Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_32_ VESNIČKA JAVOŘÍČKO – DALŠÍ OBĚT NACISTICKÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_32_ VESNIČKA JAVOŘÍČKO – DALŠÍ OBĚT NACISTICKÉ."— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_32_ VESNIČKA JAVOŘÍČKO – DALŠÍ OBĚT NACISTICKÉ ZLOVŮLE Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1115 Anotace: Prezentace pro 9. ročník. K výkladu

2 Vesnička Javo ř íčko DALŠÍ OBĚŤ NACISTICKÉ ZLOVŮLE

3 Úvod  Javoříčko je známé krápníkovými jeskyněmi,12km jihozápadně od Litovle. Na samém sklonku druhé světové války,5.května 1945,byla vypálena ustupujícími nacistickými vojsky pod záminkou, že se tam skrývali partyzáni. Všichni mužští obyvatelé vesnice byli vyvražděni.

4

5 Něco o vesničce  Javoříčko leží v horském úžlabí Českomoravské vysočiny, vzdáleno asi 14 km západně od Litovle, okres Olomouc. Osada vystřídala dle zemských desek 5 různých názvů: v r. 1348 to byly Javorovice, později Javorové, Javorov, Javoří a poprvé r. 1464 Javoříčko. Severozápadním směrem protéká vesnicí potok Javoříčka, podél jehož obou břehů stály původní domy.

6 JAVOŘÍČKO

7  5. května 1945  5. května 1945 se krvavou tragédií změnil vývoj vesnice. Německá ruka vypálila a zničila vše, co generace pilnou rukou postavily, ubila životy, které měly ve svobodné zemi spokojeně žít.

8 5. květen 1945  Před 9. hodinou ráno začali SS-Manni z bouzovského hradu a jiné vojenské skupiny obkličovat osadu Javoříčko velkým obloukem z lesa, od osady Březiny, Veselíčka a obce Střemeníčka. Kolem 9. hodiny byla zapálena pancéřovou pěstí první chata u lesa, patřící p. Františku Lužnému z Konice, a potom postupně od západní strany dům vedle domu, až na malou kapli, hájovnu a školu. Stavení byla zapalována pancéřovými pěstmi nebo fosforovými bombami, které byly hozeny do příbytku okny.

9

10

11 MASAKR  Všichni muži od 15 let, až na ty, kterým se podařilo utéci potokem a skrýt se, nebo kteří byli za prací mimo osadu, byli zastřeleni. Někteří si museli lehnout na zem a byli zezadu popraveni. Mnozí byli utlučeni v hořících domech, kde byly jejich spálené mrtvoly nalezeny.

12  Ti, kteří se chtěli spasit útěkem, byli hlídkami buď zastřeleni mimo osadu, nebo vráceni zpět a teprve pak brutálním způsobem ubiti.

13 MASAKR  Ženy a děti musely opustit osadu.  Celkem bylo zastřeno 38 mužů, nejmladší měl 15 let, nejstarší 76. Tento osud stihl i ty muže, kteří náhodou pobývali v Javoříčku nebo vesnicí a okolím procházeli. Po 13 hodině odtáhlo vraždící komando z Javoříčko zpět na Bouzov.  V pondělí 7. května odpoledne několik mladých mužů z nejbližšího okolí, hlavně ze Střemeníčka započalo se smutnou prací.

14  Vykopali hlubokou šachtu- společný hrob. Kolem půl sedmé večer jsou hotovi. A nyní nastává ten nejsmutnější úkol: Uložit oběti do hrobu.

15 Pamětní deska

16

17 Vzpomíná paní Marie Zapletalová z Javoříčka  Manžel přišel onoho tragického dne kolem 9.hodiny dopoledne domů z Březiny, kde byl za prací. Hned při příchodu domů řekl, že viděl jít k sousedovi panu Václavu Vlčkovi, a do myslivny několik německých vojáků. Abych si jeho výpověď sama ověřila, šla jsem se podívat přes plot, kde bylo dobře vidět tím směrem. Skutečně jsem zahlédla už přímo u Vlčků i v myslivně německé vojáky.

