Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."— Transkript prezentace:

1 Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu VY_62_INOVACE_02.01.03, daň z příjmu FO Autor Ing. Blanka Kožíšková Tematická oblast Ekonomika pro 2. ročník OA (Daňová soustava) Ročník 2.ročník Datum tvorby Červen 2013 (úprava leden 2014) Anotace Materiál je určen k výuce tematického celku „Daňová soustava v ČR“ včetně výpočtu daní. Metodický pokyn Materiál obsahuje teoretickou část, výkladové příklady i příklady k samostatnému řešení.

2 Anotace Tento učební materiál je zaměřen na daň z příjmu fyzických osob, vysvětluje pojmy osvobození od daně, vyčleňuje pět dílčích základů daně a dále vysvětluje postup úpravy základu daně a výpočet daňové povinnosti.

3

4 Osvobození od daně Od daně jsou osvobozeny např.:  Příjmy z prodeje rodinného domu či bytu, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let před prodejem.  Příjmy z prodeje movitých věcí. Toto osvobození se ale nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, nepřesahuje-li doba mezi nabytím a prodejem 1 rok  Ceny ze soutěží a reklamního slosování, sportovních soutěží do 10.000,- Kč  Příjem ve formě dávek nemocenského pojištění, důchodového pojištění, sociálních dávek  Příjem ve formě stipendia

5 Poplatníci daně a předmět daně Poplatníky daně z příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby. Předmětem daně jsou:  Příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) - § 6  Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - § 7  Příjmy z kapitálového majetku - § 8  Příjmy z nájmu - § 9  Ostatní příjmy - § 10

6 Dílčí základy daně Pro každý z výše uvedených pěti druhů příjmů se počítá tzv. dílčí základ daně. Jejich výpočet je rozdílný pro každý druh příjmů. 1. DZD ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) DZD = hrubá mzda + zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (tj. 9% z hrubé mzdy) + sociální pojištění placené zaměstnavatelem (tj 25% z hrubé mzdy) DZD ze závislé činnosti je tedy tzv. superhrubá mzda

7 Dílčí základy daně 2. DZD z podnikání (ze samostatné činnosti) DZD z podnikání = rozdíl mezi příjmy a výdaji (pokud podnikatel vede daňovou evidenci) nebo rozdíl mezi výnosy a náklady (pokud podnikatel vede účetnictví) Výdaje (příp. náklady) lze uplatnit dvěma způsoby a) skutečné výdaje (doložené účetními doklady) b) paušální výdaje – viz. § 7, odst. 7 (např. 80% z příjmů u zemědělců a řemeslných živností, 60% u ostatních živnostní)

8 Dílčí základy daně 3. DZD z kapitálového majetku DZD = příjmy z kapitálového majetku (např. úroky na podnikatelském účtu) 4. DZD z nájmu (pronájmu) DZD = příjmy z nájmu – související výdaje Výdaje lze opět uplatnit buď skutečně prokázané nebo paušální (30% z příjmů) – viz. § 9, odst.4

9 Dílčí základy daně 5. DZD z ostatních příjmů (např. výhry nad limit osvobozený od daně, příjmy z prodeje domu, bytu či auta, pokud nejsou osvobozeny od daně) DZD = příjmy – prokazatelně vynaložené výdaje ! význam mají pouze kladné hodnoty ! k zápornému číslu (tj. ztrátě) se nepřihlíží

10 Celkový základ daně a jeho nezdanitelné části Sečtením pěti DZD dostáváme celkový základ, který podle § 15 lze snížit o tzv. nezdanitelné části základu daně, což jsou např.:  Hodnota darů (nově tzv. bezúplatných plnění), pokud splňují podmínky dle §15, odst. 1 (např. komu – obcím, krajům, PO, polit. stranám, pro jaký účel – věda, vzdělání, výzkum, kultura, školství, sport v jaké výši – min. 2% ze základu daně nebo 1.000,- Kč max. lze odečíst 15% ze základu daně

