Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Přijímací řízení Tomáš Majer

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Přijímací řízení Tomáš Majer"— Transkript prezentace:

1 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Přijímací řízení Tomáš Majer majer@pef.mendelu.cz

2 2 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Obsah Správa přijímacího řízení Evidence předmětů u přijímací zkoušky Evidence typů přijímacích zkoušek Evidence přihlášek (Tom Klein) Hromadné operace s přihláškami Kontrola přihlášek (Tom Klein) Přidělování termínů na přijímací řízení Tisk pozvánek na přijímací řízení Výsledky přijímacího řízení Výsledky přijímacích zkoušek Přidělení a tisk rozhodnutí Průběžné statistiky přijímacího řízení Statistiky výsledků přijímacího řízení Zápisy a odvoláni Zápisy Odvolání

3 3 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Správa přijímacího řízení I (Evidence předmětů u přijímací zkoušky) Výběr fakulty a období Zadávací formulář Název předmětu Více možností (nastaveno na ano jen v případě, že si uchazeč může u takového předmětu volit z více možností – klasickým příkladem je světový jazyk) Seznam předmětů pro přijímací zkoušku Lze odebírat pouze ty předměty, které nejsou přiřazeny žádnému typu přijímací zkoušky a nemají více možností Editovat lze všechny předměty Nastavení a prohlížení jednotlivých atributů daného předmětu Text na pozvánce - text, který se bude zobrazovat jako poznámka na pozvánce pro přijímací zkoušku Maximální počet bodů - maximální počet bodů dosažitelný z libovolného testu z tohoto předmětu (evidence vyžadována ministerskou vyhláškou) Možnost zadání volitelných předmětů, pokud má předmět více možností Kopírování předmětů mezi jednotlivýma obdobíma

4 4 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Správa přijímacího řízení II (Evidence typů přijímacích zkoušek) Výběr fakulty a období Zadávací formulář pravidlo: nelze zadat typ přijímačky, který pro jeden program bude mít zadaný obor a zároveň typ se stejným programem, ale bez oboru (buď přijímám na program nebo na obor) Seznam typů přijímacích zkoušek Lze odebírat a editovat pouze ty typy přijímacích zkoušek, které doposud nemá zadané žádný uchazeč Nastavení a prohlížení jednotlivých atributů daného typu přijímací zkoušky body splnil - body, které musí uchazeč získat celkem za celé přijímací řízení, aby splnil podmínky pro přijetí body přijat - součet bodů ze všech zkoušek, které minimálně stačí pro přijetí ústní část přijímací zkoušky - daný typ přijímací zkoušky má ústní část (pohovor) text o přineseném vysvědčení - text, který je uložen v tomto atributu, se vytiskne na pozvánku k přijímacím zkouškám jako druhý bod na seznamu věcí, které si uchazeči mají přinést s sebou k přijímací zkoušce

5 5 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Správa přijímacího řízení III (Evidence typů přijímacích zkoušek) Předměty daného typu přijímací zkoušky Nabídka předmětů, které byly zadány prostřednictvím aplikace na evidenci předmětů přijímací zkoušky Předměty lze odebírat dokud nemá žádný uchazeč zadán výsledek z tohoto předmětu a pokud obsahoval více možností, tak ho lze odebrat jen v případě, že nebyla možnost doposud vybrána Nastavení a prohlížení jednotlivých atributů kombinaci předmětu a typu přijímací zkoušky Minimální počet bodů - minimum bodů, které musí uchazeč získat, aby byla zkouška hodnocena jako úspěšná Forma zkoušky Kolo - kolo přijímacího řízení, ve kterém uchazeč skládá zkoušku z daného předmětu (kromě ZF, kde probíhá přijímací řízení dvoukolově, vždy nastaven na hodnotu 1) Lze editovat všechny atributy, dokud žádný uchazeč nemá přidělen k tomuto předmětu termín V opačném případě lze editovat jen minimální počet bodů

6 6 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Evidence přihlášek Kontrola přihlášek Předání slova p. Kleinovi

7 7 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami I (Přidělování termínů na přijímací řízení) Evidence termínů přijímací zkoušky Hromadné přidělení termínů Individuální přidělení termínů Kontrola obsazení termínů Rozdělení uchazečů na termínech Seznamy uchazečů pro prezenci

8 8 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami II (Přidělování termínů na přijímací řízení) Evidence termínů přijímací zkoušky Výběr fakulty a období Zadávací formulář Místnost, datum a čas, délka trvání Délka trvání nesmí být větší než 999 minut Kontrola kolizí mezi termíny všech fakult Seznam termínů přijímací zkoušky Editace a odebírání jen těch termínů, které nemá nikdo přidělen