18  Mezitím než jsem se vrátila zpět, už přišli i k našemu domku. Venku nebyl od nás nikdo. Sami začali rozbíjet venkovní okna (úderem pancéřových pěstí). Manžel šel na dvůr, aby zjistil co se děje. Hned ho začali vyslýchat, kolik tam bylo z pátku na sobotu partyzánů. Přitom si počínali surově – ztloukli ho.

19  To už jsem vyšla i já ven a prosila, aby nás nechali na pokoji, že partyzáni u nás nebyli a my že o nich nic nevíme. Při této výpovědi mne strčil jeden z vojáků tak silně, že jsem se i s dítětem převrátila. Museli jsem ho následovat do kuchyně. Tady se mu znova snažil manžel dokazovat naši naprostou nevinu.

20  Ani to však nic nepomohlo. Jeden z vojáků si sám vzal z kamen zápalky, manžel s ním musel na půdu, kde voják založil oheň. Potom nařídil manželovi odvázat dobytek a mně s dětmi okamžitě opustit dům. Muž chtěl též jít s námi, vrátil se však ještě pro čepici.

21  Než mohl vyjít z domu, já s dětmi jsem už musela jít vesnicí nahoru (s sebou jsem si mohla vzíti jen dětský kočárek).

22 Marie Šlucarová  mezi zastřelenými měla otce a dva bratry):„…Já jsem šla s maminkou, se sestrou a s malým chlapcem po silnici ke Střemeníčku. Viděla jsem, jak se vojáci usmívali, když nás viděli utíkat ustrašené ze svých domovů. Když jsme šli po silnici, začali po nás střílet, museli jsme seběhnout do potoka a tam se skrýt.

23  Bylo nás tam asi třicet. Nikdo nemluvil, neboť ty hrozné rány nás bodaly přímo do srdce, a to jsme ještě nevěděli, že pod nimi padají naši nejdražší. Když střílení utichlo, viděli jsme, jak SS-mani odvážejí dobytek a kola. Dva z nich nás spatřili. Pustili se přímo k nám.

24  Každý se postavil z jedné strany s namířeným automatem. Strachem jsme ani nedýchali a čekali, kdy vyjde rána. Chvíli stáli nad námi a potom se jeden zeptal:

25  „Jsou mezi vámi partyzáni?“ Když jsme řekli, že ne, že jsme Češi, tak nám pohrozil a řekl: „Běda partyzánům!“ Odešli. Všechno utichlo, jen z vesnice se valil kouř….“

26 Anna Brosingerová(ztratila syna):  Já je viděla oknem, jak jdou od Březiny. „Copak asi chtějí?“ ptám se Oldřicha a vtom už byli dva u našeho domu. Oldřich, jako můj syn, vyšel ven a oni na něho, aby jim hned ukázal sýpku. Musel si vzít žebřík a šel dozadu. Pak přišli ti další SS-mani a řvali: „Všichni ven!“ Hrozně jsem se polekala, ani kabát jsem si nevzala a běžím před stavení. Zahlédla jsem Oldřicha, jak nese žebřík, a to jsem ho viděla naposled. Ani mi nenapadlo, že bych ho neměla vidět! Takový hodný chlapec to byl...

27  …Oldřicha jsem hned nenašla a myslela jsem pořád, že se nějak zachránil. Až na druhý den ho našli spáleného na sýpce. Oni ho tam, chudáka, hned zastřelili, když jim to nahoře ukazoval…“

28 Jaroslav Dokoupil  „…Vše jsme pozorovali z domu. Když však bylo vidět, že hoří několik domů ve spodní části vesnice,tušili jsme něco hrozného. Dokázaly nám i kolem našeho stavení prchající ženy s dětmi, které křičely: „Je zle, muže střílejí a všechny domy do základů vypalují!“ Nechali jsme tedy vše doma osudem a všichni jsme prchali zahradou za ostatními. To už se střílelo i do našeho dvora. Střely lítaly kolem nás. Na konci vesnice směrem ke Střemeníčku hlídkovali němečtí vojáci. Nařídili: „Muži zpět a ženy ať jdou dále!“ Musel jsem se tedy vrátit. Za mnou přišli za chvíli i další ost muži z vesnice, kteří chtěli také se svými manželkami a dětmi uprchnout….“

29  „…Vedli nás zpět až ke škole. Tam ještě nabídl vojín každému cigaretu. Tu začal znovu výslech. Oba občané z Olomouce byli propuštěni. Vysvobodilo je asi to, že přijeli do Javoříčka, jeden až v pátek večer a druhý v sobotu ráno. Oba mluvili při výslechu německy. Vyšetřováni byli všichni, ale po jednom, před jakýmisi vojenskými hodnostáři. Jaké otázky komu kladli, nevím, poněvadž jsem seděl stranou. Vždy po výslechu odvedli dva vojíni každého jednotlivce kousek od místa výslechu a tam ho jeden z nich střelil zezadu pistolí.

