1020 př. n. l. začalo uzemí prosperovat (král Saul, David, Šalamoun) první král Izraele Saul David – sjednocení všech izraelských kmenů, založení Jeruzalému Šalamoun – významné stavby, Šalamounův chrám spor o dítě na sklonku Šalamounovi vlády povstání většiny Izraelských měst, po jeho smrti rozdělení na Izrael a Judeu 700 př. n. l. dobytí Izraele Asyřany, za několik let i Judey – odvlečení obyvatel do Sýrie, zotročení

18

19 civilizace doby bronzové 2700 př. n. l. – 1450 př. n. l. v oblasti Egejského moře vznik na ostrově Kréta pojmeována po králi Mínoovi Mínotaur Kréta – „karateia“ – mocná, vládnoucí buď pro její suverénní ovládnutí okolního moře, nebo od označení bohyně, která zde byla uctívána kolem roku 2000 př. n. l. – zavedeno písmo, především pro administrativní účely – nepodařilo se rozluštit přírodní katastrofy 1500 př. n. l. – 1400 př. n. l., zeměřesení a výbuch sopky Théra

20

21 původně kočovný kmen usadili se v Asyrské říši kolem roku 850 př. n. l. za vlády Kýrose II. Velikého (+529 př. n. l.) dobytí Babylonu a vytvoření Achajmenovské říše (od Egypta po dnešní Afghánistán) Dáreios I. Veliký (panoval 521 př. n. l. – 486 př. n. l.) říši upevnil 490 př. n. l. poraženi Řeky u Marathonu říše dobyta v roce 330 př.n.l.

22

23 Encyklopedie historie světa Dějiny světa v obrazech - Douglas G. BrinkleyDouglas G. Brinkley Dějiny světa - Albrecht Jockenhövel

24 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Denisa Ballá Kateřina Nejmanová. Sumerové Babylonie Mezopotámie - zákoníky Židovská kultura Mínojská kultura Perská říše."

Podobné prezentace


Reklamy Google