Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vilická polnice číslo 04/2006 15.12.2006 ročník 9. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, toto číslo Polnice je obsahově poněkud smutnější, ne tak.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vilická polnice číslo 04/2006 15.12.2006 ročník 9. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, toto číslo Polnice je obsahově poněkud smutnější, ne tak."— Transkript prezentace:

1 Vilická polnice číslo 04/2006 15.12.2006 ročník 9. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, toto číslo Polnice je obsahově poněkud smutnější, ne tak radostné jak by si nadcházející Vánoční svátky a Nový rok zasluhovaly. Nemůžeme se ale vyhýbat ani méně příjemným tématům. Dnešní velké téma je tak trochu o pořádku. O pořádku, poctivosti a o vztahu k obecnímu majetku vůbec. Již delší dobu slýchávám nářky o pořádku na návsi a devastování obecního majetku na ní. Prý za tím vším jsou naši „mladí“. Nedalo mi to, abych si trochu nezašpicloval. Pár „rádoby utajených hovorů v noční čekárně“, názory jedněch, reakce druhých, drb sem, drb tam a po čase má člověk poměrně jasno. Jasno v tom, kdo nám ten tzv. „bordel“ na návsi dělá. Pomineme-li fakt, že několikrát do roka je náves zaneřáděná návštěvníky tanečních zábav, po zbytek roku si na „hromadu děláme sami“. Děti, a to mám na mysli naše vilické děti školního věku, v celém dějství hrají prim. Devastace čekárny padá na jejich vrub. Poničené lavičky a ostatní okolí zase těch o pár let starších. Že skoro všichni bez výjimky kouří a holdují alkoholu, je sice zarážející, ale ještě více zarážející je reakce rodičů. V drtivé většině případů si o svých ratolestech myslí, že oni v něčem takovém nejedou, to přece „ty ostatní“. Někteří dokonce své dětičky kryjí. Sám jsem byl svědkem toho, jak jedna maminka, které bylo sděleno, že její synáček provedl něco ošklivého, tvrdila, že to nemohl být on, protože byl v tu dobu doma. Je zajímavé, že děti, které se věnují různým koníčkům a zálibám, na návsi, bezprizorně se poflakujíce nepotkáte. Od nudy k cigaretám, alkoholu a následnému ničení je jen malý krůček. Další nepřímo na vině jsou ti, kdo vše bez zájmu přehlížejí, maximálně zkritizují práci obecního úřadu v péči o pořádek. No a další sortou jsou ti, kteří uštěpačnými poznámkami znechucují práci těm několika jedincům, kterým není vzhled obce lhostejný a čas od času jdou „na úklid“. Takže jaký z tohoto povídání vyvodíme závěr? Každopádně jestli někdo očekává, že se zastupitelstvo obce, potažmo starosta osobně bude starat o pořádek na návsi, tak je na omylu. K tomu nemáme mandát, čas ani chuť, abychom suplovali nezájem rodičů o výchovu vlastních dětí. Na druhou stranu proč by se o obecní majetek měli starat jen zastupitelé, je to přece majetek nás všech, tak by nám nemělo být lhostejné jeho ničení. Doma si taky přece nenecháváme od dětí nožem rýt sprosté nápisy na skříně, nebo rozdělávat ohýnky na židlích. Náves by měla být výkladní skříní dané vesnice. Každý návštěvník, co se zde zastaví, nebo jen projíždí, si udělá prvotní obrázek o obyvatelích vesnice podle vzhledu návsi. Jsou mu šumafuk honosné terasy, pergoly, altány, zapuštěné bazény, zimní zahrady atd., ukryté většinou v zadních traktech venkovských stavení. Ale náves, to je něco jiného. Je-li hezká, člověk se rád zastaví a tou nádherou pokochá, je-li jako u nás…… Jaká tato výkladní skříň naší vesnice bude, záleží především na každém z nás. P.S.: Vztah k cizímu majetku názorně demonstruje aktuální informace. Ve čtvrtek byla zakoupena nová sada svíček na vánoční stromek na návsi. Ve čtvrtek krásně svítili, v pátek taky a v sobotu už byly ukradeny. Co k tomu dodat? M.Břenda 4) ZO schválilo prodej části pozemku č.1246/1 Lukáši Vokounovi s tím, že hranice prodávaného pozemku budou vymezeny stávajícím oplocením a zaměření pozemku si kupující zajistí na vlastní náklady. Cena byla stanovena na 20 Kč/m2.. 5) ZO schválilo podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku č. 1263/3 o výměře 2628 m2 (místní komunikace na spojce Vilice – Zátiší) a to včetně podmínky upravující její užívání po dobu 10 let ode dne jejího nabytí.. 6) ZO schválilo pronájem 1 místnosti o ploše 16 m2 v budově „Kremlu“ Josefu Kahounovi za 20 Kč/m2/rok.. 7) ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2006 o komunálních odpadech. Výše poplatků pro občany se nemění.. Zasedání ZO č. 3/2006 …… konané dne 8.12.2006.. Přítomni: celé ZO.…. Na 3. zasedání ZO byla přijata tato usnesení: 1) ZO vzalo na vědomí finanční zprávu – stav financí k 8.12.2006 činí 744.732,43 Kč.……….. 2) ZO schválilo přesun kompetencí na změny rozpočtu, dané zákonem zastupitelstvu, do konce roku 2006, na starostu obce. Při těchto změnách nesmí být zvýšen schodek rozpočtu.. 3) ZO schválilo rozpočet obce na rok 2007, kdy příjmy obce jsou plánovány ve výši 1.871.300 Kč a výdaje 2.173.800 Kč. Rozdíl ve výši 302.500 Kč bude hrazen z přebytku minulých let. Rozpočet, vč. komentáře si rozebereme v příštím čísle.