30  Kdo nechtěl jít sám, přinutili ho šťoucháním a postrkováním. Zvlášť se stále dotazovali po panu řídícím Pecinovi. Toho nechali až posledního, po jeho synu Milanovi. Střelili ho dvěma ranami. Zbýval jsem už jen já sám, který se mu-sel na ty strašné poslední chvilky života všech svých známých sousedů dívat. Mně řekli: „Tebe, starý, necháme, každému řekneš, že jsme to tu udělali proto, že partyzá-ni tu zastřelili 20 německých vojáků.

31  Až přijdou ostatní zpět do dědiny, ať ty mrtvoly odklidí.“ Pak se už připravovali k odchodu. U nás ve statku ještě zabili vepře, kterého naložili na svůj povoz a odvezli do Bouzova. Počkal jsem ještě, až všichni odejdou, a pak jsem šel pro ženy, aby se vrátily, že si mohou ještě něco z ohně zachránit. To bylo již asi kolem druhé hodiny odpoledne…."

32

33  Celá akce trvala přibližně 5 hodin (od ranního soustředění na Bouzově) i tak znamenala likvidaci vesnice. Z celkového počtu 34 domů se zachovala pouze škola, jeden obytný dům, kaplička a jedna stodola. Domy byly ničeny pomocí granátů a pancéřových pěstí a nebo byly pouze zapáleny. Dobytek byl z části ukraden a odtáhnut na Bouzov z části rozehnán a z části upálen ve staveních.

34 Oběti:  Josef Beneš(narozen 12.března 1890)  Adolf Brosinger(narozen 26.září 1896)  Oldřich Brosinger(narozen 9.května 1920)  František Čulík(narozen 4. listopadu 1895)  Ladislav Dolínek(narozen 22.března 1923)  František Dostál(narozen 13.září 1899)  František Eliáš(narozen 8.září 1923)  Jan Eliáš st.(narozen 22.října 1893)  Jan Eliáš ml.(narozen 22.března 1921)  Rostislav Konečný(narozen 4.června 1925)  Alfons Linet(narozen 23.září 1918)  Alois Mrňka(narozen 23.července 1870)  Jindřich Mrňka(narozen 6.července 1884)

35  Josef Maťátko(narozen 17.únor 1876)  Miloslav Nepustil(narozen 3.června 1927)  Josef Natr(narozen 8.ledna 1985)  Josef Pecina(narozen 9.května 1897)  Milan Pecina(narozen 24.července 1926)  Vojtěch Poles(narozen 14.ledna 1908)  František Skácel(narozen 26.dubna 1922)  Josef Slavíček(narozen 29.února 1901)  František Šlusar(narozen 13.října 1901)  Jan Šlusar(narozen 8.června 1919)  František Vaňák(narozen 5.ledna 1921)  František Vlček(narozen 26.dubna 1880)  Jan Vlček(narozen 10.října 1882)  Josef Vlček st.(narozen 24.května 1889)  Josef Vlček ml.(narozen 28.března 1930)

36  Leopold Vlček(narozen 19.května)  Ludvík Vlček(narozen 2.prosince 1892)  Miloslav Vlček(narozen 25.listopadu 1896)  Rudolf Vyroubal(narozen 12.listopadu 1887)  Karel Zajonc(narozen 26.července 1869)  Alois Zapletal st.(narozen 6.prosince 1895)  Alois Zapletal ml.(narozen 29.září 1926)  Augustýn Zapletal(narozen 14.září 1899)  František Zapletal(narozen 5.srpna 1923)