9 9 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami III (Přidělování termínů na přijímací řízení) Hromadné přidělení termínů Výběr fakulty a období Formulář pro výběr uchazečů, kteří nemají doposud přidělen termín přijímacího řízení Program, obor, forma, předmět 1, předmět 2 Možnost omezení výběru uchazečů podle předmětu přijímací zkoušky Pokud se na fakultě přijímá na program, pak v tomto formuláři nesmí být zadán obor Vybírají se pouze přihlášky, které jsou kompletní, nemají přidělen termín a které nemají doposud zadáno rozhodnutí V případě vícekolového přijímacího řízení je formulář rozšířen o výběr kola, pokud je zvoleno kolo 2. výběr se omezí pouze na uchazeče, kteří postoupili do 2. kola

10 10 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami IV (Přidělování termínů na přijímací řízení) Hromadné přidělení termínů Formulář pro výběr termínu, koeficientu a počtu uchazečů Termín – termíny, které byly zadány prostřednictvím aplikace evidence termínů přijímací zkoušky Koeficient (implicitně 1,1): kapacita učebny * koeficient = kapacita včetně koeficientu => možnost většího počtu uchazečů na termínu než je kapacita učebny Nelze přidělit termín většímu počtu uchazečů než je počet uchazečů bez termínu Ověřit a přidělit termín Kontrola kolizí s ostatními termíny uchazeče Výpis kolidujících termínů Možnost výběru kolidující přihlášky a její okamžitá editace Kontrolní výpis obsazení daného termínu (po přidělení termínu)

11 11 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami V (Přidělování termínů na přijímací řízení) POZOR – způsob přidělení termínu přijímací zkoušky je ovlivněn nastavením atributu období „Dvě přihlášky v jeden termín“ – tento atribut řídí způsob přidělování termínů při přijímacím řízení. Je-li nastaven na 'ano', obdrží uchazeč, který si v rámci jedné fakulty podává více přihlášek se STEJNOU přijímací zkouškou, pouze jednu pozvánku. Tato volba se používá na PEF. Je-li nastaven na 'ne', dostane uchazeč jeden termín na každou podanou přihlášku, která má stejné předměty, jako vyhledaná přihláška. Tento způsob se používá na LDF (používal - pozn. autora).

12 12 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami VI (Přidělování termínů na přijímací řízení) Individuální přidělení termínů Dohledání přihlášky Informace o přihlášce Termín náležící této přihlášce Ostatní termíny uchazeče Formulář pro změnu termínu přihlášky Termín Koeficient - koeficientem bude vynásobena kapacita učebny, maximální počet uchazečů, které poté bude možno přidělit na tento termín se bude rovnat tomuto násobku Možnost volby kola přijímacího řízení, pokud má uchazeč alespoň jednu přihlášku s vícekolovým typem přijímací zkoušky Pokud má vybraná přihláška vícekolové přijímací řízení, je potřeba určit zda budete měnit termíny přijímací zkoušky pro 1. nebo 2. kolo

13 13 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami VII (Přidělování termínů na přijímací řízení) Individuální přidělení termínů Možnost odebírání termínů této přihlášky popř. všech termínů uchazeče Ověřit a přidělit termín Statistika přidělení termínu Kontrola kolizí s ostatními termíny uchazeče Výpis kolidujících termínů

14 14 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami VIII (Přidělování termínů na přijímací řízení) Kontrola obsazení termínů Výběr fakulty a období Zadání koeficientu zvýšení kapacity učebny (podle tohoto koeficientu se přepočítají data v tabulce obsazení termínů) Sloupce kontrolní tabulky (učebna, datum a čas, kapacita bez koeficientu, obsazeno volných míst bez koeficientu, kapacita s koeficientem, volných míst s koeficientem)

15 15 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami IX (Přidělování termínů na přijímací řízení) Rozdělení uchazečů na termínech Používá se ke kontrole počtu testů jednotlivých předmětů na daném termínu a ke kontrole rozdělení uchazečů na termínech podle programu a oboru, na který se hlásí Výběr fakulty a období Výběr stupně studia Sloupce kontrolní tabulky (učebna, datum a čas, celkový počet uchazečů, předmět -> počet uchazečů, program -> počet uchazečů)

16 16 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami X (Přidělování termínů na přijímací řízení) Seznamy uchazečů pro prezenci Sestava slouží k evidenci docházky uchazečů na termínu Výběr fakulty a období Volba termínu přijímací zkoušky Tisk seznamu uchazečů Výpis seznamu uchazečů

