Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Budoucnost péče o ohrožené děti Mgr. Jaroslav Fidrmuc zástupce náměstka ministryně pro vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Budoucnost péče o ohrožené děti Mgr. Jaroslav Fidrmuc zástupce náměstka ministryně pro vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská."— Transkript prezentace:

1 1 Budoucnost péče o ohrožené děti Mgr. Jaroslav Fidrmuc zástupce náměstka ministryně pro vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Gesce MŠMT Zajišťovat vzdělávání Vzděláváním rozumíme cílenou podporu rozvoje mladého člověka v oblastech: Budování osobnosti Schopnosti být aktivním členem společnosti Schopnosti se ve společnosti uplatnit Gesce MŠMT - péče o děti zpravidla od 3 let věku po dobu přípravy na povolání (do 26 let – institucionální výchova)

3 3 Ohrožené dítě Dítě, jehož výchova nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav či jeho řádný vývoj je vážně ohrožen nebo narušen do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte.

4 4 Vnější: – Nefunkční rodina – Sociální znevýhodnění (chudoba, vyloučená lokalita, nepodnětné prostředí, neznalost jazyka…) – Šikana – Závadová parta či okolí – Nezletilé dítě – cizinec bez doprovodu Vnitřní: – Jinakost dítěte – Školní neúspěch – Záškoláctví – Útěky z domova – Závislostní chování – Poruchy chování Příčiny ohrožení

5 5 Cíl MŠMT a)Prevence ohrožení b)Poskytnutí podpůrných opatření, která rizika ohrožení eliminují či alespoň jejich dopad minimalizují a umožní optimální rozvoj dítěte Péče o ohrožené děti má výrazně meziresortní charakter, spolupráce s MZdr, MPSV, MV, MSp, územními samosprávami, neziskovými organizacemi. Zapojení fondů EU.

6 6 Prevence rizikového chování Školy: Školní minimální preventivní program, školní metodik prevence, výchovný poradce, psycholog, speciální pedagog (školské poradenské pracoviště) Školská poradenská zařízení: Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogická centra, metodik prevence v Pedagogicko- psychologické poradně Odbor školství KÚ: Krajský školský koordinátor prevence Dotační programy MŠMT na podporu primární prevence rizikového chování (cca 20 miliónů Kč ročně) – Program prevence kriminality – Program protidrogové prevence

7 7 Podpůrná opatření pro zajištění rovných podmínek pro vzdělávání pro žáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním Novely školského zákona, vyhláška o vzdělávání žáků se SVP Nové diagnostické nástroje školských poradenských zařízení Nároková podpůrná opatření včetně personální podpory Dotační a rozvojové programy: – Asistenti pedagoga pro zdravotně a sociálně znevýhodněné žáky (263 miliónů Kč) – Program na podporu romských žáků středních škol (7 miliónů Kč) – Podpora pořízení kompenzačních pomůcek (10 miliónů Kč) – Programy na podporu integrace cizinců (21 miliónů Kč) – Obědy pro žáky ZŠ (30 miliónů Kč)

8 8 Institucionální výchova Především v případech – Selhání rodiny – Vážných poruch chování – Dětí cizinců bez doprovodu Mezní řešení situace ohroženého dítěte. Její nařízení připadá v úvahu pouze v případě, jsou-li vyčerpány veškeré jiné možnosti zamezující ohrožení dítěte (sanace rodiny, pěstounská péče a další). Cíl: Co nejdříve dítě navrátit do původní rodiny nebo svěřit do náhradní rodinné péče

9 9 Školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče – 244 zařízení Středisko výchovné péče ambulantní (31 SVP na 65 pracovištích), internátní (25), celodenní (4). Některá SVP pracují ve více režimech. Postupné rozšiřování sítě SVP. Diagnostický ústav – 13 zařízení Dětský domov – 144 zařízení Dětský domov se školou – 28 zařízení Výchovný ústav – 28 zařízení Maximální počet dětí v jedné budově 48 (6 výchovných či rodinných skupin po 8 dětech, 8 zařízení). Přechod k malokapacitním zřízením. 7 samostatně fungujících skupin v bytech v běžné zástavbě při DiÚ 20 startovacích bytů při VÚ

10 10 Počty dětí a mladistvých v institucionální výchově ve školním roce 2014/15 Středisko výchovné péče ambulantní, pobytové – 10 874, především ambulantní péče (3 457 z iniciativy rodiny, 2 804 z iniciativy OSPOD, 820 z iniciativy školy) Ostatní ústavní výchova (DÚ, VÚ, DD, DDŠ): 6 495 dětí a mladistvých (2 851 starších 15 let, 65 dětí umístěno na žádost rodičů, 46 nezletilých matek)

11 11 Aktuální a plánovaná témata v institucionální výchově v kompetenci MŠMT Podpora a navyšování počtu ambulantních středisek výchovné péče Zavedení Standardů kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči Vytvoření Standardů kvality péče pro ambulantní střediska výchovné péče Vytvoření Personálního standardu pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

12 12 Budoucnost péče o ohrožené děti z pohledu MŠMT Vzdělávání jako cílená intervence do společnosti je záležitostí celé společnosti V péči o ohrožené děti je třeba se změřit: – Na prevenci ohrožení – Na individuální odbornou podporu založenou na vztahu – Na komplexní podporu nejen dítěte, ale i rodiny či komunity, ve které rodina s dítětem žije. Nutnost prohlubovat meziresortní spolupráci

13 13 Děkuji Vám za pozornost Mgr. Jaroslav Fidrmuc zástupce náměstka ministryně pro vzdělávání


Stáhnout ppt "1 Budoucnost péče o ohrožené děti Mgr. Jaroslav Fidrmuc zástupce náměstka ministryně pro vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská."

Podobné prezentace


Reklamy Google