Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezmajetková řízení a pasivita věřitelů. Chybějící podpora státu Quo vadis ? Quo vadis ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezmajetková řízení a pasivita věřitelů. Chybějící podpora státu Quo vadis ? Quo vadis ?"— Transkript prezentace:

1 Bezmajetková řízení a pasivita věřitelů. Chybějící podpora státu Quo vadis ? Quo vadis ?

2 Věřitelé : Vigilantibus iura scripta sunt   Opožděné návrhy a pasivita v řízení procesní – např. návrh na PO § 113 IZ, zabránit změnám v rozsahu MP v neprospěch věřitelů, ( lze i ex offo )   Specifika věřitelů z veřejné sféry ( stát – FÚ, ÚP, SZ ), ZP neochota zastávat funkce ve věřitelských orgánech nepodávání návrhů, pouze PP   Výjimky banky a hlavní obchodní partneři dlužníka nejlepší správce majetku ( pohledávky ) je vlastník   Míra uspokojení nezajištěných věřitelů v konkursu se přijetím nové právní úpravy nezvýšila, a to ani historicky 26,5% 1901 – 1913 … zák. č. 1/1869 ř.z., řád konkursní … 26,5% 21,4% 1914 – 1920 …. císařské nařízení č. 337/1914 ř.z., řád konkursní, řád vyrovnávací a řád odpůrčí … 21,4% 5,6 % 1922 – 1929 … dtto… 5,6 % ( u konkursního nuceného vyrovnání Čechy 15,3%, Slov. a PR 20 % ), krize ? ( úprava dále přejata zák. č. 64/1931 Sb. z. a n., kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí, zrušen z.č. 142/1950 Sb., OSŘ ) zdroj : Molnár, P. Vývoj úpadkového práva v Českých zemích v letech 1627 až 1991, UP Olomouc, diplomová práce, 2013 2 - 5 % 1992 – 2007 … zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání … 2 - 5 % zdroj : praxe 3, 3 % 2013 … IZ … 3, 3 % zdroj : INSOLCENRUM

3 Efektivita insolvencí a změny procesu : Nelze budovat víru v právní stát tam, kde je bráno vymáhání dluhů jako něco nemravného Respekt základních principů :   Není nemravné dluhy vymáhat, ale neplatit je efektivita a víra v právní systém ca popularita měkké předpisy nevymáhají dluhy, ale mohou přinášet hlasy ( EX, INS )   Úpadek je důsledkem jednání či nekonání dlužníka odpovědnost   Účelem IZ není chránit dlužníka, ale uspořádat jeho majetkové poměry a uspokojit věřitele § 1 písm. a ) IZ   Insolvenční správce není zástupce ani opatrovník dlužníka Nezajímá se o osobu, ale majetek dlužníka ( správa a dispozice s MP § 228, § 230, § 246 IZ ) Procesní subjekt ( § 9 IZ ), NS : emisar věřitelů ( § 76 zák. č. 1/1869 ř.z : „ Správce masy konkursní jest zástupcem věřitelstva a správcem jmění … „ )   Meze zákaz uvěznění pro dluh ( čl. 1 dod. Protokolu č. 4 k ÚOLPZS ( sdělení FMZV č. 209/1992 Sb. ) zákaz interpretace a aplikace PP vedoucí ke krutosti ( § 2 odst. 3 OZ ) ca ochrana vlastnického práva ( čl. 11 odst. 1 LZPS, § 3 odst. 2 písm. f) OZ ) zákaz bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých ( § 3 odst. 2 písm. c) OZ )

4 Podpora a role státu : nechte nás pracovat   Legislativa Není nutné insolvenční správce podporovat, postačí nevytvářet překážky IS mají vystupovat jako profesionálové, s vlastní odpovědností za výkon funkce ( např. požadavek osobní přítomnosti správce na provozovně v úředních hodinách – novela vyhl. 355/2013 Sb. návrh na zrušení ÚS, novela ZIS zavádí opět : provozovna musí být obsazena kvalitním personálem, nepřítomnost IS není fiktivita pobočky ) Tvorba nejen insolvenčních předpisů osobami bez praktických zkušeností Připomínky vůči MSPR ze strany ČAK, ASIS   Motivace podání přihlášky neuspokojitelné pohledávky možnost vytvářet opravné položky ke zjištěným pohledávkám za dlužníkem v IŘ ( § 8 zák.č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů )


Stáhnout ppt "Bezmajetková řízení a pasivita věřitelů. Chybějící podpora státu Quo vadis ? Quo vadis ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google