17 17 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami XI (Tisk pozvánek na přijímací řízení) Atribut období „druh pozvánky“ Slouží pro rozlišení typu pozvánky na přijímací zkoušku, pro AF, LDF a PEF nastaveno na 1, pro ZF na 2 Pro AF, LDF a PEF je tisk jednoznačný Pro ZF Termín – kterému kolu náleží? Rozšiřující výklad (není třeba plést posluchačům hlavy) Při individuálním tisku pozvánky - (má přidělen termín na 1. kolo? => jaký je druh přijímačky? => pozvánka na 1. kolo nebo jednokolová pozvánka, pokud má přidělen termín na 2. kolo => pozvánka na 2. kolo přijímacího řízení) Při hromadném tisku pozvánek se navíc ověřuje, jestli se jeden termín nemíchá mezi jednokolové i vícekolové uchazeče (pokud ano tiskne se pozvánka na 1. kolo a ne pozvánka na jednokolové přijímačky), podobný případ – pokud je jeden termín zároveň termínem pro 1. i 2. kolo tiskne se pozvánka na 1. kolo Termín pro 1. kolo Má někdo na tomto termínu vícekolovou přijímací zkoušku? Ano – tisk pozvánky na 1. kolo Ne – tisk pozvánky na jednokolovou přijímací zkoušku Termín pro 2. kolo – tisk pozvánky na 2. kolo přijímací zkoušky

18 18 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Hromadné operace s přihláškami XII (Tisk pozvánek na přijímací řízení) Individuální tisk pozvánek Dohledání přihlášky a přímý tisk pozvánky Kontrola přidělení termínu Hromadný tisk pozvánek Výběr fakulty a období Možnost tisku pozvánek a sestavy pro podatelnu Pro ZF implementována také možnost tisku rozhodnutí o postupu do dalšího kola podle typu přijímací zkoušky, taktéž implementován výběr uchazečů pro tisk rozhodnutí o postupu do dalšího kola přijímacího řízení

19 19 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Výsledky přijímacího řízení I (Výsledky přijímacích zkoušek) UPOZORNĚNÍ: zadávané výsledky jsou kopírovány mezi všechny přihlášky uchazeče, které mají stejné předměty přijímací zkoušky (podle nastavení atributu „Dvě přihlášky v jeden termín“ (LDF)) Individuální zadávání získaných bodů Dohledání uchazeče, jen pokud má přidělen termín přijímací zkoušky (i nekompletní přihlášky) Možnost zadání bodových výsledků jednotlivých testů, variant těchto testů a v případě ZF také informaci o postupu do dalšího kola Hromadné zadávání získaných bodů Výběr fakulty a období Formulář pro výběr programu, oboru, formy a termínu přijímací zkoušky Výpis listů po 50ti uchazečích a možnost přechodu mezi nimi Zadávání totožných údajů jako při individuálním zadávání

20 20 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Výsledky přijímacího řízení II (Výsledky přijímacích zkoušek) Tisk sestavy pro doplnění bodů a variant testů Slouží především ke zjednodušení práce při zadávání výsledků přijímacích zkoušek Možnost tisku podle programu, oboru, formy a termínu přijímací zkoušky Tisk sestavy s body a variantami testů Kontrolní sestava – kontrola správnosti zadaných výsledků

21 21 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Výsledky přijímacího řízení III ( Přidělení a tisk rozhodnutí ) UPOZORNĚNÍ: zadávané kódy rozhodnutí nejsou kopírovány mezi všechny přihlášky uchazeče, které mají stejné předměty přijímací zkoušky, každý typ přijímací zkoušky může mít různě nastaveny bodové hranice a tudíž i jiný kód rozhodnutí Individuální zadávání rozhodnutí Dohledání uchazeče Zadání kódu rozhodnutí Hromadné zadávání rozhodnutí Výběr fakulty a období Formulář pro výběr programu, oboru, formy a termínu přijímací zkoušky Možnost omezení výběru pouze na uchazeče, kteří mají podáno odvolání Výpis listů po 50ti uchazečích a možnost přechodu mezi nimi

22 22 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Výsledky přijímacího řízení IV ( Přidělení a tisk rozhodnutí ) UPOZORNĚNÍ: všem uchazečům se tiskne rozhodnutí podle zadaného kódu s jedinou výjimkou, uchazečům s podaným odvoláním, kteří nemají kód rozhodnutí 12 (přijat po odvolání) se tiskne rozhodnutí nepřijat po odvolání Individuální tisk rozhodnutí Opět dohledání osoby a následný tisk rozhodnutí Hromadný tisk rozhodnutí Formulář pro výběr programu, oboru, formy a termínu přijímací zkoušky Možnost omezení tisku podle typu rozhodnutí (přijatí, nepřijatí, odvolaní přijatí a odvolaní nepřijatí) Možnost tisku seznamu pro podatelnu

23 23 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Výsledky přijímacího řízení V (Průběžné statistiky přijímacího řízení) Výběr fakulty a období Pro každé období existuje možnost volby mezi dvěma typy statistik Seznamy uchazečů s více přihláškami Přihlášky a uchazeči Možnost různých způsobů třídění přihlášek Podle programu, oboru a formy Podle pohlaví Podle toho odkud se uchazeč hlásí (střední škola, vysoká škola atd.) Podle státního občanství Podklady pro závěrečnou zprávu o přijímací řízení Lze vypsat podrobné informace o uchazečích pro každou podmnožinu přihlášek Při výpisu podrobných informací lze tisknout adresní štítky

