Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jitka Jirmanová Název materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jitka Jirmanová Název materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jitka Jirmanová Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_DANE_A_FINANCE_16 Daň z příjmu – společná ustanovení Téma sady: Daně a finance Obor, ročník:Ekonomické lyceum, 4. ročník, Obchodní akademie, 3. ročník Datum vytvoření:září 2013 Anotace: Charakteristika společných ustanovení Zákona č.586/92 Sb. Metodický obsah: Seznámení s daňovými a nedaňovými výdaji,odčitatelné položka, slevy na dani, zálohy, zvláštní sazba daně, daňové přiznání v souladu se Zákonem č. 586/92 Sb.

2 Výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (daňově uznatelné výdaje) Jedná se o prokazatelné výdaje vynaložené na podnikání Jsou upraveny § 24 Které výdaje jsem patří? Hledejte v zákoně.

3 Daňově neuznatelné výdaje § 25 Výdaje na pořízení dlouhodobého majetku Technické zhodnocení Jak se tyto výdaje projeví v základu daně? Penále a pokuty placené státu Výdaje na reprezentaci Co se považuje za výdaj na reprezentaci? Výdaje na osobní potřebu poplatníka.

4 Výši některých výdajů zákon omezuje Například se jedná o: odpisy cestovné finanční leasing § 24 odst. 4. Najděte v zákoně podmínky pro uplatnění finančního leasingu jako daňově uznatelného výdaje.

5 Společná ustanovení určují odpočitatelné položky podnikatelským subjektů Jsou upraveny § 34 Jedná se....................... (doplňte).

6 Sleva na dani Jedná se o snížení samotné daně Týká se zaměstnavatelů O kterou slevu se jedná? Týká se fyzických osob Vyhledejte slevy a zjistěte jejich aktuální výši.

7 Daň z příjmu je zálohovou daní Koho se zálohy týkají? Zaměstnanců (odvádí zaměstnavatel) Podnikatelských subjektů Jak často musí podnikatelský subjekt platit zálohu? A v jaké výši?

8 Zvláštní sazba daně (srážková daň) § 36 Základem daně je pouze příjem Základ daně se nesnižuje o odpočitatelné položky Zaokrouhluje se vždy je prospěch poplatníka Není to zálohová daň, tudíž se jednou odvede a už se nevrací Sráží se vždy u zdroje Sazba daně je 15 % Už jste se se srážkovou daní setkali?

9 Kdy musí fyzická osoba podávat daňové přiznání? Jestliže její příjem přesáhne částku ………. Kč Kdy nemusí fyzická osoba podávat daňové přiznání? (Odpověď najdete v zákoně v paragrafu 38g v odstavci 2)

10 Daňové přiznání § 38m (DPPO) Daňové přiznání se podává vždy, a to i v případě, že je vykázána daňová ztráta Termín pro podání daňového přiznání je do …….. V případě, že za poplatníka podává daňové přiznání daňový poradce je lhůta prodloužena do 30. 6. Pokud poplatník nezaplatí daň včas je mu vyměřeno penále

11 Odpovědi na otázky Jak se tyto výdaje projeví v základu daně? (Odpisy) Co se považuje za výdaj na reprezentaci? (Nejčastěji občerstvení) O kterou slevu se jedná ? (Na postižené zaměstnance) Vyhledejte slevy a zjistěte jejich aktuální výši. (Viz § 35 ba) Jak často musí podnikatelský subjekt platit zálohu? A v jaké výši? Už jste se se srážkovou daní setkali? (Určitě ano třeba na letní brigádě)

12 Prameny a literatura Klínský, P.; Münch, O. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy, 1. vydání; Eduko: Praha, 2008, 4 sv. ISBN 978-80-87204-07-8. Zákon č. 586/92 Sb. v platném znění Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Jitka Jirmanová Název materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google