2 Desatero nového zastupitelstva. V předvolebních kampaních bývá zvykem, že se politické strany předhání ve slibech svým voličům a po volbách z volebních programů mnohdy zbude jen bezcenný cár papíru. Tím nechci tvrdit, že my náš program, ač jsme s ním, na rozdíl od politiků, vyrukovali až 2 měsíce po volbách, splníme. Ale buďme realisté, určitě se o to alespoň pokusíme. S ohledem na finanční situaci obce bude u některých projektů úspěch jen jejich uvedení do života. 1 – zkvalitnit komunikaci s občany. 2 – vodovod + kanalizace – pokračovat v postupné rekonstrukci a uvádění do právního stavu. 3 – místní komunikace – průběžné opravy dle aktuálního stavu, vybudování kvalitnějších povrchů nových úseků. 4 – zprovoznit víceúčelové hřiště ve Vilicích, vybudovat příjezdovou cestu a upravit přilehlé prostory. 5 – najít využití pro budovu „Kremlu“ a začít s postupnou rekonstrukcí. 6 – dokončit estetické úpravy v prostoru návsí. 7 – zahájení postupné rekonstrukce na sále KD Vilice (parní vytápění, okna, krovy, střešní krytina) 8 – postupnými výkupy a prodeji pozemků vypořádat majetkoprávní vztahy mezi občany a obcí. 9 – podporovat vilické spolky v jejich práci o udržení všech zavedených společenských tradic v obci. 10 – příprava k zahájení výstavby ČOV pro Vilice --------------------------------------------------------------------------. Topná sezóna S nastávající topnou sezónou se množí neoprávněná samovýroba palivového dřeva v obecních lesích. Někteří naši spoluobčané žijí neustále v době, kdy bylo všechno všech a tudíž navštěvují obecní lesy se samozřejmostí svého soukromého vlastnictví. Po revoluci je již 17 let a majetkoprávní vztahy se změnily. Jen ten fakt, že 1m3 vlákniny (dřevo slabší 16 cm) je u odběratele za 1.050 Kč a kulatina (dřevo nad 16 cm) od 1.800 do 2.000 Kč za 1m3. Samozvaní samovýrobci tudíž odčerpávají z obecní pokladny nemalou částku. Jsou i vlastníci lesa, kteří raději chodí na „panské“ a ve svém lese zašetřují. Palivové dřevo je možno získat z výřezů, dočištění po mýtních těžbách a jednotlivé nahodilé těžbě, která svou roztříštěností má větší náklady na výrobu. Stačí se jen informovat na OÚ. Jestli-že se tato výzva mine účinkem jsem připraven postupovat proti škodné v obecních lesích podstatně razantněji. Zveřejnění jména zloděje v tomto vašem zpravodaji a zaslaná faktura za zcizené dřevo, v odběratelských cenách, jsou samozřejmostí. Pro exemplární potrestání můžeme do věci zapojit i policii ČR. A ať si lapkové nemyslí, že jsou nepolapitelní. Již dávno mám zmapován okruh lidí, kteří si obecní lesy pletou se svými a také vhodné doby, kdy svoji činnost páchají. Budou-li proto krádeže pokračovat, a já budu donucen jednat, počítejte s tím, že si na některého z Vás počíhám. Ve Vašem vlastním zájmu doufám, že k tomu nedojde. Váš hajný P.Žihlo 8) ZO rozhodlo o změně projektu víceúčelového hřiště Vilice. Původní povrch hřiště z prosívky bude realizován z antuky (nárůst o cca. 40 tis. Kč) a původní třístranné oplocení nového i starého hřiště se redukuje na oplocení pouze kolem nového hřiště a to ze všech čtyř stran s možností uzamykání (úspora cca. 100 tis. Kč). Z rozdílu ve výši cca. 60 tis. Kč bude na hřiště vybudována nová příjezdová cesta.. 9) ZO schválilo uzavření smlouvy se Zdeňkem Jindrou na zimní posyp obecních komunikací za smluvní cenu 300 Kč/hod.. 10) ZO pověřuje starostu Miroslava Břendu jako delegáta, který bude zastupovat obec ve SMOOTu. Toto sdružení zajišťuje v táborském okrese městskou hromadnou dopravu a Vilice jako člen sdružení přispívá do společného rozpočtu částkou 10 Kč na obyvatele.. 11) ZO schválilo zvýšení nájmu NP v budově „Kremlu“ Miroslavu Vokounovi ze stávající 1 Kč/m2/rok na 20 Kč/m2/rok, z důvodu sjednocení cen nájmů NP v obecních objektech fyzickým osobám. Navzdory poněkud pesimističtějšímu ladění tohoto čísla Polnice, Vám všem jménem ZO a redakční rady přeji Hezké Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce M.B. Pozn. red.: S ohledem na skutečnost, že se všechny připravené příspěvky do dnešního vydání Polnice nevešly, vyjde další číslo začátkem ledna 2007. Děkujeme za pochopení. Z vánoční besídky


Stáhnout ppt "Vilická polnice číslo 04/2006 15.12.2006 ročník 9. pro občany Vilic zdarma Vážení spoluobčané, toto číslo Polnice je obsahově poněkud smutnější, ne tak."

Podobné prezentace


Reklamy Google