24 24 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Výsledky přijímacího řízení VI (Statistiky výsledků přijímacího řízení) Výběr fakulty a období Pro každé období existuje možnost volby mezi dvěma typy statistik Celkové výsledky Slouží především k zobrazení výsledků přijímacích zkoušek jednotlivých uchazečů, k tisku veřejných seznamů s výsledky přijímacích zkoušek a k automatickému udělení rozhodnutí Volba typu a kola přijímací zkoušky Po zvolení typu přijímací zkoušky máme možnost s výběrem uchazečů dále pracovat Možnost omezení výsledků jen na některé předměty Volba řazení výsledků dle jména, bodů, rozhodnutí o přijetí a podle podkladů pro vyhodnocení Dále máme možnost volby tisku na šířku a omezení výpisu uchazečů jen na odvolané Každou sestavu lze tisknout, tisknout pro zveřejněni (kód rozhodnutí je nahrazen svým významem) Pokud zvolíme řazení jako podklady pro vyhodnocení je výsledná sestava doplněna o grafické odlišení jednotlivých řádků podle výsledku přijímacího řízení, při zobrazení této sestavy máme také možnost automaticky udělit rozhodnutí stiskem tlačítka udělit rozhodnutí (poté není třeba v aplikaci na zadávání rozhodnutí vyplňovat příslušné kódy)

25 25 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Výsledky přijímacího řízení VII (Statistiky výsledků přijímacího řízení) Výsledky testů Slouží především k zobrazení statistických údajů o každém typu testu daného předmětu Varianta Max. počet bodů Počet uchazečů Počet zadaných výsledků Nejlepší výsledek Nejhorší výsledek Průměr ze zadaných výsledků Směrodatná odchylka ze zadaných výsledků Decilové hranice

26 26 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Zápisy a odvolání I (Zápisy) Tisk prezenčních listin k zápisu Hromadné zadávání docházky, kolejí a oborů Tisk seznamu uchazečů, kteří se dostavili k zápisu Hromadné zakládání studií

27 27 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Zápisy a odvolání II (Zápisy) Všechny zápisové aplikace pracují jen s uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku Tisk prezenčních listin k zápisu Aplikace slouží k evidenci uchazečů, kteří se dostavili k zápisu do prvního ročníku Výběr skupiny studentů dle programu, oboru a formy Možnost evidence zájmu o koleje, oboru studia a cizího jazyka

28 28 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Zápisy a odvolání III (Zápisy) Hromadné zadávání docházky, kolejí a oborů Aplikace sloužící k evidenci účasti u zápisu, volbě oboru (v případě přijímacího řízení na program), zájmu o koleje, který se později projeví v kolejní administrativě a k zadání data zápisu Výběr skupiny studentů dle programu, oboru a formy Seznamy studentů rozděleny po 50ti na jednotlivé listy Pokud nebude prostřednictvím této aplikace zadán zájem o kolej, nelze později v kolejní administrativě nahlížet na tohoto studenta jako na prváka

29 29 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Zápisy a odvolání IV (Zápisy) Tisk seznamu uchazečů, kteří se dostavili k zápisu Jednoduchá aplikace umožňující podle programu, oboru a formy tisk kontrolní sestavy uchazečů, jejich zájmu o koleje, výběru zvoleného oboru a data zápisu Hromadné zakládání studií Na základě předchozího zadání docházky, lze v této aplikaci překlápět uchazeče do studenta

30 30 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Zápisy a odvolání V (Odvolání) Hromadné zadávání odvolání Možnost omezení výběru uchazečů podle programu, oboru a formy Třídění výpisu studentů po 50ti Tisk adresních štítků a seznamu pro podatelnu Opět možnost omezit výběr uchazečů podle programu, oboru a formy Dále možnost omezení výběru jen na uchazeče přijaté resp. nepřijaté po odvolání Volba tisku adresních štítků nebo sestavy pro podatelnu

31 31 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Závěr Systém přijímacího řízení v UIS byl navržen se snahou o maximální obecnost tak, aby vyhovoval všem fakultám Myslím si, že aplikace zpracovávající problematiku přijímacího řízení se v současné době nachází v provozu schopném stavu a uspokojují drtivou většinu požadavků všech fakult I přes veškerou snahu však existuje několik menších problémů, které bude třeba do příštího přijímacího řízení odstranit

32 32 Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Děkuji za pozornost. Dotazy ?


Stáhnout ppt "Univerzitní informační systém II., Lednice 2003 Přijímací řízení Tomáš Majer"

Podobné prezentace


Reklamy Google