11 Další nezdanitelné části základu daně  Úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru na financování bytových potřeb (max. lze odečíst 300.000,- Kč) - § 15, odst. 3 a 4  Příspěvek zaplacený poplatníkem na penzijní pojištění (max. lze odečíst 12.000,- Kč, u připojištění se státním příspěvkem se zaplacené příspěvky poplatníka sníží o částku 12.000,- Kč) - § 15, odst. 6  Zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění (max. lze odečíst 12.000,- Kč) - § 15, odst. 6  Zaplacené odborové příspěvky (členové odborů) (max. lze odečíst 3.000,- Kč) - § 15, odst. 7

12 Položky odčitatelné od základu daně Přestavují další možnost, jak základ daně snížit. Jedná se např. o: Daňovou ztrátu – pouze u podnikatelů, dle uvážení podnikatele (např. celou ztrátu najednou, každý rok stejnou část, každý rok jinou část), ale nejdéle v následujících 5 letech Odpočet na podporu výzkumu a vývoje – také pouze u podnikatelů a je přesně stanoveno, co se za výzkum a vývoj považuje Odpočet na podporu odborného vzdělávání – jen u podnikatelů a opět přesně upraveno zákonem

13 Výpočet daně Po odečtení jak nezdanitelných částí ZD, tak odčitatelných položek získáme upravený základ daně, který se podle zákona zaokrouhluje na celé 100 Kč dolů a z něj počítáme daň. Sazba daně z příjmu je 15% Vypočítáním 15% z upraveného základu daně zjistíme daň Nyní přichází poslední možnost, jak vypočítanou daň snížit a to jsou slevy na dani, které lze rozdělit do dvou skupin: a) slevy, které mohou uplatnit pouze podnikatelé b) slevy, které mohou (pokud splní podmínky) uplatnit všechny FO

14 Slevy na dani podle § 35 Tyto slevy mohou uplatnit pouze podnikající FO Jedná se především o tyto dvě slevy: a) částku 18.000,- Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením b) částku 60.000,- za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením

15 Slevy na dani podle § 35ba a) 24.840,- Kč na poplatníka (s výjimkou důchodců) b) 24.840,- Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, pokud nemá vlastní příjem (do něj se ale nepočítá mateřská dovolená ani rodičovský příspěvek) vyšší než 68.000,- Kč za daný rok. V případě, že je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P zvyšuje se částka na dvojnásobek. c) 2.520,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu 1. nebo 2. stupně d) 5.040,- Kč, pobírali poplatník invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně e) 16.140,- Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P f) 4.020,- Kč u poplatníka, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem (do dovršení věku 26 let)

16 Sleva podle § 35c Jedná se o tzv. daňové zvýhodnění na vyživované dítě, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti ve výši 13.404,- Kč ročně. Za vyživované se považuje nezletilé dítě, zletilé dítě pokud studuje (do věku 26 let). Je-li dítě držitelem průkazu ZTP/P částka daňového zvýhodnění se zvyšuje na dvojnásobek. Na jedno dítě může uplatňovat daňové zvýhodnění pouze jeden poplatník. Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň (případně už sníženou podle § 35 a 35ba) a tím zjistí svoji daňovou povinnost. Pokud by v dané fázi vyšlo záporné číslo jedná se tzv. daňový bonus, který bude podrobně vysvětlen v dalším materiálu

17 Otázky k opakování 1. Jmenujte čtyři příklady příjmů osvobozených od daně. 2. Uveďte všech pět dílčích základů daně a u každého z nich vysvětlete, jak se vypočítá. 3. Co víte o darech jako nezdanitelné části ZD? 4. Uveďte další dvě nezdanitelné části ZD. 5. Podnikatelé mají navíc možnost odečíst tzv. odčitatelné položky od ZD. Vysvětlete je. 6. Jaké dvě skupiny slev připadají v úvahu u FO? 7. Uveďte a vysvětlete čtyři ze slev, na něž mají nárok i nepodnikající FO.

18 Použité zdroje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu


Stáhnout ppt "Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0873 Název materiálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google