Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika daňové evidence Příjmy a výdaje v příkladech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika daňové evidence Příjmy a výdaje v příkladech."— Transkript prezentace:

1 Charakteristika daňové evidence Příjmy a výdaje v příkladech

2 3. ro Název projektu: Nové ICT rozvíjí matematické a odborné kompetence Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0228 Název školy: Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 Číslo materiálu: VI-2-18-12_Charakteristika daňové evidence – Příjmy a výdaje v příkladech Autor: Ing. Jana Csiková Tématický okruh: Ekonomika Ročník: III. Datum tvorby: 22. 04. 2014 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Csiková

3 Charakteristika DE ? Klíčová slova daňová evidence, cíl daňové evidence, příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované do základu daně, účetní knihy v daňové evidenci

4 DE charakteristika Zopakujme si Úkolem DE je poskytnout informace o: a) Příjmech a výdajích (v členění potřebném pro zjištění základu daně) b) Majetku a závazcích podnikatele, které jsou řádně doloženy daňovým dokladem Údaje z těchto záznamů jsou podkladem pro správné vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (Příloha č. 1, strana 2).

5 Cíl daňové evidence Zopakujeme si  Jediným cílem je zajistit správné podklady pro výpočet základu daně z příjmů, tj. správně rozlišit příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované do základu daně  DE je využitelná pro ekonomické rozhodování při řízení firmy

6 Evidence příjmů a výdajů (Zákon o dani z příjmu) Příjmy zahrnované:  příjmy z prodeje výrobků, zboží a služeb,  příjmy z prodeje majetku, který byl nakoupen pro podnikatelskou činnost a není ve firmě využíván Výdaje zahrnované:  výdaje na nákup materiálu, výrobků, služeb, drobného majetku  výdaje na zabezpečení provozu firmy po technické stránce  výdaje na mzdy zaměstnanců, zdravotního a sociálního pojištění  výdaje na nákup pohonných hmot, kancelářských potřeb atd.

7 Evidence příjmů a výdajů Příjmy nezahrnované:  vklady podnikatele, připsaný úvěr, příjem půjčky Výdaje nezahrnované:  výběr pro osobní potřebu podnikatele  splátky úvěrů a půjček  platby zdravotního a sociálního pojištění podnikatele  nákup dlouhodobého majetku s pořizovací cenou nad 40 tisíc Kč a nehmotného majetku nad 60 tisíc Kč

8 Evidence příjmů a výdajů Zopakujme si Příjmy a výdaje, které nelze zahrnout do základu daně, provázejí podnikatelskou činnost, ale daňový základ podle zákona o dani z příjmů nesmí ovlivnit.

9 Peněžní deník Příjmy a výdaje zaznamenáváme do knihy příjmů a výdajů (peněžního deníku) a členíme zápisy do příslušných řádků a sloupců v časovém sledu. Podkladem pro zápis nám slouží jednotlivé účetní doklady, které jsou očíslovány pořadovým číslem a splňují náležitosti účetního dokladu. Patří sem:  příjmový pokladní doklad  výdajový pokladní doklad  bankovní výpis  vnitřní účetní doklad

10 Evidence majetku a závazků Evidence majetku zachycuje majetek, který je používán k činnosti podniku a tvoří obchodní majetek podniku a patří sem:  hmotný majetek,  peněžní prostředky,  pohledávky,  zásoby Evidence závazků zachycuje dluhy vůči:  dodavatelům,  zaměstnancům,  bankám,  zdravotním a sociálním pojišťovnám,  finančnímu úřadu

11 Evidence majetku a závazků Účetní knihy v daňové evidenci  Pohledávky – kniha pohledávek z obchodního styku  Závazky – kniha závazků z obchodního styku  Zásoby – kniha zásob, skladní karta  Stroje a zařízení – karta hmotného majetku (inventární karta)  Drobný hmotný majetek – skladní karta  Finanční majetek – korunová pokladna, valutová pokladna – pokladní kniha

12 Samostatná práce Určete příjmy a výdaje zahrnované a nezahrnované do základu daně. Fyzická osoba podniká na základě živnostenského oprávnění pro činnost „kadeřnictví“. 1. Vklad podnikatelky do firmy 2. Prodej vlasové kosmetiky 3. Nákup elektronické pokladny 4. Nákup vlasové kosmetiky 5. Připsaný úvěr na bankovní účet 6. Výplata mezd zaměstnancům 7. Platba faktury za elektřinu v kadeřnictví 8. Platba nájemného z provozovny 9. Prodej přebytečných regálů 10. Výběr pro osobní spotřebu 11. Nákup nového křesla a sušáku na vlasy

13 Samostatná práce řešení Ad 1 příjem nezahrnovaný do základu daně Ad 2 příjem zahrnovaný do základu daně Ad 3 výdej zahrnovaný do základu daně Ad 4 výdej zahrnovaný do základu daně Ad 5 příjem nezahrnovaný do základu daně Ad 6 výdej zahrnovaný do základu daně Ad 7 výdej zahrnovaný do základu daně Ad 8 výdej zahrnovaný do základu daně Ad 9 příjem zahrnovaný do základu daně Ad 10 výdej nezahrnovaný do základu daně Ad 11 výdej zahrnovaný do základu daně

14 Anotace: Prezentace obsahuje výklad o způsobech vedení evidence podnikatelské činnosti a o zahrnování nákupů podnikatele do obchodního majetku. Vše je doplněno o praktické příklady z oblasti daňové evidence. Použité zdroje: ŠTOHL, Ing. Pavel. Učebnice účetnictví 2013 - 1. díl. 14. vyd. Znojmo: Ing. Pavel Štohl s.r.o., Znojmo, 2013. ISBN 978-8087237-58-8. ŠTOHL, Ing. Pavel a Ing. Vladislav KLIČKA. Maturitní okruhy z účetnictví 2011. 4. upravené vydání. Znojmo: Ing. Pavel Štohl s.r.o., Znojmo, 2011. ISBN 978-80- 87237-32-8. ŠTOHL, Pavel. Daňová evidence 2011: praktický průvodce. 2., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2011, 133 s. ISBN 978-80-87237-34-2. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.


Stáhnout ppt "Charakteristika daňové evidence Příjmy a výdaje v příkladech."

Podobné prezentace


Reklamy Google