Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Standardy a legislativa pro IS v cestovním ruchu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Standardy a legislativa pro IS v cestovním ruchu."— Transkript prezentace:

1 Standardy a legislativa pro IS v cestovním ruchu

2 Standardy pro IS v cestovním ruchu typy: datové, funkční, komunikační (IS, TIC), pro tištěné materiály realizace: psané, nepsané; doporučení nebo normy; interní (firemní), s různou geografickou působností (národní, regionální, mezinárodní) důvody využití: efektivita výměny a aktualizace dat, možnost sdílení dat, dosažení minimálního obsahu a kvality IS, kontrola správnosti dat, bezpečnost dat, přesná informace pro uživatele využití: kódy (GDS), struktura dat (CTIS, databáze), struktura a funkce WWW stránek, prvky IS (piktogramy, ovládací prvky), obsluha IS (způsoby ovládání, způsoby odezvy), bezpečnost IS a transakcí (elektronický podpis, kryptologie, elektronické platby, elektronický obchod)

3 Doporučení pro WWW stránky v cestovním ruchu Analýza WWW stránek v České republice  nepřehlednost prezentace - nevhodné členění informací  důraz na "klasické" informační okruhy (historie a popis památky), absence/ malá propracovanost typické turistické nabídky (mapa, nabídka služeb, nabídka aktivit v okolí atd.)  výskyt a prezentace nehotových projektů  malá pozornost aktualizaci obsahu stránek - chybí datum aktualizace (výjimkou je uvedení na všech stránkách)  malá propracovanost cizojazyčných verzí, resp. jejich absence  často chybí další podstatné údaje - kontakt na provozovatele serveru, lokalizace atraktivity, města, regionu, hotelu, grafická informace  pro zkvalitnění WWW stránek v rámci celostátního IS (CTIS ) a regionálního IS (RTIS) pro cestovní ruch navrhl Zelenka „Doporučení pro obsah a funkci vybraných typů WWW stránek“  všechna navržená doporučení obsahují požadavky na funkci stránek, jejich obsah a způsob implementace, vycházející z obecných zásad budování kvalitních WWW stránek pro CR, z požadavků pro jejich propojení do RTIS a CTIS a z minimálního rozsahu služeb pro návštěvníky

4 Doporučení pro WWW stránky v cestovním ruchu. cíl: zkvalitnění distribuovaného (koordinovaného) IS na WWW stránkách společná zásada: způsob implementace IS vychází z vymezení jeho cílů dvě části - obsah a způsob implementace obsah (společný): přesná lokalizace, dopravní dostupnost, služby pro turisty, odkazy URL funkce a způsob implementace: požadavky na design (reklama, obecné zásady dobrého designu), jazykové verze (čeština, angličtina, němčina), udržování aktuálnosti (propojení, datum), vyhledávání informací, propojení externích URL prosazení: osobní konzultace, vlastní publikované analýzy a porovnávání stránek

5 ukázka piktogramů

6 Tematický okruh Obecná specifikace tematického okruhu a důvod jeho začlenění do WWW stránek. Název specifikace přesného názvu a označení logem (znakem)  důležitá součást image objektu, jeho identifikace a zahrnutí do podvědomí zákazníka Lokalizace vymezení geografického rozsahu, resp. polohy vůči okolním geografickým nebo administrativním jednotkám a objektům Orientace pro WWW stránky regionu a měst specifikuje zásadní orientační prvky pro návštěvníky Obecná specifikace vybraných tematických okruhů obsahu WWW stránek pro CR a důvod jejich začlenění

7 Společné požadavky pro WWW stránky

8

9 Doporučení pro úroveň služeb, vybavení a kategorizace TIC pro zkvalitnění činnosti TIC v rámci celostátního IS (CTIS ) a regionálního IS (RTIS) pro cestovní ruch a verifikaci jejich významu v organizační struktuře CR navrhl Zelenka Doporučení pro úroveň služeb, vybavení a kategorizace TIC Doporučení navazuje na zahraniční a české standardy pro TIC, vychází zejména z dosavadních standardizačních snah A.T.I.C. (Asociace turistických informačních center České republiky), PIS (Pražská informační služba) a ČCCR a z anglické a francouzské normy pro TIC TIC jsou v závislosti na rozsahu svých služeb rozdělena do kategorií A – regionální TIC, B – základní typ TIC, C – TIC umístěné v atraktivitě CR/TIC místního významu TIC vyšší kategorie zajišťuje všechny služby jako středisko nižší kategorie a další služby navíc, typické pro jeho kategorii

10 Doporučení pro úroveň služeb, vybavení a kategorizace TIC v porovnání s předchozím pojetím A.T.I.C. byla kategorizace zjednodušena ze čtyř na tři kategorie v doporučení jsou kladeny následující okruhy požadavků, odstupňované pro jednotlivé kategorie TIC: náplň činnosti, jazyky, doporučené umístění, označení a orientace, otvírací doba, informace mimo otvírací dobu, vybavení a software, připojení na Internet, vzdělání, okruhy poskytovaných informací – specifika stejné požadavky na všechny tři kategorie jsou kladeny v okruzích poskytovaných informací - jejich společném vymezení a ve společných zásadách pro odbavování klientů a úpravu interiéru získání kategorie TIC je vyjádřeno označením a logem navržený standard je v souladu s rostoucími nároky na kvalitu služeb v CR poměrně přísný a předpokládá v souladu s pojetím směrnic EU přechodné období 2 let po jeho vyhlášení, kdy nebude plně uplatňován


Stáhnout ppt "Standardy a legislativa pro IS v cestovním ruchu."

Podobné prezentace


Reklamy Google