Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Paliva vypracovala: Ing. Marcela Koubová Gymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace

2 Vyjmenujte druhy paliv podle skupenství, uveďte příklady. - tuhá: černé a hnědé uhlí, koks, brikety, lignit, měkké a tvrdé dřevo, štěpky, větve, kůra, hobliny, dřevěné brikety - kapalná: nafta, topné oleje - plynná: zemní plyn, propan butan, bioplyn

3 Vyjmenujte druhy paliv podle vyčerpatelnosti zásob, uveďte příklady. - fosilní paliva (neobnovitelné zdroje – časem dojde k vyčerpání zásob): zemní plyn, uhlí, ropná paliva, rašelina - OZE (obnovitelné zdroje energie – při spotřebovávání se částečně nebo úplně obnovují): energie slunečního záření, vody, vzduchu, půdy, biomasy, větru, skládkového popř. kalového plynu, geotermální energie

4 Co to je spalování paliv? - Je to chemická reakce, při které se slučují hořlavé složky paliva s kyslíkem obsaženým ve vzduchu. Při této reakci vzniká teplo a spaliny.

5 Vyjmenujte hořlavé složky paliv. - u tuhých a kapalných paliv: uhlík, vodík - u plynných paliv: vodík, oxid uhelnatý, metan, propan, butan, uhlovodíky vyšších řádů Vyjmenujte nehořlavé složky paliv. - u tuhých a kapalných paliv: dusík, síra - u plynných paliv: oxid uhličitý, dusík

6 Uveďte základní podmínky hoření. - palivo se musí ohřát na zápalnou teplotu a následně zapálit - palivu se musí přivést dostatečné množství vzduchu Uveďte rozdělení vzduchu pro spalování. - primární vzduch - sekundární vzduch

7 Co obsahují spaliny? - oxid uhličitý - vodní páru - nespálený kyslík - dusík - oxid siřičitý - oxidy dusíku - tuhé emise (např. popílek)

8 Jaké znáte druhy spalování? - dokonalé - nedokonalé Co je typickým produktem nedokonalého spalování? Typickým produktem je oxid uhelnatý.

9 Vyjmenujte základní vlastnosti paliv. - výhřevnost - spalné teplo - hustota - zápalná teplota - spotřeba vzduchu pro spalování - obsah chemických prvků – S, C, N - obsah tuhých emisí - ekologičnost

10 Co to je účinnost spalování? Je to podíl tepelného výkonu a tepelného příkonu. Vyjmenujte druhy tepelných ztrát u kotle. - vedením a sáláním z povrchu kotle - ztráta tepla nedokonalým spalováním - ztráta teplem ve spalinách - ztráta teplem popelovin – u tuhých paliv

11 Domácí úkol 1.Porovnejte a zapište náklady na vytápění podle druhu paliva. Využijte např. portál TZB-INFO: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269- porovnani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva 2.Vyhledejte prospekty kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva. Zapište druh paliva, výrobce, druh kotle a účinnost spalování. (Ke každému palivu zapište dva kotle).


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google