37

38 Seznam domů a jejich majitelů v Javoříčku v r.1945  Jan Vlček (1920)  Jan Vlček (1932)  Ctibor Sigmund (1942),Adolf Brosingner (1928) býv. statek  Antonín Čuba (1933) s manž. Emilií (od 1915)  Božena Pospíšilová,roz.Zapletalová (od 1936)  Jaroslav Dokoupil (1906),statek  Jindřich Mrňka (1910)  Jan Nebor (1927)  Karel Zapletal (1923)  Kartel Malínek (1920)

39  Filoména Burešová (1913)  František Brosigner (1928),kovárna  Augustin Zapletal(1928)-chybně Zapletalová A.  František Čulík (1930)  Jan Eliáš (1918),pův. hostinec se sálem  Marie Zapletalová (1928)  Jan Kunda (1929)  František Dostál (1936)  Josef Štefan ml.(1944),Josef Štefan st. (1901)  Mikuláš Mrňka ml.(1942),Jindřich Mrňka st.(1910)  Marie Vysloužilová (1937)  Miloslav Vlček (1922)

40

41  Myslivna,velkostatek Bouzov,postavena r,1909  Alois Mlčoch (1937).Žofie Kolářová (1928)  Josef Štefan (1934)  Václav Vlček (1926)  Josef Vlček (1938)  Josef Zapletal (1938)  František Lužný(1939),zděná chata či domek  Hotel Adolfa Pospíšila (1939-1942)

42 Pohřeb  V pondělí 7.5.1945 se v blízkosti hotelu uskutečnil společný pohřeb všech obětí nacistů. Rodiny z Javoříčka nalezly dočasné útočiště u příbuzných a v rodinách lidí, kteří jim nabídli pomoc. Po okolních vesnicích se rozmohl strach z podobného osudu, neboť všechny české vesnice v oblasti tou dobou udržovaly styk s partyzány. Tento strach ukončilo osvobození, kterého se oblast Bouzova dočkala až kolem poledne 9.5.1945 příchodem příslušníků 60.pluku 4.ukrajinského frontu Rudé armády.

43 Společný hrob

44 Katastrofa

45 Obnovení vesnice  Dne 23.9.1945 bylo na národní pouti v Javoříčku za účasti přibližně 25tisíc návštěvníků rozhodnuto o obnovení vesnice. Vesnice byla skutečně obnovena, ale poněkud výše nad údolím potoka na stráni pod lesem Habří. Dřevěný kříž nad hrobem obětí byl v roce 1951 nahrazen pomníkem akademického sochaře Jana Třísky z Prostějova.

46 Použitá literatura  www.javoricko.wz.cz/piet.html  www.valka.cz/clanek_11106.html  www.google.com www.google.com  Literární Toulky Moravou:Vladimír Kovařík  Javoříčko (pravda a legendy)Josef Bartoš

47

48 Zdroje pro obrázky:  Většina obrázků je naskenovaná z knihy JOSEFA BARTOŠE, JAVOŘÍČKO (pravda a legendy).  http://www.epastorek.cz/wp-content/gallery/drahanska- vrchovina/drah35.jpg  http://www.olomoucky-kraj.com/files/object12/95- DSCN3491.JPG  http://www.pametnaroda.cz/data/witness/2379/photo/6 878-photo_t2.jpg?ts=1318966246

49 Použité zdroje: Obrázky jsou z www.google.cz a nepodléhají žádným autorským právům.www.google.cz Není-li uvedeno jinak je materiál dílem autorky podle učebních osnov odpovídajících ŠVP vyučovaných podle učebnic: CSC. ČAPKA, František doc. PhDr. Dějepis pro 9. ročník. Novověk, moderní dějiny. 1. vydání. Nový Malín: Nová škola, s. r. o., 2010. učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. ISBN 978-80-7289-185-6. Učebnice je vybavena doložkou: „Schválilo MŠMT čj. 11336/2010-22 dne 24. června 2010 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Dějepis s dobou platnosti šest let.


Stáhnout ppt "Název školy: ZŠ Klášterec nad Ohří, Krátká 676 Autor: Bc. Michael RADIMERSKÝ Název materiálu: VY_32_INOVACE_7_32_ VESNIČKA JAVOŘÍČKO – DALŠÍ OBĚT NACISTICKÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google